Josua 6:1-27

  • Muur van Jerigo val (1-21)

  • Ragab en familie gespaar (22-27)

6  Jeʹrigo was dig toegesluit as gevolg van die Israeliete. Niemand het uitgegaan of ingegaan nie.+  Jehovah het toe vir Josua gesê: “Kyk, ek het Jeʹrigo en sy koning en sy magtige vegters in jou hand gegee.+  Al die vegters moet om die stad marsjeer en een keer daarom gaan. Julle moet dit vir die volgende ses dae doen.  Laat sewe priesters sewe ramshorings voor die Ark dra. Maar op die sewende dag moet julle sewe keer om die stad marsjeer, en die priesters moet op die horings blaas.+  Wanneer die ramshoring geblaas word – sodra julle die geluid* van die horing hoor – moet die hele volk hard skree. Dan sal die muur van die stad inmekaarstort,+ en die volk moet in die stad instorm, elkeen reguit vorentoe.”  Toe het Josua, die seun van Nun, die priesters bymekaargeroep en vir hulle gesê: “Neem die ark van die verbond, en sewe priesters moet sewe ramshorings voor die Ark van Jehovah dra.”+  Toe het hy vir die volk gesê: “Gaan verby en marsjeer om die stad, en die gewapende soldate+ moet voor die Ark van Jehovah marsjeer.”  Dit het gebeur net soos Josua vir die volk gesê het: Die sewe priesters met sewe ramshorings het voor Jehovah uitgegaan en op die horings geblaas, en die ark van die verbond van Jehovah het agter hulle aan gekom.  Die gewapende soldate het voor die priesters gemarsjeer wat op die horings geblaas het, en die agterste deel van die leërmag het agter die Ark aan gekom terwyl daar heeltyd op die horings geblaas is. 10  En Josua het vir die volk die volgende bevel gegee: “Moenie skree of julle stem laat hoor nie. Nie ’n enkele woord moet uit julle mond uitkom nie tot die dag dat ek vir julle sê: ‘Skree!’ Dan moet julle skree.” 11  Hy het die Ark van Jehovah een keer om die stad laat gaan, en daarna het hulle na die kamp teruggekeer en daar oornag. 12  Die volgende oggend het Josua vroeg opgestaan, en die priesters het die Ark+ van Jehovah geneem, 13  en sewe priesters wat met sewe ramshorings voor die Ark van Jehovah geloop het, het heeltyd op die horings geblaas. Die gewapende soldate het voor hulle geloop, en die agterste deel van die leërmag het die Ark van Jehovah gevolg terwyl daar heeltyd op die horings geblaas is. 14  Hulle het op die tweede dag een keer om die stad gemarsjeer, en daarna het hulle na die kamp teruggekeer. Dit is wat hulle ses dae lank gedoen het.+ 15  Op die sewende dag het hulle vroeg opgestaan, met dagbreek, en hulle het op dieselfde manier sewe keer om die stad gemarsjeer. Dit was net op daardie dag dat hulle sewe keer om die stad gemarsjeer het.+ 16  En die sewende keer het die priesters die horings geblaas, en Josua het vir die volk gesê: “Skree,+ want Jehovah het die stad aan julle gegee! 17  Die stad en alles daarin moet vernietig word.+ Dit alles behoort aan Jehovah. Net Ragab,+ die prostituut, mag bly lewe, sy en almal wat saam met haar in die huis is, omdat sy die spioene weggesteek het wat ons uitgestuur het.+ 18  Maar bly net weg van alles wat vernietig moet word,+ sodat julle nie iets begeer wat vernietig moet word en dit neem nie.+ As julle dit doen, sal julle die kamp van Israel iets maak wat vernietig moet word en rampspoed* daaroor bring.+ 19  Maar al die silwer en die goud en die voorwerpe van koper en yster is heilig vir Jehovah.+ Dit moet by die skatte van Jehovah gevoeg word.”+ 20  Die volk het geskree toe die horings geblaas is.+ Onmiddellik nadat die volk die geluid van die horing gehoor het en hard geskree het, het die muur inmekaargestort.+ Daarna het die volk in die stad ingestorm, elkeen reguit vorentoe, en hulle het die stad ingeneem. 21  Hulle het alles in die stad met die swaard doodgemaak: man en vrou, jonk en oud, bul, skaap en donkie.+ 22  Josua het vir die twee manne wat die land verken het, gesê: “Gaan in die huis van die prostituut in, en bring die vrou uit, sowel as almal wat aan haar behoort, net soos julle vir haar gesweer het.”+ 23  Toe het die jong spioene ingegaan en Ragab uitgebring, sowel as haar pa, haar ma, haar broers en almal wat aan haar behoort het. Ja, hulle het haar hele familie uitgebring,+ en hulle het hulle veilig na ’n plek buite die kamp van Israel gebring. 24  Toe het hulle die stad en alles daarin verbrand. Maar hulle het die silwer, die goud en die voorwerpe van koper en yster by die skatte van Jehovah se huis gevoeg.+ 25  Josua het net die lewens gespaar van Ragab, die prostituut, en haar pa se huisgesin en almal wat aan haar behoort het.+ Sy woon tot vandag toe in Israel,+ want sy het die spioene weggesteek wat Josua uitgestuur het om Jeʹrigo te verken.+ 26  Toe het Josua hierdie eed uitgespreek:* “Mag die man wat hierdie stad, Jeʹrigo, probeer herbou, voor Jehovah vervloek wees. As hy die stad se fondament lê, sal dit hom sy eersgeborene kos, en as hy die deure daarvan insit, sal dit hom sy jongste kos.”+ 27  En Jehovah was met Josua,+ en sy roem het oor die hele aarde versprei.+

Voetnote

Of “uitgerekte sein”.
Of “moeilikheid; verwerping”.
Of moontlik “die volk hierdie eed laat sweer”.