Jeremia 7:1-34

  • Valse vertroue in Jehovah se tempel (1-11)

  • Tempel sal soos Silo word (12-15)

  • Valse aanbidding veroordeel (16-34)

    • Aanbidding van “Koningin van die Hemel” (18)

    • Kinderoffers in Hinnom (31)

7  Dít is die boodskap wat Jeremia van Jehovah ontvang het:  “Staan in die poort van die huis van Jehovah en verkondig hierdie boodskap daar: ‘Hoor die woord van Jehovah, almal van Juda wat deur hierdie poorte ingaan om voor Jehovah neer te buig.  Dít is wat Jehovah van die leërmagte, die God van Israel, sê: “Verander julle weë en julle optrede, en ek sal julle toelaat om in hierdie plek te bly woon.+  Moenie julle vertroue in bedrieglike woorde stel en sê: ‘Dit* is die tempel van Jehovah, die tempel van Jehovah, die tempel van Jehovah!’ nie.+  Want as julle julle weë en julle optrede werklik verander, as julle regverdig oordeel in sake tussen ’n man en sy naaste,+  as julle nie uitlanders, weeskinders* en weduwees onderdruk nie,+ as julle nie onskuldige mense in hierdie plek doodmaak nie,* en as julle nie agter ander gode aanloop tot julle eie nadeel nie,+  dan sal ek julle toelaat om in hierdie plek te bly woon, in die land wat ek vir altyd* aan julle voorvaders gegee het.”’”  “Maar julle stel julle vertroue in bedrieglike woorde+ – dit sal hoegenaamd geen voordeel bring nie.  Kan julle steel,+ moord pleeg, egbreuk pleeg, valslik sweer,+ offerandes* vir Baäl+ bring en ander gode volg wat julle nie geken het nie, 10  en dan voor my kom staan in hierdie huis wat my naam dra en sê: ‘Ons sal gered word,’ hoewel julle al hierdie afskuwelike dinge doen? 11  Het hierdie huis wat my naam dra, ’n skuilplek vir rowers in julle oë geword?+ Ek het dit met my eie oë gesien,” sê Jehovah. 12  “‘Maar gaan nou na my plek in Silo,+ wat ek voorheen vir my naam uitgekies het,+ en gaan kyk wat ek daaraan gedoen het as gevolg van die slegtheid van my volk Israel.+ 13  Maar julle het al hierdie dinge bly doen,’ sê Jehovah, ‘en hoewel ek keer op keer* met julle gepraat het, het julle nie geluister nie.+ Ek het julle bly roep, maar julle het nie geantwoord nie.+ 14  Net soos ek aan Silo gedoen het,+ sal ek doen aan die huis wat my naam dra+ en waarop julle vertrou,+ en aan hierdie plek wat ek aan julle en julle voorvaders gegee het. 15  Ek sal julle voor my uitdryf, net soos ek al julle broers, al die nakomelinge van Eʹfraim, uitgedryf het.’+ 16  “Wat jou betref, moenie vir hierdie volk bid nie. Moenie uitroep of ’n gebed doen of my smeek om hulle onthalwe nie,+ want ek sal nie na jou luister nie.+ 17  Sien jy nie wat hulle in die stede van Juda en in die strate van Jerusalem doen nie? 18  Die kinders tel hout op, die vaders steek die vuur aan en die vrouens knie deeg om offerkoeke vir die Koningin van die Hemel*+ te maak, en hulle gooi drankoffers uit vir ander gode om my aanstoot te gee.+ 19  ‘Maar is dit vir my wat hulle seermaak?’* vra Jehovah. ‘Maak hulle nie hulleself seer nie en steek hulle nie hulleself in die skande nie?’+ 20  Daarom sê die Soewereine Heer Jehovah: ‘Kyk! My groot woede sal oor hierdie plek uitgestort word,+ oor mens en dier, oor die bome van die veld en die vrug van die grond, en dit sal brand en sal nie geblus word nie.’