Josua 18:1-28

  • Res van land verdeel in Silo (1-10)

  • Benjamin se erfdeel (11-28)

18  Toe het die hele gemeenskap van Israel in Silo+ bymekaargekom, en hulle het die tent van samekoms daar opgerig,+ want die land was nou voor hulle onderwerp.+  Maar daar was nog sewe stamme van Israel wie se erfdeel nog nie deur middel van die lot toegewys was nie.  Toe het Josua vir die Israeliete gevra: “Hoe lank gaan julle nog uitstel om in te gaan en die land in besit te neem wat Jehovah, die God van julle voorvaders, aan julle gegee het?+  Bring drie manne van elke stam na my toe wat ek kan uitstuur. Hulle moet vertrek en deur die hele land gaan en ’n beskrywing daarvan saamstel sodat dit as hulle erfdeel verdeel kan word. Dan moet hulle na my toe terugkom.  Hulle moet dit in sewe dele onder mekaar verdeel.+ Juda sal in sy gebied in die suide bly,+ en die huis van Josef sal in hulle gebied in die noorde bly.+  En julle moet die beskrywing van die sewe dele van die land saamstel en dit hier na my toe bring, en ek sal vir julle hier voor Jehovah ons God die lot werp.+  Maar die Leviete het geen aandeel onder julle nie,+ want die priesterskap van Jehovah is hulle erfdeel.+ Gad, Ruben en die halwe stam van Manasʹse+ het alreeds hulle erfdeel aan die oostekant van die Jordaanrivier ontvang. Moses, die kneg van Jehovah, het dit aan hulle gegee.”  Die manne het gereedgemaak om te gaan, en Josua het die volgende bevel gegee aan dié wat ’n beskrywing van die land moes saamstel: “Gaan deur die land en stel ’n beskrywing daarvan saam en kom terug na my toe, en ek sal vir julle hier voor Jehovah in Silo+ die lot werp.”  Toe het die manne vertrek en deur die land gegaan en dit volgens die stede in sewe dele verdeel en dit in ’n boek opgeteken. Daarna het hulle na Josua toe teruggekom in die kamp in Silo. 10  Josua het toe in Silo vir hulle die lot gewerp voor Jehovah.+ Daar het Josua die land onder die Israeliete verdeel volgens hulle dele.+ 11  Die eerste lot was vir die families van die stam van Benjamin, en die gebied van hulle lot was tussen die gebied van Juda+ en die gebied van Josef.+ 12  Aan die noordekant het hulle grens by die Jordaanrivier begin, en dit het opgegaan na die noordelike helling van Jeʹrigo+ en weswaarts teen die berg op, en dit het gestrek tot by die wildernis van Bet-Awen.+ 13  En die grens het daarvandaan na Lus gegaan, by die helling suid van Lus, dit wil sê Bet-El,+ en die grens het afgegaan na Aʹtarot-Adʹdar,+ op die berg wat suid van Onder-Bet-Horon is.+ 14  Verder het die grens aan die westekant met ’n draai suidwaarts gegaan van die berg af wat suid van Bet-Horon is, en dit het geëindig by Kirjat-Baäl, dit wil sê Kirʹjat-Jeaʹrim,+ ’n stad van Juda. Dit is die westekant. 15  Die suidelike grens het begin by die verste punt van Kirʹjat-Jeaʹrim, en dit het weswaarts gestrek en na die fontein van die waters van Neftoʹag gegaan.+ 16  Die grens het afgegaan na die voet van die berg wat uitkyk op die Vallei van die Seun van Hinnom,+ wat aan die noordekant van die Refaʹim-vallei+ is, en dit het afgegaan na die Hinnom-vallei, na die helling suid van Jebus,*+ en af na En-Rogel.+ 17  Daarna het die grens in ’n noordelike rigting gegaan na En-Semes en toe na Geʹlilot, wat voor die opdraand van Adummim+ is, en dit het afgegaan na die klip+ van Bohan,+ die seun van Ruben. 18  Dit het toe na die noordelike helling voor die Aʹraba geloop en toe afgegaan na die Aʹraba. 19  En die grens het verder gegaan na die noordelike helling van Bet-Hogla+ en het geëindig by die noordelike baai van die Soutsee,*+ aan die suidelike end van die Jordaanrivier. Dit was die suidelike grens. 20  En die Jordaanrivier het die oostelike grens gevorm. Dit was al die grense van die erfdeel van die families van die stam van Benjamin. 21  En die stede van die families van die stam van Benjamin was: Jeʹrigo, Bet-Hogla, Emek-Kesis, 22  Bet-Aʹraba,+ Semaraʹim, Bet-El,+ 23  Awwim, Para, Ofra, 24  Keʹfar-Ammoʹni, Ofni en Geba+ – 12 stede en die omliggende dorpies. 25  Giʹbeon,+ Rama, Beʹërot, 26  Mispe, Kefiʹra, Moza, 27  Rekem, Jirʹpeël, Taʹrala, 28  Sela,+ Ha-Elef, Jebuʹsi, dit wil sê Jerusalem,+ Giʹbea+ en Kirjat – 14 stede en die omliggende dorpies. Dit was die erfdeel van die families van die stam van Benjamin.

Voetnote

Lett. “die Jebusiet”.
Die Dooie See.