Jesaja 66:1-24

  • Ware en valse aanbidding (1-6)

  • Sion en haar kinders (7-17)

  • Mense kom bymekaar om in Jerusalem te aanbid (18-24)

66  Dít is wat Jehovah sê: “Die hemel is my troon en die aarde is my voetbank.+ Watter huis kan julle dan vir my bou,+en waar is my rusplek?”+   “My hand het al hierdie dinge gemaak,en so het alles ontstaan,” sê Jehovah.+ “Maar my oë is opdie een wat nederig is en ’n gebroke gees het en wat diep respek vir my woord het.+   Die een wat ’n bul slag, is soos iemand wat ’n man doodmaak.+ Die een wat ’n skaap offer, is soos iemand wat die nek van ’n hond breek.+ Die een wat ’n gawe offer, is soos iemand wat varkbloed offer!+ Die een wat ’n gedenkoffer van wierook bring,+ is soos iemand wat towerwoorde gebruik om te seën.*+ Hulle het hulle eie weë gekies,en hulle hou van walglike dinge.   Daarom sal ek kies hoe ek hulle gaan straf,+en ek sal die dinge wat hulle vrees, oor hulle bring,want toe ek geroep het, het niemand geantwoord nie,en toe ek gepraat het, het niemand geluister nie.+ Hulle het bly doen wat sleg is in my oëen het gekies om te doen waarvan ek niks hou nie.”+   Hoor die woord van Jehovah, julle wat diep respek vir sy woord het: “Julle broers wat julle haat en julle verstoot weens my naam, het gesê: ‘Mag Jehovah verheerlik word!’+ Maar Hy sal verskyn en vir julle vreugde gee,terwyl hulle verneder sal word.”+   Daar is ’n lawaai in die stad, ’n geraas in die tempel! Dit is die geluid van Jehovah wat sy vyande hulle verdiende loon gee.   Voordat sy geboortepyne gekry het, het sy geboorte gegee.+ Voordat geboortepyne oor haar gekom het, het sy aan ’n seun geboorte gegee.   Wie het al ooit van so iets gehoor? Wie het al sulke dinge gesien? Sal ’n land op een dag gebore word? Of sal ’n nasie in ’n oomblik gebore word? Maar Sion het skaars geboortepyne gekry, toe is haar kinders gebore.   “Sal ek die geboorte laat begin en die kind dan nie voortbring nie?” sê Jehovah. “Of sal ek die geboorte veroorsaak en die baarmoeder dan sluit?” sê jou God. 10  Wees vreugdevol saam met Jerusalem en wees bly saam met haar,+ almal wat haar liefhet.+ Juig van vreugde saam met haar, almal wat oor haar treur, 11  want julle sal aan haar bors gevoed word en heeltemal versadig en vertroos word,en julle sal na hartelus drink en vreugde vind in haar groot heerlikheid. 12  Daarom sê Jehovah: “Kyk, ek gee vir haar vrede soos ’n rivier+en die heerlikheid van nasies soos ’n stroom vloedwaters.+ Julle sal geborsvoed word en op die heup gedra worden op die skoot versorg word. 13  Soos ’n ma haar seun vertroos,so sal ek aanhou om julle te vertroos,+en julle sal oor Jerusalem vertroos word.+ 14  Julle sal dit sien, en julle hart sal vreugdevol wees,en julle* sal vol lewe wees net soos groen gras. En die hand* van Jehovah sal aan sy knegte geopenbaar word,maar hy sal sy vyande veroordeel.”+ 15  “Want Jehovah sal soos ’n vuur kom,+en sy strydwaens soos ’n stormwind,+om met groot woede wraak te neem,om met vuurvlamme te straf.+ 16  Want Jehovah kom met vuur en met sy swaardom alle mense* te oordeel. En dié wat deur Jehovah doodgemaak is, sal baie wees. 17  “Dié wat hulleself heilig en reinig om in die tuine*+ in te gaan, wat varkvleis+ en walglike dinge en muise+ eet, sal almal saam aan hulle einde kom,” sê Jehovah. 18  “Omdat ek hulle werke en hulle gedagtes ken, kom ek om mense van al die nasies en tale bymekaar te bring, en hulle sal kom en my heerlikheid sien.” 19  “Ek sal vir hulle ’n teken gee, en ek sal van dié wat weggekom het, na die nasies stuur wat nie ’n berig oor my gehoor het of my heerlikheid gesien het nie – na Tarsis,+ Pul en Lud,+ lande van boogskutters, en na Tubal en Jawan+ en na die eilande wat ver weg is. En hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig.+ 20  Hulle sal al julle broers uit al die nasies+ as ’n gawe aan Jehovah bring. Hulle sal hulle op perde, in waens, in tentwaens, op muile en op vinnige kamele bring na my heilige berg, Jerusalem,” sê Jehovah, “net soos wanneer die Israeliete hulle gawe in ’n rein houer in die huis van Jehovah inbring.” 21  “Ek sal ook party kies om priesters en Leviete te wees,” sê Jehovah. 22  “Want net soos die nuwe hemele en die nuwe aarde+ wat ek maak, altyd voor my sal bestaan,” sê Jehovah, “so sal julle nageslag* en julle naam bly bestaan.”+ 23  “En van nuwemaan tot nuwemaan en van sabbat tot sabbatsal alle mense* kom om my te aanbid,”*+ sê Jehovah. 24  “En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my in opstand gekom het: Die wurms op hulle sal nie doodgaan nie,en hulle vuur sal nie geblus word nie,+en hulle sal iets walgliks vir alle mense* word.”

Voetnote

Of moontlik “iemand wat ’n afgod prys”.
Lett. “julle gebeente”.
Of “mag”.
Lett. “vlees”.
D.w.s. spesiale tuine wat in afgodediens gebruik is. Lett. “die tuine agter die een in die middel”.
Lett. “saad”.
Lett. “vlees”.
Of “om voor my neer te buig”.
Lett. “vlees”.