Nehemia 8:1-18

  • Wet voorgelees en verduidelik (1-12)

  • Huttefees gevier (13-18)

8  Die hele volk het toe soos een man bymekaargekom op die openbare plein wat voor die Waterpoort+ was, en hulle het vir Esra+ die kopiis* gesê om die boek van die Wet van Moses,+ wat Jehovah aan Israel gegee het, te bring.+  Toe het die priester Esra op die eerste dag van die sewende maand+ die Wet gebring voor die gemeente+ van mans, vrouens en almal wat kon luister en verstaan.  En hy het van dagbreek af tot die middag toe voor die openbare plein wat voor die Waterpoort was, daaruit voorgelees+ vir die mans, die vrouens en almal wat kon verstaan, en die volk het aandagtig na die Wetboek geluister.+  En Esra die kopiis* het op ’n houtverhoog gestaan wat vir die geleentheid gemaak is. Aan sy regterkant het Mattitʹja, Sema, Anaʹja, Uriʹa, Hilkiʹa en Maäseʹja gestaan, en aan sy linkerkant het Pedaʹja, Miʹsael, Malkiʹa,+ Hasum, Has-Baddaʹna, Sagariʹa en Mesulʹlam gestaan.  Die hele volk het gesien toe Esra die boek oopmaak, want hy het hoër as die hele volk gestaan. Toe hy dit oopgemaak het, het die hele volk opgestaan.  Daarna het Esra Jehovah, die ware God, die groot God, geloof. Die hele volk het geantwoord: “Amen! Amen!”*+ en hulle het hulle hande opgelig. Toe het hulle op hulle knieë gegaan en met hulle gesigte na die grond toe voor Jehovah neergebuig.  En Jeʹsua, Bani, Serebʹja,+ Jamin, Akkub, Sabʹbetai, Hodiʹa, Maäseʹja, Keliʹta, Asarʹja, Joʹsabad,+ Hanan en Pelaʹja, wat Leviete was, het die Wet aan die volk verduidelik+ terwyl die volk bly staan het.  Hulle het bly voorlees uit die boek, uit die Wet van die ware God, en het mooi verduidelik wat dit beteken. Hulle het die volk dus gehelp om te verstaan wat voorgelees word.*+  En Nehemiʹa, wat toe die goewerneur* was, Esra,+ wat ’n priester en kopiis* was, en die Leviete wat die volk onderrig het, het vir die hele volk gesê: “Hierdie dag is heilig vir Jehovah julle God.+ Moenie treur of huil nie.” Want die hele volk het gehuil toe hulle die woorde van die Wet hoor. 10  Hy het vir hulle gesê: “Gaan, eet die beste kos* en drink wat soet is, en stuur kos+ aan die mense wat niks het nie, want hierdie dag is heilig vir ons Here, en moenie hartseer wees nie, want die vreugde van Jehovah is julle vesting.”* 11  En die Leviete het die hele volk gekalmeer en gesê: “Moenie huil nie, want hierdie dag is heilig, en moenie hartseer wees nie.” 12  Toe het die hele volk weggegaan om te eet en te drink en kos uit te stuur en fees te vier,+ want hulle het die woorde verstaan wat aan hulle bekend gemaak is.+ 13  En op die tweede dag het die hoofde van die vaderhuise van die hele volk, die priesters en die Leviete by Esra die kopiis* bymekaargekom om nog meer uit die woorde van die Wet te leer. 14  Toe het hulle gesien dat daar in die Wet wat Jehovah deur middel van Moses gegee het, geskryf is dat die Israeliete gedurende die fees in die sewende maand in hutte* moet woon+ 15  en dat hulle in al hulle stede en in die hele Jerusalem die volgende aankondiging moet maak:+ “Gaan uit na die bergstreek en bring takke met blare van olyfbome, dennebome, mirtebome, palmbome en ander bome. Gebruik dit om hutte te maak, volgens wat geskryf is.” 16  Die volk het dus uitgegaan en takke ingebring om vir hulle hutte te maak, elkeen op sy dak, sowel as in hulle binnehowe, in die voorhowe van die huis van die ware God,+ op die openbare plein van die Waterpoort+ en op die openbare plein van die Eʹfraim-poort.+ 17  So het die hele gemeente van dié wat uit die gevangenskap teruggekom het, hutte gemaak en in die hutte gaan woon, want die Israeliete het dit nie op hierdie manier gedoen van die dae van Josua,+ die seun van Nun, af tot op daardie dag nie. Die hele volk het vreugdevol feesgevier.+ 18  En dag ná dag is daar uit die Wetboek van die ware God voorgelees,+ van die eerste dag tot die laaste dag. Hulle het die fees sewe dae lank gehou, en op die agtste dag was daar ’n heilige vergadering, soos die Wet vereis het.+

Voetnote

Of “oorskrywer”.
Of “oorskrywer”.
Of “Laat dit so wees! Laat dit so wees!”
Of “Hulle het dus betekenis aan die voorlesing gegee”.
Of “die Tirsata”, ’n Persiese titel vir ’n goewerneur van ’n provinsie.
Of “oorskrywer”.
Lett. “die vettighede”.
Of “krag”.
Of “oorskrywer”.
Of “tydelike skuilings”.