Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Psalms

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Twee verskillende weë

   • Verkry geluk deur God se wet te lees (2)

   • Regverdiges soos vrugbare boom (3)

   • Goddeloses soos kaf wat weggewaai word (4)

 • 2

  • Jehovah en sy gesalfde

   • Jehovah lag vir nasies (4)

   • Jehovah huldig sy koning in (6)

   • Eer die seun (12)

 • 3

  • Vertroue in God ondanks gevaar

   • ‘Hoekom so baie vyande?’ (1)

   • “Redding behoort aan Jehovah” (8)

 • 4

  • Gebed van vertroue in God

   • “Wees kwaad, maar moenie sondig nie” (4)

   • ‘Ek sal in vrede slaap’ (8)

 • 5

  • Jehovah beskerm regverdiges

   • God haat goddeloosheid (4, 5)

   • “Lei my in u regverdigheid” (8)

 • 6

  • Versoek om genade

   • Dooies loof God nie (5)

   • God hoor smeekgebede (9)

 • 7

  • Jehovah, ’n regverdige Regter

   • “Oordeel my, o Jehovah” (8)

 • 8

  • God se heerlikheid; mens se waardigheid

   • “Hoe groot is u naam tog!” (1, 9)

   • “Wat is die sterflike mens dat u aan hom dink?” (4)

   • Mens met prag gekroon (5)

 • 9

  • God se wonderlike werke bekend gemaak

   • Jehovah, ’n veilige skuilplek (9)

   • Dié wat God se naam ken, vertrou op hom (10)

 • 10

  • Jehovah help die hulpeloses

   • Goddelose sê: “Daar is geen God nie” (4)

   • Hulpeloses kom na Jehovah toe (14)

   • “Jehovah is Koning vir ewig” (16)

 • 11

  • Soek beskerming by Jehovah

   • “Jehovah is in sy heilige tempel” (4)

   • God haat enigeen wat geweld liefhet (5)

 • 12

  • Jehovah staan op om op te tree

   • God se woorde is suiwer (6)

 • 13

  • Verlange na Jehovah se redding

   • “Hoe lank, o Jehovah?” (1, 2)

   • Jehovah beloon ryklik (6)

 • 14

  • Beskrywing van dwase

   • “Daar is geen Jehovah nie” (1)

   • “Niemand doen wat goed is nie” (3)

 • 15

  • Wie mag ’n gas in Jehovah se tent wees?

   • Hy praat die waarheid in sy hart (2)

   • Hy laster nie (3)

   • Hy hou sy beloftes, al is dit sleg vir hom (4)

 • 16

  • Jehovah, Bron van goeie dinge

   • ‘Jehovah is my deel’ (5)

   • ‘My gedagtes wys my tereg in die nag’ (7)

   • ‘Jehovah aan my regterhand’ (8)

   • “U sal my nie in die Graf los nie” (10)

 • 17

  • Gebed vir beskerming

   • “U het my hart ondersoek” (3)

   • “In die skaduwee van u vlerke” (8)

 • 18

  • God geloof vir redding

   • “Jehovah is my groot rots” (2)

   • Jehovah, lojaal aan lojales (25)

   • God se weg is volmaak (30)

   • “U nederigheid maak my groot” (35)

 • 19

  • God se skepping en wet is getuies

   • ‘Hemele maak God se heerlikheid bekend’ (1)

   • God se volmaakte wet gee nuwe krag (7)

   • “Sondes waarvan ek nie bewus is nie” (12)

 • 20

  • Redding vir God se gesalfde koning

   • ‘Party vertrou op strydwaens en perde, maar ons roep Jehovah se naam aan’ (7)

 • 21

  • Seëninge vir koning wat op Jehovah vertrou

   • Lang lewe vir koning (4)

   •  God se vyande sal vernietig word (8-12)

 • 22

  • Van hopeloosheid tot lof

   • “My God, waarom het u my verlaat?” (1)

   • “Hulle werp die lot oor my klere” (18)

   • God word in gemeente geloof (22, 25)

   • Hele aarde sal God aanbid (27)

 • 23

  • “Jehovah is my Herder”

   • “Ek sal niks kortkom nie” (1)

   • “Hy gee my nuwe krag” (3)

   • “My beker is heeltemal vol” (5)

