Jeremia 50:1-46

  • Profesie teen Babilon (1-46)

    • “Vlug uit Babilon uit” (8)

    • Israel sal teruggebring word (17-19)

    • Babilon se waters sal opgedroog word (38)

    • Babilon sal onbewoon wees (39, 40)

50  Jehovah het die volgende boodskap oor Babilon,+ oor die land van die Galdeërs, deur middel van die profeet Jeremia gegee:   “Vertel dit onder die nasies en verkondig dit. Rig ’n teken* op en verkondig dit. Moet niks wegsteek nie! Sê: ‘Babilon is ingeneem.+ Bel is verneder.+ Meroʹdag het baie bang geword. Babilon se beelde is verneder. Haar walglike afgode* het baie bang geword.’   Want ’n nasie het uit die noorde teen haar gekom.+ Dit maak haar land iets skokkends. Niemand woon in haar nie. Mens sowel as dier het gevlug,en hulle het weggegaan.”  “In daardie dae en in daardie tyd,” sê Jehovah, “sal die Israeliete en die volk van Juda bymekaarkom.+ Hulle sal huil terwyl hulle loop,+ en saam sal hulle die leiding soek van Jehovah hulle God.+  Hulle sal vra hoe om by Sion uit te kom, met hulle gesigte in daardie rigting gedraai,+ en hulle sal sê: ‘Kom ons verbind ons aan Jehovah in ’n ewige verbond wat nie vergeet sal word nie.’+  My volk het ’n kudde verlore skape geword.+ Hulle herders het hulle laat afdwaal.+ Hulle het hulle na die berge weggelei en hulle oor die berge en oor die heuwels laat rondswerf. Hulle het hulle rusplek vergeet.  Almal wat hulle gevind het, het hulle verslind,+ en hulle vyande het gesê: ‘Ons is nie skuldig nie, want hulle het teen Jehovah gesondig, teen Jehovah, die woonplek van regverdigheid en die hoop van hulle voorvaders.’”   “Vlug uit Babilon uit,gaan uit die land van die Galdeërs uit,+en wees soos die diere wat voor die kudde loop en wat hulle lei.   Want ek versamel en bring teen Babilon’n groep groot nasies uit die land van die noorde.+ Hulle sal in gevegsformasie teen haar uitgaan. Van daar af sal sy ingeneem word. Hulle pyle is soos dié van ’n vegterwat ouers van hulle kinders beroof.+ Dit kom nie terug sonder resultate nie. 10  Galdeʹa sal gestroop word.+ Almal wat haar stroop, sal heeltemal versadig word,”+ sê Jehovah. 11  “Want julle was heeltyd vrolik+ en blytoe julle my erfdeel gestroop het.+ Want julle het bly huppel soos ’n jong koei in die gras,en julle het soos hingste bly runnik. 12  Julle ma is verneder.+ Sy wat aan julle geboorte gegee het, is teleurgestel. Sy is die onbelangrikste van die nasies,’n waterlose wildernis en ’n woestyn.+ 13  As gevolg van die woede van Jehovah sal sy nie bewoon word nie.+ Sy sal heeltemal verlate word.+ Elkeen wat by Babilon verbygaan, sal geskok staaren fluit as gevolg van al haar plae.+ 14  Kom aan alle kante in gevegsformasie teen Babilon op,julle almal wat die boog span.* Skiet na haar, moet geen pyl spaar nie,+want dit is teen Jehovah dat sy gesondig het.+ 15  Roep aan alle kante ’n oorlogskreet teen haar uit. Sy het oorgegee.* Haar pilare het geval, haar mure is afgebreek,+want dit is die wraak van Jehovah.+ Neem wraak op haar. Doen aan haar net soos sy gedoen het.+ 16  Roei die saaier uit Babilon uit,en die een wat die sekel in die oestyd hanteer.+ As gevolg van die wrede swaard sal elkeen na sy eie volk terugkeer. Elkeen sal na sy eie land vlug.+ 17  “Die Israeliete is skape wat verstrooi is.+ Leeus het hulle uitmekaargejaag.+ Eers het die koning van Assiʹrië hulle verslind,+ en toe het koning Nebukadneʹsar* van Babilon aan hulle beendere geknaag.+ 18  Daarom sê Jehovah van die leërmagte, die God van Israel: ‘Ek sal met die koning van Babilon en sy land afreken net soos ek met die koning van Assiʹrië afgereken het.+ 19  En ek sal Israel na sy weiveld terugbring,+ en hy sal in Karmel en in Basan wei,+ en op die berge van Eʹfraim+ en van Giʹlead+ sal hy versadig word.’” 20  “In daardie dae en in daardie tyd,” sê Jehovah,“sal daar na Israel se oortreding gesoek word,maar dit sal nie daar wees nie,en die sondes van Juda sal nie gevind word nie,want ek sal dié vergewe wat ek laat oorbly.”+ 21  “Gaan op teen die land Merataʹim en teen die inwoners van Pekod.+ Laat hulle uitgemoor en heeltemal vernietig word,”* sê Jehovah. “Doen alles wat ek jou beveel het. 22  Daar is die geluid van oorlog in die land,’n groot ramp. 23  Kyk hoe is die hamer* van die hele aarde afgekap en gebreek!+ En kyk hoe Babilon iets skokkends onder die nasies geword het!