Jesaja 29:1-24

  • Dit sal sleg gaan met Ariël! (1-16)

    • Lippediens veroordeel (13)

  • Dowes sal hoor en blindes sal sien (17-24)

29  “Dit sal sleg gaan met Aʹriël.* Aʹriël, die stad waar Dawid se kamp was!+ Laat jaar ná jaar verbygaan. Hou aan om julle jaarlikse feeste+ te vier.   Maar ek sal rampspoed oor Aʹriël bring,+en daar sal ’n gehuil en ’n getreur wees,+en sy sal vir my soos die vuurherd van God se altaar word.+   Ek sal rondom jou kamp opslaan,en ek sal jou met ’n muur van spits pale beleëren beleëringswerke teen jou oprig.+   Jy sal verneder word. Van die grond af sal jy praat,en wat jy sê, sal onduidelik wees as gevolg van die stof. Jou stem sal uit die grond kom+soos die stem van iemand wat geeste oproep,*en jou woorde sal soos ’n gefluister uit die stof kom.   Jou hordes vyande sal soos fyn poeier word,+en die hordes onderdrukkers soos die kaf wat wegwaai.+ Dit sal skielik gebeur, in ’n oomblik.+   Jehovah van die leërmagte sal jou redmet donderslae, aardbewings en ’n groot lawaai,met stormwinde, orkane en die vlamme van ’n verterende vuur.”+   Dan sal die hordes van al die nasies wat teen Aʹriël oorlog voer+– almal wat teen haar oorlog voer,die beleëringstorings wat teen haar opgerig isen dié wat rampspoed oor haar bring –soos ’n droom, ’n visioen in die nag, word.   Ja, dit sal wees soos wanneer iemand wat honger is, droom dat hy eet,maar as hy wakker word, is hy honger,*en soos wanneer iemand wat dors is, droom dat hy drink,maar as hy wakker word, is hy moeg en dors. So sal dit wees met die hordes van al die nasieswat teen die berg Sion oorlog voer.+   Wees verstom en verbaas.+ Verblind julleself sodat julle niks kan sien nie.+ Hulle is dronk, maar nie van wyn nie. Hulle slinger, maar nie weens alkohol nie. 10  Want Jehovah het ’n gees van diep slaap oor julle laat kom.+ Hy het julle oë, die profete, gesluit,+en hy het julle koppe, die sieners, bedek.+ 11  Elke visioen word vir julle soos die woorde van ’n verseëlde boek.+ Wanneer hulle dit vir iemand gee wat kan lees en vir hom sê: “Lees dit asseblief hardop,” sal hy sê: “Ek kan nie, want dit is verseël.” 12  En wanneer hulle die boek vir iemand gee wat nie kan lees nie en vir hom sê: “Lees dit, asseblief,” sal hy sê: “Ek kan glad nie lees nie.” 13  Jehovah sê: “Hierdie volk sê dat hulle na aan my is,en hulle eer my met hulle lippe,+maar hulle hart is ver van my af. En hulle vrees vir my is gebaseer op gebooie van mense, gebooie wat hulle geleer is.+ 14  Daarom is ek die Een wat weer wonderlike dinge met hierdie volk sal doen,+die een wonder ná die ander. En die wysheid van hulle wyse mense sal verdwyn,en die insig van hulle verstandiges sal tot ’n einde kom.”+ 15  Dit sal sleg gaan met dié wat baie moeite doen om hulle planne vir Jehovah weg te steek.+ Hulle dade word in ’n donker plek gedoen,en hulle sê: “Wie sien ons? Wie weet van ons?”+ 16  Julle het ’n verdraaide beskouing! Moet die pottebakker beskou word asof hy net soos die klei is?+ Kan dit wat gemaak is, van sy maker sê: “Hy het my nie gemaak nie”?+ En kan dit wat gevorm is, van sy vormer sê: “Hy weet nie wat hy doen nie”?+ 17  In ’n baie kort rukkie sal die Liʹbanon in ’n vrugteboord verander word,+en die vrugteboord sal as ’n woud beskou word.+ 18  In daardie dag sal die dowes die woorde van die boek hoor,en die oë van die blindes sal sien, bevry van die donker en die duisternis.+ 19  Die nederiges sal groot vreugde in Jehovah vind,en die armes sal bly wees oor die Heilige van Israel.+ 20  Want die onderdrukker sal nie meer daar wees nie,die grootprater sal aan sy einde komen almal wat daarop uit is om slegte dinge te doen, sal vernietig word:+ 21  dié wat leuens gebruik om ander te veroordeel,wat strikke span vir die een wat ander in die stadspoort verdedig+en wat met leë argumente keer dat die regverdige geregtigheid kry.+ 22  Daarom sê Jehovah, wat Abraham verlos het,+ vir die huis van Jakob: “Jakob sal nie meer skaam kry nie,en sy gesig sal nie meer bleek* word nie.+ 23  Want wanneer hy sy kinders,die werk van my hande, by hom sien,+sal hulle my naam heilig. Hulle sal die Heilige van Jakob heilig,en hulle sal vervul wees met ontsag vir die God van Israel.+ 24  Dié wat opstandig van gees is, sal insig verkry,en dié wat kla, sal onderrigting aanvaar.”

Voetnote

Beteken moontlik “die vuurherd van God se altaar” en verwys blykbaar na Jerusalem.
Of “van ’n spiritistiese medium”.
Of “is sy siel leeg”.
D.w.s. van skaamte en teleurstelling.