Josua 10:1-43

  • Israel verdedig Gibeon (1-7)

  • Jehovah veg vir Israel (8-15)

    • Haelstene op vyande wat vlug (11)

    • Son staan stil (12-14)

  • Vyf vyandige konings doodgemaak (16-28)

  • Stede in suide ingeneem (29-43)

10  Koning Adoʹni-Seʹdek van Jerusalem het gehoor dat Josua Ai ingeneem en vernietig het en dat hy met Ai en sy koning+ gedoen het net soos hy met Jeʹrigo en sy koning+ gedoen het en dat die inwoners van Giʹbeon met Israel vrede gemaak het+ en onder hulle bly.  Daarom het hy baie bang geword,+ want Giʹbeon was ’n groot stad, soos een van die koninklike stede. Dit was groter as Ai,+ en al die manne van die stad was vegters.  Toe het koning Adoʹni-Seʹdek van Jerusalem die volgende boodskap aan koning Hoham van Heʹbron,+ koning Piram van Jarmut, koning Jaʹfia van Lagis en koning Debir van Eglon+ gestuur:  “Kom help my, en laat ons Giʹbeon aanval, want hulle het vrede gemaak met Josua en die Israeliete.”+  Toe het die vyf konings van die Amoriete+ – die koning van Jerusalem, die koning van Heʹbron, die koning van Jarmut, die koning van Lagis en die koning van Eglon – bymekaargekom saam met hulle leërmagte en by Giʹbeon kamp opgeslaan om daarteen te veg.  Toe het die manne van Giʹbeon die volgende boodskap aan Josua in die kamp by Gilgal+ gestuur: “Moenie u slawe in die steek laat nie.+ Kom gou! Red ons en help ons! Al die konings van die Amoriete van die bergstreek het teen ons bymekaargekom.”  Toe het Josua saam met die hele leërmag en die magtige vegters uit Gilgal opgetrek.+  Jehovah het toe vir Josua gesê: “Moenie vir hulle bang wees nie,+ want ek het hulle in jou hand gegee.+ Nie een van hulle sal jou kan oorwin nie.”+  Josua het hulle onverwags aangeval nadat hy die hele nag lank van Gilgal af gemarsjeer het. 10  Jehovah het hulle voor Israel verwar,+ en die Israeliete het baie van hulle by Giʹbeon met ’n groot slagting doodgemaak en hulle al langs die opdraand van Bet-Horon agternagesit en hulle doodgemaak tot by Aseʹka en Makkeʹda. 11  Terwyl hulle op die afdraand van Bet-Horon vir Israel gevlug het, het Jehovah groot haelstene uit die lug op hulle laat val, tot by Aseʹka, en hulle het gesterf. Meer mense het gesterf as gevolg van die hael as van die swaard van die Israeliete. 12  Dit was toe, op die dag dat Jehovah die Amoriete voor die oë van die Israeliete verslaan het, dat Josua voor Israel vir Jehovah gesê het: “Son, staan stil+ bo Giʹbeon,+en maan, staan stil bo die Aʹjalon-vallei!” 13  Daarom het die son en die maan stilgestaan totdat die nasie wraak geneem het op sy vyande. Is dit nie in die boek van Jasar+ geskryf nie? Die son het in die middel van die lug stilgestaan en was omtrent ’n hele dag lank nog sigbaar. 14  Daar was nog nooit voor daardie tyd of ná daardie tyd so ’n dag nie, ’n dag waarop Jehovah na die stem van ’n man geluister het+ nie, want Jehovah het vir Israel geveg.+ 15  Daarna het Josua en die hele Israel na die kamp by Gilgal+ teruggekeer. 16  Intussen het die vyf konings gevlug en in die grot by Makkeʹda+ weggekruip. 17  Toe is daar vir Josua gesê: “Die vyf konings is gevind waar hulle in die grot by Makkeʹda+ wegkruip.” 18  Toe het Josua gesê: “Rol groot klippe voor die opening van die grot en stel manne aan om wag te hou. 19  Maar die res van julle moenie stilstaan nie. Sit julle vyande agterna, en val hulle van agter af aan.+ Moenie toelaat dat hulle in hulle stede ingaan nie, want Jehovah julle God het hulle in julle hand gegee.” 20  Josua en die Israeliete het baie van hulle doodgemaak. Nadat hulle amper almal van hulle doodgemaak het, behalwe vir ’n paar wat ontsnap het en in die versterkte stede ingegaan het, 21  het al die manne veilig na Josua in die kamp by Makkeʹda teruggekeer. Niemand het dit gewaag om enigiets te sê* teen die Israeliete nie. 22  Josua het toe gesê: “Maak die opening van die grot oop en bring die vyf konings uit die grot uit na my toe.” 23  Toe het hulle hierdie vyf konings uit die grot uit na hom toe gebring: die koning van Jerusalem, die koning van Heʹbron, die koning van Jarmut, die koning van Lagis en die koning van Eglon.