Josua 1:1-18

  • Jehovah moedig Josua aan (1-9)

    • Lees Wet en dink daaroor na (8)

  • Voorbereidings om Jordaan oor te steek (10-18)

1  Ná die dood van Moses, die kneg van Jehovah, het Jehovah vir Josua,*+ die seun van Nun, Moses se dienaar,+ gesê:  “My kneg Moses is dood.+ Staan nou op, steek die Jordaanrivier oor, jy en hierdie hele volk, en gaan in die land in wat ek aan hulle, die Israeliete, sal gee.+  Ek sal vir julle elke plek gee waarop julle julle voet neersit, net soos ek Moses belowe het.+  Julle gebied sal strek van die wildernis tot by die Liʹbanon en tot by die groot rivier, die Eufraatrivier – die hele land van die Hetiete+ – en tot by die Grootsee* in die weste.*+  Niemand sal jou kan oorwin solank as wat jy lewe nie.+ Net soos ek met Moses was, sal ek met jou wees.+ Ek sal jou nie in die steek laat of jou verlaat nie.+  Wees moedig en sterk,+ want jy sal hierdie volk die land laat erf wat ek aan hulle voorvaders met ’n eed belowe het om aan hulle te gee.+  “Wees net moedig en baie sterk, en sorg dat jy die hele Wet streng gehoorsaam wat my kneg Moses aan jou oorgedra het. Moenie regs of links daarvan afwyk nie,+ sodat jy wys kan optree waar jy ook al gaan.+  Hierdie Wetboek moet op jou lippe bly,*+ en jy moet dit dag en nag lees en daaroor nadink,* sodat jy alles wat daarin geskryf is, streng kan gehoorsaam,+ want dan sal jy* suksesvol wees, en dan sal jy wys optree.+  Ek beveel jou weer eens: Wees moedig en sterk. Moenie bang wees of vrees nie, want Jehovah jou God is met jou waar jy ook al gaan.”+ 10  Toe het Josua die beamptes van die volk beveel: 11  “Gaan deur die hele kamp en gee die volgende bevel aan die volk: ‘Maak padkos gereed, want oor drie dae steek julle die Jordaanrivier oor om die land in te neem wat Jehovah julle God aan julle gee om te besit.’”+ 12  Josua het vir die Rubeniete, die Gadiete en die halwe stam van Manasʹse gesê: 13  “Onthou wat Moses, die kneg van Jehovah, julle beveel het:+ ‘Jehovah julle God gee julle rus, en hy het julle hierdie land gegee. 14  Julle vrouens, julle kinders en julle vee sal in die land woon wat Moses julle aan hierdie kant* van die Jordaanrivier gegee het,+ maar al julle magtige vegters+ moet in gevegsformasie voor julle broers die rivier oorsteek.+ Julle moet hulle help 15  totdat Jehovah julle broers rus gee, net soos hy julle rus gegee het, en totdat hulle ook die land in besit neem wat Jehovah julle God aan hulle gee. Keer dan terug na die land wat aan julle gegee is om in te woon, en neem dit in besit. Dit is die land wat Moses, die kneg van Jehovah, julle aan die oostekant van die Jordaanrivier gegee het.’”+ 16  Hulle het Josua geantwoord en gesê: “Ons sal alles doen wat u ons beveel het, en ons sal gaan waar u ons ook al stuur.+ 17  Net soos ons geluister het na alles wat Moses gesê het, so sal ons na u luister. Mag Jehovah u God met u wees soos hy met Moses was.+ 18  Enigiemand wat teen u bevel in opstand kom en nie elke bevel gehoorsaam wat u hom gee nie, sal doodgemaak word.+ Wees net moedig en sterk.”+

Voetnote

Of “Jehosua”. Beteken “Jehovah is redding”.
Die Middellandse See.
Of “in die rigting van die sonsondergang”.
Of “mag nie uit jou mond weggaan nie”.
Of “op gedempte toon lees”.
Lett. “jou weg”.
D.w.s. die oostekant.