 • 24

  • Glorieryke Koning gaan by poorte in

   • “Aan Jehovah behoort die aarde” (1)

 • 25

  • Gebed vir leiding en vergifnis

   • “Leer my u paaie” (4)

   • “Hegte vriendskap met Jehovah” (14)

   • “Vergewe al my sondes” (18)

 • 26

  • Die weg van integriteit

   • “Ondersoek my, o Jehovah” (2)

   • Vermy slegte assosiasie (4, 5)

   • ‘Ek sal om God se altaar loop’ (6)

 • 27

  • Jehovah, vesting van my lewe

   • Waardering vir God se tempel (4)

   • Jehovah gee om, al gee ouers nie om nie (10)

   • “Hoop op Jehovah” (14)

 • 28

  • Psalmis se gebed gehoor

   • ‘Jehovah, my sterkte en skild’ (7)

 • 29

  • Jehovah se kragtige stem

   • Aanbidding in heilige klere (2)

   • God se stem soos donderslae (3)

   • Jehovah gee sy volk krag (11)

 • 30

  • Getreur in vreugde verander

   • God se goedkeuring is lewenslank (5)

 • 31

  • Soek beskerming by Jehovah

   • “In u hand gee ek my gees oor” (5)

   • “Jehovah, die God van waarheid” (5)

   • God se oorvloedige goedheid (19)

 • 32

  • Gelukkig is dié wat vergewe word

   • ‘Ek het my sonde aan u bely’ (5)

   • God gee insig (8)

 • 33

  • Skepper word geloof

   • “Sing vir hom ’n nuwe lied” (3)

   • Skepping deur Jehovah se woord en gees (6)

   • Jehovah se nasie is gelukkig (12)

   • Jehovah se waaksame oog (18)

 • 34

  • Jehovah red sy knegte

   • “Laat ons sy naam saam verheerlik” (3)

   • Jehovah se engel beskerm (7)

   • “Ondervind en sien self dat Jehovah goed is” (8)

   • ‘Nie een van sy bene gebreek nie’ (20)

 • 35

  • Gebed om van vyande gered te word

   • Vyande sal weggedryf word (5)

   • God onder skares geloof (18)

   • Sonder rede gehaat (19)

 • 36

  • God se kosbare lojale liefde

   • Goddelose vrees God nie (1)

   • God, die bron van lewe (9)

   • “Deur u lig kan ons lig sien” (9)

 • 37

  • Voorspoed vir dié wat op Jehovah vertrou

   • Moenie ontsteld wees as gevolg van goddeloses nie (1)

   • “Vind jou grootste vreugde in Jehovah” (4)

   • “Laat jou weg aan Jehovah oor” (5)

   • “Die nederiges sal die aarde besit” (11)

   • Regverdige sal nie na brood soek nie (25)

   • Regverdiges sal vir ewig op aarde lewe (29)

 • 38

  • Gebed van berouvolle wat ly

   • “Angstig en baie mismoedig” (6)

   • Jehovah luister na dié wat op hom wag (15)

   • “My sonde het my gepla” (18)

 • 39

  • Die lewe is kort

   • Mens is soos asem (5, 11)

   • “Moenie my trane ignoreer nie” (12)

 • 40

  • Dank aan onvergelyklike God

   • God se werke te veel om te noem (5)

   • Offerandes nie belangrikste vir God nie (6)

   • ‘Vreugde om u wil te doen’ (8)

 • 41

  • Gebed op siekbed

   • God ondersteun die sieke (3)

   • Verraai deur hegte vriend (9)

 •   42

  • God geloof as Groot Redder

   • Verlang na God soos takbok na water (1, 2)

   • “Hoekom het ek alle moed verloor?” (5, 11)

   • “Wag op God” (5, 11)

 • 43

  • God is Regter en Redder

   • “Stuur u lig en u waarheid uit” (3)

   • “Hoekom het ek alle moed verloor?” (5)

   • “Wag op God” (5)

 • 44

  • Gebed vir hulp

   • ‘Dit was u wat ons gered het’ (7)

   • Soos “skape wat geslag moet word” (22)

   • “Staan tog op as ons helper!” (26)

 • 45

  • Gesalfde koning se huwelik

   • Aangename woorde (2)

   • “God is u troon vir ewig” (6)

