Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Josua

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Jehovah moedig Josua aan (1-9)

   • Lees Wet en dink daaroor na (8)

  • Voorbereidings om Jordaan oor te steek (10-18)

 • 2

  • Josua stuur twee spioene na Jerigo (1-3)

  • Ragab steek spioene weg (4-7)

  • Belofte aan Ragab (8-21a)

   • Helderrooi tou as teken (18)

  • Spioene keer terug na Josua (21b-24)

 • 3

  • Israel steek Jordaan oor (1-17)

 • 4

  • Klippe dien as gedenkteken (1-24)

 • 5

  • Israeliete besny by Gilgal (1-9)

  • Pasga gevier; manna hou op (10-12)

  • Bevelvoerder van Jehovah se leërmag (13-15)

 • 6

  • Muur van Jerigo val (1-21)

  • Ragab en familie gespaar (22-27)

 • 7

  • Israel verslaan by Ai (1-5)

  • Josua se gebed (6-9)

  • Israel verslaan weens sonde (10-15)

  • Agan skuldig bevind, doodgegooi (16-26)

 • 8

  • Josua laat vegters wegkruip naby Ai (1-13)

  • Ai ingeneem (14-29)

  • Wet gelees by berg Ebal (30-35)

 • 9

  • Gibeoniete se plan om vrede te maak (1-15)

  • Israeliete vind uit wat Gibeoniete gedoen het (16-21)

  • Gibeoniete sal hout en water aandra (22-27)

 • 10

  • Israel verdedig Gibeon (1-7)

  • Jehovah veg vir Israel (8-15)

   • Haelstene op vyande wat vlug (11)

   • Son staan stil (12-14)

  • Vyf vyandige konings doodgemaak (16-28)

  • Stede in suide ingeneem (29-43)

 • 11

  • Stede in noorde ingeneem (1-15)

  • Opsomming van Josua se oorwinnings (16-23)

 • 12

  • Konings oos van Jordaan verslaan (1-6)

  • Konings wes van Jordaan verslaan (7-24)

 • 13

  • Land wat nog in besit geneem moet word (1-7)

  • Verdeling van land oos van Jordaan (8-14)

  • Ruben se erfdeel (15-23)

  • Gad se erfdeel (24-28)

  • Manasse se erfdeel in ooste (29-32)

  • Jehovah is Leviete se erfdeel (33)

 • 14

  • Verdeling van land wes van Jordaan (1-5)

  • Kaleb ontvang Hebron (6-15)

 • 15

  • Juda se erfdeel (1-12)

  • Kaleb se dogter ontvang grond (13-19)

  • Stede van Juda (20-63)

 • 16

  • Erfdeel van Josef se nakomelinge (1-4)

  • Efraim se erfdeel (5-10)

 • 17

  • Manasse se erfdeel in weste (1-13)

  • Nog land vir Josef se nakomelinge (14-18)

 • 18

  • Res van land verdeel in Silo (1-10)

  • Benjamin se erfdeel (11-28)

 • 19

  • Simeon se erfdeel (1-9)

  • Sebulon se erfdeel (10-16)

  • Issaskar se erfdeel (17-23)

  • Aser se erfdeel (24-31)

  • Naftali se erfdeel (32-39)

  • Dan se erfdeel (40-48)

  • Josua se erfdeel (49-51)

 • 20

  • Vrystede (1-9)

 • 21

  • Stede vir Leviete (1-42)

   • Vir Aäron se nakomelinge (9-19)

   • Vir res van Kehatiete (20-26)

   • Vir Gersoniete (27-33)

   • Vir Merariete (34-40)

  • Jehovah se beloftes vervul (43-45)

 • 22

  • Oostelike stamme keer terug (1-8)

  • Altaar gebou by Jordaan (9-12)

  • Doel van altaar verduidelik (13-29)

  • Misverstand opgeklaar (30-34)

 •  23

  • Josua se laaste woorde aan Israel se leiers (1-16)

   • Nie een van Jehovah se woorde onvervuld nie (14)

 • 24

  • Josua gee oorsig van Israel se geskiedenis (1-13)

  • Aansporing om Jehovah te dien (14-24)

   • “Ek en my huisgesin sal Jehovah dien” (15)

  • Josua se verbond met Israel (25-28)

  • Josua sterf, begrawe (29-31)

  • Josef se beendere in Sigem begrawe (32)

  • Eleasar sterf, begrawe (33)