+ 24  Ek het vir jou ’n strik gestel, en jy is gevang, o Babilon,en jy het dit nie geweet nie. Jy is gevind en gevang,+want dit is Jehovah wat jy teëgestaan het. 25  Jehovah het sy stoorkamer oopgemaak,en hy bring die wapens van sy woede uit.+ Want die Soewereine Heer, Jehovah van die leërmagte, het ’n werkin die land van die Galdeërs. 26  Kom teen haar op vanuit afgeleë plekke.+ Maak haar graanskure oop.+ Stapel haar op soos hope graan. Vernietig haar heeltemal.*+ Mag sy niemand oorhê nie. 27  Slag al haar jong bulle.+ Laat hulle afgaan om geslag te word. Dit is verby met hulle, want hulle dag het gekom,hulle tyd van afrekening! 28  Daar is die geluid van dié wat vlug,dié wat ontsnap uit die land van Babilon om in Sion die wraak van Jehovah ons God aan te kondig,die wraak vir sy tempel.+ 29  Roep boogskutters teen Babilon,almal wat die boog span.*+ Slaan rondom haar kamp op. Laat niemand ontsnap nie. Betaal haar terug vir haar dade.+ Doen aan haar net soos sy gedoen het.+ Want sy het hoogmoedig teen Jehovah opgetree,teen die Heilige van Israel.+ 30  Daarom sal haar jong manne op haar openbare pleine val,+en al haar soldate sal op daardie dag sterf,”* sê Jehovah. 31  “Ek is teen jou,+ jy wat so uitdagend is,”+ sê die Soewereine Heer, Jehovah van die leërmagte,“want jou dag sal kom, die tyd dat ek jou sal straf. 32  Jy, jy wat so uitdagend is, sal struikel en val,met niemand om jou op te help nie.+ En ek sal jou stede aan die brand steek,en die vuur sal alles om jou verteer.” 33  Dít is wat Jehovah van die leërmagte sê: “Israel en Juda word onderdruk,en almal wat hulle gevange geneem het, het hulle vasgehou.+ Hulle het geweier om hulle te laat gaan.+ 34  Maar hulle Terugkoper is sterk.+ Jehovah van die leërmagte is sy naam.+ Hy sal hulle regsaak beslis verdedig,+om die land rus te gee+ en om ontsteltenis oor die inwoners van Babilon te bring.”+ 35  “Daar is ’n swaard teen die Galdeërs,” sê Jehovah,“teen die inwoners van Babilon en teen haar leiers en teen haar wyses.+ 36  Daar is ’n swaard teen die valse profete,* en hulle sal soos dwase mense optree. Daar is ’n swaard teen haar vegters, en hulle sal baie bang word.+ 37  Daar is ’n swaard teen hulle perde en hulle strydwaensen teen al die gemengde bevolkings wat in haar is,en hulle sal soos vrouens word.+ Daar is ’n swaard teen haar skatte, en dit sal weggeneem word.+ 38  Daar is ’n verwoesting oor haar waters, en dit sal opgedroog word.+ Want dit is ’n land van afgodsbeelde,+en as gevolg van hulle skrikwekkende visioene bly hulle soos mal mense optree. 39  Daarom sal die woestyndiere saam met die huilende diere bly,en die volstruise sal in haar bly.+ Sy sal nooit weer bewoon word nie,en sy sal in alle geslagte nie ’n woonplek wees nie.”+ 40  “Net soos toe God Sodom en Gomorʹra+ en hulle naburige dorpe vernietig het,”+ sê Jehovah, “sal niemand daar bly nie en sal geen mens daar gaan woon nie.+ 41  Daar kom ’n volk uit die noorde. ’n Groot nasie en groot konings+ sal komuit die mees afgeleë dele van die aarde.+ 42  Hulle hanteer die boog en die spies.+ Hulle is wreed en sal geen genade betoon nie.+ Hulle geluid is soos die gedruis van die see,+terwyl hulle op hulle perde ry. Soos een man kom hulle in gevegsformasie teen jou, o dogter van Babilon.+ 43  Die koning van Babilon het die berig oor hulle gehoor,+en sy hande word slap.+ Angs oorweldig hom,pyn soos dié van ’n vrou wat geboorte gee. 44  “Iemand sal soos ’n leeu uit die digte bosse langs die Jordaanrivier opkom teen die veilige weivelde, maar ek sal hulle skielik van haar af laat vlug. En ek sal die een wat uitgekies is, oor haar aanstel.+ Want wie is soos ek, en wie sal my uitdaag? Watter herder kan voor my staande bly?+ 45  Hoor dus, o manne, wat Jehovah teen Babilon besluit het+ en wat hy teen die land van die Galdeërs uitgedink het: Die kleintjies van die kudde sal beslis weggesleep word. Hy sal hulle woonplek verlate laat word as gevolg van hulle.+ 46  Wanneer Babilon ingeneem word, sal daar so ’n geraas wees dat die aarde sal bewe,en ’n geskree sal onder die nasies gehoor word.”+

Voetnote

Of “seinpaal”.
Die Hebreeuse uitdrukking vir “walglike afgode” is moontlik verwant aan ’n woord vir “ontlasting” en word gebruik om veragting aan te dui.
Lett. “trap”.
Lett. “haar hand gegee”.
Lett. “Nebukadresar”, ’n wisselvorm van die naam.
Of “aan vernietiging oorgegee word”.
Of “smeehamer”.
Of “Gee haar aan vernietiging oor”.
Lett. “trap”.
Lett. “stilgemaak word”.
Of “dié wat leë praatjies maak”.