   • Koning verlang na bruid se skoonheid (11)

   • Seuns as hoofde regoor aarde (16)

 • 46

  • “God is ons skuilplek”

   • God se verstommende werke (8)

   • God beëindig oorloë regoor aarde (9)

 • 47

  • God, Koning oor hele aarde

   • ‘Jehovah is ontsagwekkend’ (2)

   • Sing lofliedere vir God (6, 7)

 • 48

  • Sion, stad van die Groot Koning

   • Vreugde van hele aarde (2)

   • Ondersoek stad en torings (11-13)

 • 49

  • Onverstandig om op rykdom te vertrou

   • Geen mens kan ander loskoop nie (7, 8)

   • God koop mense los uit Graf (15)

   • Rykdom kan nie van die dood red nie (16, 17)

 • 50

  • God oordeel tussen lojales en goddeloses

   • God se verbond deur middel van ’n offerande (5)

   • “God is Regter” (6)

   • Alle diere behoort aan God (10, 11)

   • God openbaar slegtheid van goddeloses (16-21)

 • 51

  • Gebed van berouvolle

   • In sonde nog voor geboorte (5)

   • “Reinig my van my sonde” (7)

   • “Skep ’n suiwer hart in my” (10)

   • Verpletterde hart vir God aangenaam (17)

 • 52

  • Vertroue in God se lojale liefde

   • Dié wat oor goddeloosheid spog, gewaarsku (1-5)

   • Goddeloses vertrou op rykdom (7)

 • 53

  • Beskrywing van dwases

   • “Daar is geen Jehovah nie” (1)

   • “Niemand doen wat goed is nie” (3)

 • 54

  • Gebed vir hulp wanneer vyande dreig

   • “God is my helper” (4)

 • 55

  • Gebed van iemand wat deur vriend verraai is

   • Uitgetart deur hegte vriend (12-14)

   • “Gee jou las vir Jehovah” (22)

 • 56

  • Gebed tydens vervolging

   • “In God stel ek my vertroue” (4)

   • “My trane in u leersak” (8)

   • “Wat kan ’n mens aan my doen?” (4, 11)

 • 57

  • Smeekgebed

   • Beskerming onder God se vlerke (1)

   • Vyande val in hulle eie strik (6)

 • 58

  • Daar is ’n God wat aarde oordeel

   • Gebed om goddeloses te straf (6-8)

 • 59

  • God, ’n skild en ’n skuilplek

   • ‘Moenie genade betoon aan verraaiers nie’ (5)

   • “Ek sal van u krag sing” (16)

 • 60

  • God onderwerp vyande

   • Redding deur mense is waardeloos (11)

   • “Deur God sal ons krag kry” (12)

 • 61

  • God, ’n sterk toring teen vyande

   • ‘Ek sal ’n gas in u tent wees’ (4)

 • 62

  • Ware redding kom van God

   • “Ek wag in stilte op God” (1, 5)

   • ‘Stort julle hart voor God uit’ (8)

   • Mense is soos asem (9)

   • Moenie op rykdom vertrou nie (10)

 • 63

  • Verlange na God

   • “U lojale liefde is beter as die lewe” (3)

   • “Versadig met die beste” (5)

   • Peins oor God gedurende nag (6)

   • ‘Ek klou vas aan God’ (8)

 •   64

  • Beskerming teen slinkse aanvalle

   • “God sal op hulle skiet” (7)

 • 65

  • God sorg vir aarde

   • “Hoorder van gebed” (2)

   • Gelukkig is die een wat deur u gekies word (4)

   • God se oorvloedige goedheid (11)

 • 66

  • God se ontsagwekkende werke

   • ‘Kom en sien God se werke’ (5)

   • “Ek sal my geloftes aan u betaal” (13)

   • God luister na gebede (18-20)

 • 67

  • Eindes van aarde sal God vrees

   • God se weg sal bekend wees (2)

   • ‘Laat al die volke God prys’ (3, 5)

   • “God sal ons seën” (6, 7)

 • 68

  • ‘Laat God se vyande verstrooi word’

   • “Vader van vaderlose kinders” (5)

   • God gee huis aan dié wat alleen is (6)

   • Vrouens verkondig goeie nuus (11)

   • Gawes in vorm van mense (18)

   • ‘Jehovah dra elke dag ons vrag’ (19)

