Jeremia 28:1-17

  • Jeremia teen valse profeet Hananja (1-17)

28  In daardie selfde jaar, in die vierde jaar nadat koning Sedekiʹa+ van Juda koning geword het, in die vyfde maand, het die profeet Hananʹja, die seun van Assur, uit Giʹbeon,+ in die huis van Jehovah in die teenwoordigheid van die priesters en van die hele volk vir my gesê:  “Dít is wat Jehovah van die leërmagte, die God van Israel, sê: ‘Ek sal die juk van die koning van Babilon breek.+  Binne twee jaar* sal ek al die voorwerpe van die huis van Jehovah wat koning Nebukadneʹsar van Babilon uit hierdie plek geneem het en na Babilon gebring het, na hierdie plek terugbring.’”+  “‘En ek sal Jegonʹja,+ die seun van Jojaʹkim,+ die koning van Juda, en al die ballinge* van Juda wat na Babilon gegaan het,+ na hierdie plek terugbring,’ sê Jehovah, ‘want ek sal die juk van die koning van Babilon breek.’”  Toe het die profeet Jeremia met die profeet Hananʹja gepraat in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk wat in die huis van Jehovah gestaan het.  Die profeet Jeremia het gesê: “Amen!* Mag Jehovah dit doen! Mag Jehovah jou woorde wat jy geprofeteer het, vervul deur die voorwerpe van die huis van Jehovah en al die ballinge uit Babilon na hierdie plek terug te bring!  Maar hoor asseblief hierdie boodskap wat ek in jou teenwoordigheid en in die teenwoordigheid van die hele volk oordra.  Lank gelede het die profete wat voor my en voor jou was, oor baie lande en groot koninkryke geprofeteer en gesê dat daar oorlog, rampspoed en vreeslike siektes sal wees.  As ’n profeet van vrede profeteer en die woord van daardie profeet waar word, dan sal dit bekend word dat Jehovah waarlik daardie profeet gestuur het.” 10  Toe het die profeet Hananʹja die juk van die profeet Jeremia se nek afgehaal en dit gebreek.+ 11  Hananʹja het toe in die teenwoordigheid van die hele volk gesê: “Dít is wat Jehovah sê: ‘Net so sal ek binne twee jaar die juk van koning Nebukadneʹsar van Babilon breek, wat op die nek van al die nasies is.’”+ Die profeet Jeremia is toe daar weg. 12  Nadat die profeet Hananʹja die juk van die profeet Jeremia se nek afgehaal en gebreek het, het Jeremia hierdie boodskap van Jehovah ontvang: 13  “Gaan sê vir Hananʹja: ‘Dít is wat Jehovah sê: “Jy het jukke van hout gebreek,+ maar in die plek daarvan sal jy jukke van yster maak.” 14  Want dít is wat Jehovah van die leërmagte, die God van Israel, sê: “Ek sal ’n juk van yster op die nek van al hierdie nasies sit, om koning Nebukadneʹsar van Babilon te dien, en hulle sal hom moet dien.+ Ek sal selfs die wilde diere van die veld aan hom gee.”’”+ 15  Die profeet Jeremia het toe vir die profeet Hananʹja+ gesê: “Luister asseblief, o Hananʹja! Jehovah het jou nie gestuur nie, maar jy het hierdie volk op ’n leuen laat vertrou.+ 16  Daarom sê Jehovah: ‘Ek verwyder jou van die oppervlak van die aarde. In hierdie jaar sal jy sterf, want jy het opstandigheid teen Jehovah aangehits.’”+ 17  En die profeet Hananʹja het in daardie jaar, in die sewende maand, gesterf.

Voetnote

Lett. “jare van dae”.
D.w.s. mense wat uit hulle land weggevoer is.
Of “Laat dit so wees!”