+ 24  Hulle het hierdie konings na Josua toe uitgebring, en hy het al die manne van Israel bymekaargeroep en vir die bevelvoerders van die vegters wat saam met hom gegaan het, gesê: “Kom nader. Sit julle voete op die agterkant van die nekke van hierdie konings.” Toe het hulle nader gekom en hulle voete op die agterkant van hulle nekke gesit.+ 25  Toe het Josua vir hulle gesê: “Moenie bang wees of vrees nie.+ Wees moedig en sterk, want dít is wat Jehovah sal doen met al julle vyande teen wie julle veg.”+ 26  Toe het Josua hulle doodgemaak en hulle aan vyf pale* gehang, en hulle het tot die aand toe aan die pale bly hang. 27  Teen sononder het Josua beveel dat hulle van die pale afgehaal moet word+ en in die grot gegooi moet word waar hulle weggekruip het. Toe is groot klippe voor die opening van die grot gesit, en dit is tot vandag toe nog daar. 28  Op daardie dag het Josua Makkeʹda+ ingeneem en die inwoners daarvan met die swaard doodgemaak. Hy het die stad se koning en al die inwoners vernietig sonder om ’n enkele oorlewende te laat oorbly.+ Hy het met die koning van Makkeʹda+ gedoen net soos hy met die koning van Jeʹrigo gedoen het. 29  Toe het Josua en die hele Israel van Makkeʹda na Libna gegaan en teen Libna+ geveg. 30  Jehovah het hierdie stad en sy koning+ ook in Israel se hand gegee, en hulle het die stad en almal daarin met die swaard doodgemaak sonder om ’n enkele oorlewende te laat oorbly. Hulle het met sy koning gedoen net soos hulle met die koning van Jerigo gedoen het.+ 31  Daarna het Josua en die hele Israel van Libna na Lagis+ gegaan en daar kamp opgeslaan en daarteen geveg. 32  Jehovah het Lagis in Israel se hand gegee, en hulle het dit op die tweede dag ingeneem. Hulle het die stad en almal daarin met die swaard doodgemaak,+ net soos hulle met Libna gedoen het. 33  Toe het koning Horam van Geser+ gegaan om Lagis te help, maar Josua het hom en sy volk doodgemaak totdat daar nie ’n enkele oorlewende oorgebly het nie. 34  Daarna het Josua en die hele Israel van Lagis na Eglon+ gegaan en daar kamp opgeslaan en daarteen geveg. 35  Hulle het dit op daardie dag ingeneem en die inwoners daarvan met die swaard doodgemaak. Hulle het almal daarin op daardie dag vernietig, net soos hulle met Lagis gedoen het.+ 36  Toe het Josua en die hele Israel van Eglon na Heʹbron+ gegaan en daarteen geveg. 37  Hulle het die stad ingeneem en die koning en die inwoners van die stad en van die omliggende stede met die swaard doodgemaak sonder om ’n enkele oorlewende te laat oorbly. Hy het die stad en almal daarin vernietig, net soos hy met Eglon gedoen het. 38  Laastens het Josua en die hele Israel in die rigting van Debir+ gegaan en daarteen geveg. 39  Hy het die stad en al die omliggende stede ingeneem, en hulle het die koning en al die inwoners met die swaard doodgemaak en almal daarin vernietig.+ Hy het nie ’n enkele oorlewende laat oorbly nie.+ Hy het met Debir en sy koning gedoen net soos hy met Heʹbron en Libna en sy koning gedoen het. 40  Josua het die hele land van die bergstreek, die Negeb, die Sjefeʹla+ en die heuwelhange en al hulle konings verower. Hy het nie ’n enkele oorlewende laat oorbly nie. Hy het alles vernietig wat asemhaal,+ net soos Jehovah, die God van Israel, beveel het.+ 41  Josua het hulle van Kaʹdes-Barneʹa+ af tot by Gasa+ verower, asook die hele land Gosen+ tot by Giʹbeon.+ 42  Josua het al hierdie konings en hulle gebied op een slag verower, want Jehovah, die God van Israel, het vir Israel geveg.+ 43  Toe het Josua en die hele Israel na die kamp by Gilgal+ teruggekeer.

Voetnote

Lett. “sy tong skerp gemaak”.
Of “bome”.