 • 69

  • Gebed vir redding

   • “Ywer vir u huis het my verteer” (9)

   • “Antwoord my gou” (17)

   • ‘Hulle het my asyn laat drink’ (21)

 • 70

  • Dringende versoek om hulp

   • “Tree tog gou vir my op” (5)

 • 71

  • Die vertroue van bejaardes

   • Vertroue op God van jongs af (5)

   • “Wanneer ek nie meer krag het nie” (9)

   • ‘God het my van jongs af geleer’ (17)

 • 72

  • Vreedsame heerskappy van God se koning

   • ‘Regverdige sal floreer’ (7)

   • Onderdane van see tot see (8)

   • Redding van geweld (14)

   • Volop graan op aarde (16)

   • God se naam sal vir ewig geloof word (19)

 • 73

  • Godvresende man kry sy geestelike balans terug

   • “My voete het amper afgedwaal” (2)

   • “Die hele dag lank was ek ongelukkig” (14)

   • ‘Totdat ek in God se heiligdom ingegaan het’ (17)

   • Goddeloses op glibberige grond (18)

   • Goed om nader aan God te kom (28)

 • 74

  • Gebed dat God aan sy volk sal dink

   • God se reddingsdade opgenoem (12-17)

   • “Dink aan hoe die vyand u uittart” (18)

 • 75

  • God oordeel met regverdigheid

   • Goddeloses sal uit Jehovah se beker drink (8)

 • 76

  • God se oorwinning oor Sion se vyande

   • God red nederiges (9)

   • Trotse vyande sal verneder word (12)

 • 77

  • Gebed in tyd van rampspoed

   • Dink na oor God se werke (11, 12)

   • ‘Wie is so groot soos u, o God?’ (13)

 • 78

  • God se sorg; Israel se gebrek aan geloof

   • Vertel toekomstige geslag (2-8)

   • ‘Hulle het nie geloof in God gestel nie’ (22)

   • “Graan van die hemel” (24)

   • “Hulle het die Heilige van Israel hartseer gemaak” (41)

   • Van Egipte na Beloofde Land (43-55)

   • ‘Hulle het God bly uitdaag’ (56)

 • 79

  • Gebed toe nasies God se volk aangeval het

   • ‘Ons is ’n bespotting’ (4)

   • ‘Help ons ter wille van u naam’ (9)

   • “Betaal ons bure sewe keer terug” (12)

 • 80

  • Versoek aan Israel se Herder om weer sy goedkeuring te geniet

   • “O God, laat ons weer u goedkeuring geniet” (3)

   • Israel as God se wingerdstok (8-15)

 • 81

  • Aansporing om gehoorsaam te wees

   • Moenie uitlandse gode aanbid nie (9)

   • ‘As julle maar net wou luister’ (13)

 • 82

  • Versoek om regverdig te oordeel

   • God oordeel tussen “die gode” (1)

   • “Verdedig die hulpeloses” (3)

   • “Julle is gode” (6)

 •   83

  • Gebed wanneer vyande dreig

   • “O God, moenie stilbly nie” (1)

   • Vyande soos rolbos (13)

   • God se naam is Jehovah (18)

 • 84

  • Verlange na God se groot tabernakel

   • Leviet se verlange om soos voël te wees (3)

   • “’n Dag in u voorhowe” (10)

   • “God is ’n son en ’n skild” (11)

 • 85

  • Gebed om weer God se goedkeuring te geniet

   • God sal oor vrede praat met lojales (8)

   • Lojale liefde en getrouheid sal ontmoet (10)

 • 86

  • Geen god soos Jehovah nie

   • Jehovah gereed om te vergewe (5)

   • Al die nasies sal Jehovah aanbid (9)

   • ‘Onderrig my oor u weg’ (11)

   • “Verenig my hart” (11)

 • 87

  • Sion, stad van ware God

   • Dié wat in Sion gebore is (4-6)

 • 88

  • Gebed om van dood gered te word

   • “My lewe is op die randjie van die Graf” (3)

   • ‘Elke oggend bid ek tot u’ (13)

 • 89

  • Lied oor Jehovah se lojale liefde

   • Verbond met Dawid (3)

   • Dawid se nageslag sal vir ewig bestaan (4)

   • God se gesalfde noem Hom “Vader” (26)