+ 21  “Dít is wat Jehovah van die leërmagte, die God van Israel, sê: ‘Gaan voeg julle heelbrandoffers by julle ander offerandes, en eet self die vleis.+ 22  Want op die dag toe ek julle voorvaders uit Egipte uitgelei het, het ek nie met hulle gepraat of vir hulle ’n bevel gegee aangaande heelbrandoffers en offerandes nie.+ 23  Maar ek het hulle wel hierdie bevel gegee: “Gehoorsaam my stem, en ek sal julle God word, en julle sal my volk word.+ Julle moet die hele weg volg wat ek julle beveel, sodat dit met julle goed kan gaan.”’+ 24  Maar hulle het nie geluister of aandag geskenk nie.+ Hulle het eerder hulle eie planne* gevolg, en hulle was hardkoppig en het hulle eie goddelose hart gevolg,+ en hulle het agteruit gegaan, nie vooruit nie, 25  van die dag af dat julle voorvaders uit Egipte gekom het tot vandag toe.+ Daarom het ek al my knegte, die profete, na julle toe bly stuur, elke dag, keer op keer.*+ 26  Maar hulle het geweier om na my te luister, en hulle het nie aandag geskenk nie.+ Hulle was eerder hardkoppig* en het erger opgetree as hulle voorvaders! 27  “Jy sal al hierdie woorde vir hulle sê,+ maar hulle sal nie na jou luister nie. Jy sal hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord nie. 28  En jy sal vir hulle sê: ‘Dit is die nasie wat nie gehoorsaam was aan die stem van Jehovah hulle God nie en wat geweier het om dissipline te aanvaar. Getrouheid het verdwyn en word nie eers onder hulle genoem nie.’*+ 29  “Skeer jou ongeknipte* hare af en gooi dit weg, en sing ’n treurlied op die kaal heuwels, want Jehovah het hierdie geslag wat hom woedend gemaak het, verwerp, en hy sal hulle verlaat. 30  ‘Want die volk van Juda het gedoen wat sleg is in my oë,’ sê Jehovah. ‘Hulle het hulle walglike afgode opgerig in die huis wat my naam dra, om dit onrein te maak.+ 31  Hulle het die offerhoogtes van Tofet gebou, wat in die Vallei van die Seun van Hinnom*+ is, om hulle seuns en hulle dogters in die vuur te verbrand,+ iets wat ek nie beveel het nie en wat nooit eers in my hart opgekom het nie.’*+ 32  “‘Daarom kom die dae,’ sê Jehovah, ‘wanneer dit nie meer Tofet of die Vallei van die Seun van Hinnom* genoem sal word nie, maar die Moordvallei. Hulle sal in Tofet begrawe totdat daar nie meer plek is nie.+ 33  En die lyke van hierdie volk sal kos word vir die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde, en niemand sal hulle wegjaag nie.+ 34  Ek sal ’n einde maak aan die uitroepe van vreugde en die geluid van blydskap, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid+ in die stede van Juda en in die strate van Jerusalem, want die land sal verwoes word.’”+

Voetnote

Lett. “Hulle”. Verwys na al die geboue van die tempel.
Lett. “vaderlose seuns”.
Of “onskuldige bloed . . . vergiet nie”.
Of “van ewigheid tot ewigheid”.
Of “offerrook”.
Lett. “vroeg opgestaan en”.
Die titel van ’n godin wat deur afvallige Israeliete aanbid is, moontlik ’n vrugbaarheidsgodin.
Of “aanstoot gee; kwaad maak”.
Of “raad”.
Lett. “daagliks vroeg opgestaan en gestuur”.
Lett. “Maar hulle het hulle nek verhard”.
Lett. “is afgesny van hulle mond”.
Of “toegewyde”.
Sien Woordelys, “Gehenna”.
Of “waaraan ek nooit eers gedink het nie”.
Sien Woordelys, “Gehenna”.