Jeremia 26:1-24

  • Jeremia met dood gedreig (1-15)

  • Jeremia gespaar (16-19)

    • Miga se profesie aangehaal (18)

  • Profeet Uria (20-24)

26  Kort nadat Jojaʹkim,+ die seun van Josiʹa, koning van Juda geword het, het hierdie boodskap van Jehovah gekom:  “Dít is wat Jehovah sê: ‘Gaan staan in die voorhof van die huis van Jehovah en praat met* al die inwoners van die stede van Juda wat kom om by die huis van Jehovah te aanbid.* Sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie ’n enkele woord wegneem nie.  Miskien sal hulle luister en sal elkeen van hulle hulle goddelose weë los, en ek sal van gedagte verander* oor die rampspoed wat ek oor hulle wil bring as gevolg van hulle goddelose dade.+  Sê vir hulle: “Dít is wat Jehovah sê: ‘As julle ongehoorsaam is aan my deur nie my wet* te volg wat ek aan julle gegee het nie  en deur nie te luister na die woorde van my knegte, die profete, wat ek keer op keer na julle toe gestuur het,* maar na wie julle nie geluister het nie,+  dan sal ek hierdie huis soos Silo maak,+ en ek sal hierdie stad ’n voorbeeld maak wat al die nasies van die aarde sal gebruik wanneer hulle ’n vloek uitspreek.’”’”+  En die priesters en die profete en die hele volk het gehoor hoe Jeremia hierdie woorde in die huis van Jehovah sê.+  En nadat Jeremia alles gesê het wat Jehovah hom beveel het om vir die hele volk te sê, het die priesters en die profete en die hele volk hom gegryp en gesê: “Jy sal beslis sterf.  Hoekom het jy in die naam van Jehovah geprofeteer en gesê: ‘Hierdie huis sal soos Silo word, en hierdie stad sal verwoes word en sal sonder ’n enkele inwoner wees’?” En die hele volk het om Jeremia saamgedrom in die huis van Jehovah. 10  Toe die leiers van Juda hierdie woorde hoor, het hulle van die paleis* van die koning af opgegaan na die huis van Jehovah en by die ingang van die nuwe poort van Jehovah gaan sit.+ 11  Die priesters en die profete het vir die leiers en die hele volk gesê: “Hierdie man verdien die doodstraf,+ want hy het teen hierdie stad geprofeteer, net soos julle met julle eie ore gehoor het.”+ 12  Jeremia het toe vir al die leiers en die hele volk gesê: “Dit was Jehovah wat my gestuur het om al die woorde wat julle gehoor het, teen hierdie huis en hierdie stad te profeteer.+ 13  Verander dus nou julle weë en julle optrede en gehoorsaam die stem van Jehovah julle God, en Jehovah sal van gedagte verander* oor die rampspoed wat hy teen julle voorspel het.+ 14  Maar ek is in julle hand. Doen met my wat ook al goed en reg is in julle oë. 15  Maar julle moet vir seker weet dat julle onskuldige bloed oor julle en oor hierdie stad en oor die inwoners daarvan sal bring as julle my doodmaak, want Jehovah het my wel na julle toe gestuur om al hierdie woorde in julle teenwoordigheid te sê.” 16  Toe het die leiers en die hele volk vir die priesters en die profete gesê: “Hierdie man verdien nie die doodstraf nie, want hy het in die naam van Jehovah ons God met ons gepraat.” 17  Verder het party van die ouermanne van die land opgestaan en vir die hele volk wat daar bymekaar was, gesê: 18  “Miga+ van Moreʹset het in die tyd van koning Hiskiʹa+ van Juda geprofeteer, en hy het vir die hele volk van Juda gesê: ‘Dít is wat Jehovah van die leërmagte sê: “Sion sal soos ’n landery omgeploeg word,Jerusalem sal verwoes* word,+en die Tempelberg sal soos die hoogtes in ’n woud* word.”’+ 19  “Het koning Hiskiʹa van Juda en die hele Juda hom toe doodgemaak? Nee, hy het Jehovah gevrees en Jehovah gesmeek om genadig te wees,* sodat Jehovah van gedagte verander het* oor die rampspoed wat hy teen hulle voorspel het.+ Ons staan dus op die punt om groot rampspoed oor onsself te bring. 20  “En daar was ’n ander man wat in die naam van Jehovah geprofeteer het, naamlik Uriʹa, die seun van Semaʹja, uit Kirʹjat-Jeaʹrim,+ wat teen hierdie stad en hierdie land geprofeteer het met woorde soos dié van Jeremia. 21  Koning Jojaʹkim+ en al sy sterk manne en al die leiers het sy woorde gehoor, en die koning het hom probeer doodmaak.+ Toe Uriʹa daarvan hoor, het hy dadelik bang geword en na Egipte gevlug. 22  Toe het koning Jojaʹkim vir Elʹnatan,+ die seun van Agbor, na Egipte gestuur, en hy het ander manne saam met hom gestuur. 23  Hulle het Uriʹa uit Egipte gebring en hom na koning Jojaʹkim geneem, wat hom toe met die swaard doodgemaak het+ en sy lyk in die begraafplaas van die gewone mense gegooi het.” 24  Maar Ahiʹkam,+ die seun van Safan,+ het Jeremia bygestaan, en daarom is hy nie aan die volk oorgelewer om doodgemaak te word nie.+

Voetnote

Of “aangaande”.
Of “neer te buig”.
Of “spyt voel”.
Of “onderrigting”.
Lett. “vroeg opgestaan en gestuur het”.
Lett. “huis”.
Of “spyt voel”.
Of “’n ruïne”.
Of “soos ’n beboste heuwel”.
Of “en die aangesig van Jehovah probeer versag”.
Of “spyt gevoel het”.