   • Verbond met Dawid stewig gevestig (34-37)

   • Mens kan nie Graf vryspring nie (48)

 • 90

  • God bestaan vir ewig; mens se lewe is kort

   • Duisend jaar is soos gister (4)

   • Mens lewe 70-80 jaar (10)

   • ‘Leer ons om ons dae te tel’ (12)

 • 91

  • Beskerming in God se geheime plek

   • Gered van voëlvanger (3)

   • Beskerming onder God se vlerke (4)

   • Veilig, al val duisende (7)

   • Engele beveel om beskerming te bied (11)

 • 92

  • Jehovah vir ewig hoog bo almal

   • Sy groot werke en diep gedagtes (5)

   • ‘Regverdiges sal floreer soos boom’ (12)

   • Bejaardes sal aanhou floreer (14)

 • 93

  • Jehovah se glorieryke heerskappy

   • “Jehovah het Koning geword!” (1)

   • ‘U herinneringe is betroubaar’ (5)

 • 94

  • Gebed dat God wraak sal neem

   • “Hoe lank sal die goddeloses aanhou?” (3)

   • Jah se dissipline bring geluk (12)

   • God sal sy volk nie verlaat nie (14)

   • ‘Moeilikheid in naam van wet’ (20)

 • 95

  • Ware aanbidding vereis gehoorsaamheid

   • “Vandag, as julle na sy stem luister” (7)

   • ‘Moenie julle hart verhard nie’ (8)

   • “Hulle sal nie in my rus ingaan nie” (11)

 • 96

  • “Sing vir Jehovah ’n nuwe lied”

   • Jehovah verdien al die eer (4)

   • Volke se gode is waardeloos (5)

   • Aanbid in heilige klere (9)

 • 97

  • Jehovah ver bo ander gode

   • “Jehovah het Koning geword!” (1)

   • Wees lief vir Jehovah, haat wat sleg is (10)

   • Lig vir regverdige (11)

 • 98

  • Jehovah, Redder en regverdige Regter

   • Jehovah se redding bekend gemaak (2, 3)

 • 99

  • Jehovah, heilige Koning

   • Op sy troon bo gerubs (1)

   • ’n God wat vergewe en straf (8)

 • 100

  • Skepper word gedank

   • “Dien Jehovah met blydskap” (2)

   • ‘Dit is God wat ons gemaak het’ (3)

 • 101

  • Heerser wat met integriteit optree

   • ‘Ek sal trots nie verdra nie’ (5)

   • ‘Ek sal my oog op getroues hou’ (6)

 • 102

  • Gebed van onderdrukte wat hoop verloor het

   • “Ek is soos ’n eensame voël” (7)

   • “My dae is soos ’n skaduwee” (11)

   • “Jehovah sal Sion herbou” (16)

   • Jehovah bestaan vir ewig (26, 27)

 •  103

  • “Ek sal Jehovah loof”

   • God verwyder ons sondes ver van ons af (12)

   • God se vaderlike genade (13)

   • God hou in gedagte dat ons stof is (14)

   • Jehovah se troon en koningskap (19)

   • Engele voer God se woord uit (20)

 • 104

  • God geloof vir wonders van skepping

   • Aarde sal vir ewig bly bestaan (5)

   • Wyn en brood vir sterflike mens (15)

   • “Hoe baie is u werke!” (24)

   • ‘As hulle gees weggeneem word, sterf hulle’ (29)

 • 105

  • Jehovah se dade van getrouheid teenoor sy volk

   • God onthou sy verbond (8-10)

   • “Moenie aan my gesalfdes raak nie” (15)

   • Josef deur God gebruik (17-22)

   • God se wonderwerke in Egipte (23-36)

   • Israel se uittog uit Egipte (37-39)

   • God dink aan belofte aan Abraham (42)

 • 106

  • Israel se gebrek aan waardering

   • Hulle het God se dade gou vergeet (13)

   • God se heerlikheid verruil vir beeld van bul (19, 20)

   • Geen geloof in God se belofte nie (24)

   • Hulle het Baäl begin aanbid (28)

   • Kinders aan demone geoffer (37)

 • 107

  • Dank God vir sy wonderlike werke

   • Hy het hulle regte pad laat volg (7)

   • Hy het hulle dors geles, hulle honger gestil (9)

