Job 5:1-27

  • Elifas praat verder (1-27)

    • ‘God vang wyses met hulle eie slinkse planne’ (13)

    • ‘Job moenie God se dissipline verwerp nie’ (17)

5  “Roep asseblief! Is daar iemand wat jou antwoord? Watter een van die engele* sal jy vir hulp vra?   Want verbitterdheid sal ’n verstandelose doodmaak,en jaloesie sal ’n onverstandige mens vernietig.   Ek het gesien hoe die verstandelose sukses behaal,maar skielik tref rampspoed sy huis.   Sy kinders is nie veilig nie. Hulle regte word vertrap in die stadspoort,+ en daar is niemand om hulle te red nie.   Sy oes word geëet deur die een wat honger is. Dit word selfs tussen die dorings uitgehaal, en hulle besittings word afgevat.   Want rampspoed kom nie uit die stof op nie,en probleme groei nie uit die grond nie.   Want die mens word gebore om swaar te kry,so seker as wat vonke boontoe skiet.   Maar ek sou God vir hulp vra,en ek sou my saak aan God stel,   aan die Een wat groot en onverklaarbare dinge doen,wonderlike dinge wat nie getel kan word nie. 10  Hy laat dit reën op die aardeen voorsien water aan die veld. 11  Hy verhoog die hulpeloses,en hy gee redding aan die een wat mismoedig is. 12  Hy laat die planne van skelm mense misluk,sodat hulle nie suksesvol is nie. 13  Hy vang die wyses met hulle eie slinkse planne,+sodat die planne van slinkse mense misluk. 14  In die dag ondervind hulle duisternis. In die middel van die dag tas hulle rond asof dit nag is. 15  Hy red mense van die swaard wat uit hulle mond kom. Hy red die armes uit die mag van die sterkes, 16  sodat daar hoop is vir die hulpeloses. Maar goddelose monde word stilgemaak. 17  Gelukkig is die mens wat deur God gedissiplineer word. Moet dus nie die dissipline van die Almagtige verwerp nie! 18  Want hy veroorsaak pyn, maar hy verbind die wond. Hy slaan stukkend, maar hy genees met sy eie hande. 19  Hy sal jou keer op keer van rampspoed red,al tref dit jou ses of sewe keer. 20  In tye van hongersnood sal hy jou red van die dood,en in tye van oorlog sal hy jou red van die swaard. 21  Jy sal beskerm word teen die skadelike tong,+en jy sal nie bang wees wanneer verwoesting kom nie. 22  Jy sal nie bekommerd wees oor vernietiging en honger nie,en jy sal nie bang wees vir die wilde diere van die aarde nie. 23  Want jou landerye sal nie vol klippe wees nie,en die wilde diere van die veld sal jou nie pla nie. 24  Jy sal weet dat jou tent veilig* is,en wanneer jy na jou weiveld toe gaan, sal nie een van jou diere vermis word nie. 25  Jy sal baie kinders hê,en jou nakomelinge sal so baie wees soos die plante van die aarde. 26  Jy sal nog sterk wees wanneer jy doodgaan,soos graanbondels wat in die oestyd ingebring word. 27  Ons het dit ondersoek, en dit is so. Luister en aanvaar dit.”

Voetnote

Lett. “heiliges”.
Lett. “vrede”.