   • Hy het hulle uit donkerte uitgebring (14)

   • Hy het sy woord gestuur en hulle genees (20)

   • Hy beskerm armes teen onderdrukking (41)

 • 108

  • Gebed vir oorwinning oor vyande

   • Redding deur mense waardeloos (12)

   • “Deur God sal ons krag kry” (13)

 • 109

  • Gebed van man wat teëgestaan word

   • ‘Laat iemand anders sy amp neem’ (8)

   • God staan aan arm man se sy (31)

 • 110

  • Koning en priester soos Melgisedek

   • ‘Onderwerp jou vyande’ (2)

   • Gewillige jongmense soos doudruppels (3)

 • 111

  • Prys Jehovah vir sy groot werke

   • God se naam is heilig en ontsagwekkend (9)

   • Vrees vir Jehovah is wysheid (10)

 • 112

  • Regverdige man vrees Jehovah

   • Dit sal goed gaan met man wat vrygewig is en uitleen (5)

   • “Regverdige sal vir ewig onthou word” (6)

   • Vrygewige gee vir armes (9)

 • 113

  • God in die hoogtes tel hulpelose op

   • Jehovah se naam sal vir ewig geloof word (2)

   • God buig neer (6)

 • 114

  • Israel se verlossing uit Egipte

   • See het gevlug (5)

   • Berge het soos ramme rondgehuppel (6)

   • Vuurkliprots in waterfontein verander (8)

 • 115

  • Heerlikheid aan God alleen

   • Lewelose afgode (4-8)

   • Aarde aan mense gegee (16)

   • “Dooies loof Jah nie” (17)

 • 116

  • Lied van dankbaarheid

   • “Waarmee sal ek Jehovah terugbetaal?” (12)

   • “Ek sal die beker van redding optel” (13)

   • “Ek sal my geloftes aan Jehovah betaal” (14, 18)

   • Dood van lojales ’n groot verlies (15)

 • 117

  • Alle nasies moet Jehovah loof

   • God se lojale liefde is groot (2)

 • 118

  • Dank vir Jehovah se oorwinning

   • ‘Ek het Jah aangeroep; hy het geantwoord’ (5)

   • “Jehovah is aan my kant” (6, 7)

   • Verwerpte steen sal belangrikste hoeksteen word (22)

   • ‘Die een wat in Jehovah se naam kom’ (26)

 •  119

  • Waardering vir God se kosbare woord

   • ‘Hoe kan jongmense hulle pad rein hou?’ (9)

   • “Ek is lief vir u herinneringe” (24)

   • “U woord is my hoop” (74, 81, 114)

   • “Hoe lief is ek tog vir u wet!” (97)

   • “Meer insig as al my onderrigters” (99)

   • “U woord is ’n lamp vir my voet” (105)

   • ‘Inhoud van u woord is waarheid’ (160)

   • Vrede vir dié wat God se wet liefhet (165)

 • 120

  • Uitlander se verlange na vrede

   • ‘Red my van bedrieglike tong’ (2)

   • “Ek wil vrede hê” (7)

 • 121

  • Jehovah beskerm sy volk

   • “My hulp kom van Jehovah” (2)

   • Jehovah slaap nooit nie (3, 4)

 • 122

  • Gebed vir vrede van Jerusalem

   • Vreugde om na Jehovah se huis te gaan (1)

   • Stad wat hegte eenheid vorm (3)

 • 123

  • Versoek om Jehovah se goedheid

   • ‘Soos slawe, is ons oë op Jehovah’ (2)

   • “Ons het al te veel bespotting verduur” (3)

 • 124

  • “As Jehovah nie met ons was nie”

   • Uit gebreekte strik ontsnap (7)

   • “Ons hulp is in die naam van Jehovah” (8)

 • 125

  • Jehovah beskerm sy volk

   • “Soos berge Jerusalem omring” (2)

   • “Mag daar vrede oor Israel wees” (5)

 • 126

  • Vreugdevolle herstel van Sion

   • ‘Jehovah het groot dinge gedoen’ (3)

   • Van trane tot vreugde (5, 6)

 • 127

  • Sonder God is alles verniet

   • “As Jehovah nie die huis bou nie” (1)

   • Kinders, beloning van God (3)

 • 128

  • Gelukkig is dié wat Jehovah vrees

   • Vrou soos vrugbare wingerdstok (3)

   • “Mag jy Jerusalem sien floreer” (5)

 • 129

  • Aangeval, maar nie oorwin nie

   • Dié wat Sion haat, sal verneder word (5)

 • 130

  • “Uit die dieptes roep ek tot u”

   • “As u boekgehou het van oortredings” (3)

   • Ware vergifnis by Jehovah (4)

   • “Ek wag gretig op Jehovah” (6)

 • 131

  • Tevrede soos klein kindjie

   • ‘Ek streef nie na dinge wat te groot is nie’ (1)

 • 132

  • Dawid en Sion gekies

   • ‘Moenie u gesalfde verwerp nie’ (10)

   • Sion se priesters met redding beklee (16)

 • 133

  • Broers wat in eenheid bymekaar woon

   • Soos olie op Aäron se kop (2)

   • Soos dou van Hermon (3)

 • 134

  • Loof God in die nagte

   • “Lig julle hande op in heiligheid” (2)

 • 135

  • Loof Jah vir sy grootheid

   • Tekens en wonderwerke teen Egipte (8, 9)

   • “U naam bly vir ewig” (13)

   • Lewelose afgode (15-18)

 • 136

  • Jehovah se lojale liefde duur vir ewig

   • Hemel en aarde met vaardigheid gemaak (5, 6)

   • Farao het in Rooisee gesterf (15)

   • God dink aan dié wat vernederd is (23)

   • Voedsel aan alles wat lewe (25)

 • 137

  • By riviere van Babilon

   • Geen liedere van Sion gesing nie (3, 4)

   • Babilon sal vernietig word (8)

 • 138

  • Al is God hoog bo alles, gee hy om

   • ‘U het my gebed beantwoord’ (3)

   • ‘Selfs tussen gevare red u my’ (7)

 • 139

  • God ken sy knegte goed

   • Onmoontlik om van God se gees te vlug (7)

   • ‘Ek is wonderlik gemaak’ (14)

   • ‘U het my as embrio gesien’ (16)

   • “Lei my op die weg van die ewigheid” (24)

 • 140

  • Jehovah, die sterk Redder

   • Goddelose mense is soos slange (3)

   • Gewelddadige mense sal val (11)

 •  141

  • Gebed vir beskerming

   • “Mag my gebed wees soos reukwerk” (2)

   • Regverdige se dissipline is soos olie (5)

   • Goddeloses val in hulle eie nette (10)

 • 142

  • Gebed om van vervolgers gered te word

   • “Ek kan nêrens heen vlug nie” (4)

   • ‘U is al wat ek het’ (5)

 • 143

  • Dors na God soos dorre land

   • ‘Ek dink na oor u werke’ (5)

   • “Leer my om u wil te doen” (10)

   • ‘Mag u goeie gees my lei’ (10)

 • 144

  • Gebed vir oorwinning

   • ‘Wat is sterflike mens?’ (3)

   • ‘Laat vyande verstrooi word’ (6)

   • Gelukkig is Jehovah se volk (15)

 • 145

  • Loof God, die groot Koning

   • ‘Ek sal God se grootheid bekend maak’ (6)

   • “Jehovah is goed vir almal” (9)

   • “U lojales sal u loof” (10)

   • God se ewige koningskap (13)

   • God se hand bevredig begeerte van alles wat lewe (16)

 • 146

  • Vertrou op God, nie op mense nie

   • By dood kom mens se gedagtes tot einde (4)

   • God help mense op wat onder probleme gebuk gaan (8)

 • 147

  • God geloof vir sy liefdevolle en kragtige werke

   • Hy genees dié wie se hart gebreek is (3)

   • Hy noem sterre by naam (4)

   • Hy stuur sneeu soos wol (16)

 • 148

  • Hele skepping moet Jehovah loof

   • “Loof hom, al sy engele” (2)

   • ‘Loof hom, son, maan en sterre’ (3)

   • Jonk en oud moet God loof (12, 13)

 • 149

  • Lied om God te loof vir sy oorwinning

   • God vind vreugde in sy volk (4)

   • Eer behoort aan God se lojales (9)

 • 150

  • Laat alles wat asemhaal, Jah loof

   • Halleluja! (1, 6)