Jeremia 25:1-38

  • Jehovah se geskil met nasies (1-38)

    • Nasies moet Babilon 70 jaar lank dien (11)

    • Beker van wyn van God se woede (15)

    • Rampspoed van nasie tot nasie (32)

    • Dié wat deur Jehovah doodgemaak is (33)

25  In die vierde jaar van Jojaʹkim,+ die seun van Josiʹa, die koning van Juda, dit wil sê die eerste jaar van Nebukadneʹsar,* die koning van Babilon, het Jeremia ’n boodskap ontvang oor die hele volk van Juda.  Dít is wat die profeet Jeremia oor* die hele volk van Juda en al die inwoners van Jerusalem gesê het:  “Vanaf die 13de jaar van Josiʹa+ die seun van Amon, die koning van Juda, tot vandag toe, gedurende hierdie 23 jaar, het Jehovah met my gepraat, en ek het keer op keer* met julle gepraat, maar julle het nie geluister nie.+  En Jehovah het keer op keer* al sy knegte, die profete, na julle toe gestuur, maar julle het nie geluister of aandag geskenk nie.+  Hulle het gesê: ‘Keer asseblief terug, elkeen van julle van julle goddelose weë en julle goddelose dade.+ Dan sal julle lank woon in die land wat Jehovah lank gelede aan julle en julle voorvaders gegee het.  Moenie ander gode volg en hulle dien en voor hulle neerbuig, want dan beledig julle my met die werk van julle hande en dan sal ek rampspoed oor julle bring.’  “‘Maar julle wou nie na my luister nie,’ sê Jehovah. ‘Julle het my eerder beledig met die werk van julle hande, en daarom het julle rampspoed ondervind.’+  “Daarom sê Jehovah van die leërmagte: ‘“Omdat julle nie my woorde gehoorsaam het nie,  laat ek al die families van die noorde roep,”+ sê Jehovah, “sowel as koning Nebukadneʹsar* van Babilon, my kneg,+ en ek sal hulle bring teen hierdie land+ en teen sy inwoners en teen al hierdie omliggende nasies.+ Ek sal hulle vernietig en hulle iets skokkends maak, iets om oor te fluit en iets wat vir ewig verwoes sal wees. 10  Ek sal ’n einde maak aan die uitroepe van vreugde en die geluid van hulle blydskap,+ die stem van die bruidegom en die stem van die bruid,+ die geluid van die handmeul en die lig van die lamp. 11  En hierdie hele land sal verwoes en iets skokkends word, en hierdie nasies sal die koning van Babilon 70 jaar lank moet dien.”’+ 12  “‘Maar wanneer 70 jaar verby is,+ sal ek die koning van Babilon en daardie nasie straf vir hulle oortreding,’+ sê Jehovah, ‘en ek sal die land van die Galdeërs vir altyd ’n verlate en verwoeste plek maak.+ 13  Ek sal oor daardie land al my woorde bring wat ek daarteen gesê het, alles wat in hierdie boek geskryf is wat Jeremia teen al die nasies geprofeteer het. 14  Want baie nasies en groot konings+ sal slawe van hulle maak,+ en ek sal hulle terugbetaal volgens hulle dade en die werk van hulle hande.’”+ 15  Want dít is wat Jehovah, die God van Israel, vir my gesê het: “Neem hierdie beker van die wyn van woede uit my hand, en laat al die nasies na wie ek jou stuur, dit drink. 16  En hulle sal drink en slinger en soos mal mense optree as gevolg van die swaard wat ek onder hulle instuur.”+ 17  Ek het dus die beker uit die hand van Jehovah geneem en al die nasies na wie Jehovah my gestuur het, laat drink.+ 18  Ek het begin met Jerusalem en die stede van Juda,+ haar konings en haar leiers om hulle ’n wildernis te maak, iets skokkends, iets om oor te fluit en ’n vloek,+ soos vandag die geval is. 19  Toe het ek gegaan na Farao die koning van Egipte, sy knegte, sy hoë amptenare en sy hele volk+ 20  en al hulle gemengde bevolkings, al die konings van die land Us, al die konings van die land van die Filistyne,+ Asʹkelon,+ Gasa, Ekron en dié wat in Asdod oorgebly het, 21  Edom,+ Moab+ en die Ammoniete,+ 22  al die konings van Tirus, al die konings van Sidon+ en die konings van die eiland in die see, 23  Dedan,+ Tema, Bus en almal wie se hare aan die kante van hulle kop geknip is,+ 24  al die konings van die Arabiere+ en al die konings van die gemengde bevolkings wat in die wildernis woon, 25  al die konings van Simri, al die konings van Elam+ en al die konings van die Mede,+ 26  en al die konings van die noorde wat naby en ver is, die een ná die ander, en al die ander koninkryke van die aarde wat op die oppervlak van die aarde is. En die koning van Sesag*+ sal ná hulle drink. 27  “En jy moet vir hulle sê: ‘Dít is wat Jehovah van die leërmagte, die God van Israel, sê: “Drink en word dronk en gooi op en val sodat julle nie kan opstaan nie+ as gevolg van die swaard wat ek onder julle instuur.”’ 28  En as hulle weier om die beker uit jou hand te neem om te drink, moet jy vir hulle sê: ‘Dít is wat Jehovah van die leërmagte sê: “Julle moet dit drink! 29  Want as die rampspoed wat ek bring met die stad begin wat my naam dra,+ sal julle ongestraf bly?”’+ “‘Julle sal nie ongestraf bly nie, want ek roep ’n swaard teen al die inwoners van die aarde,’ sê Jehovah van die leërmagte. 30  “En jy moet al hierdie woorde vir hulle profeteer en vir hulle sê: ‘Uit die hoogte sal Jehovah brul,en uit sy heilige woonplek sal hy sy stem laat hoor. Hy sal hard brul teen sy woonplek. Hy sal uitroep soos dié wat die wynpers trapen ’n oorwinningslied sing teen al die inwoners van die aarde.’ 31  ‘’n Geraas sal tot aan die eindes van die aarde weerklink,want Jehovah het ’n geskil met die nasies. Hy sal alle mense persoonlik oordeel.+ En hy sal die goddeloses aan die swaard oorlewer,’ sê Jehovah. 32  Dít is wat Jehovah van die leërmagte sê: ‘Rampspoed versprei van een nasie na die ander,+en ’n groot storm sal uit die mees afgeleë dele van die aarde losbars.+ 33  “‘En dié wat op daardie dag deur Jehovah doodgemaak is, sal van die een einde van die aarde tot aan die ander einde van die aarde lê. Daar sal nie oor hulle getreur word nie, en hulle sal ook nie versamel of begrawe word nie. Hulle sal soos mis op die oppervlak van die aarde word.’ 34  “Huil, o herders, en skree! Rol rond in die stof, o magtiges van die kudde,want die tyd vir julle om geslag en verstrooi te word, het gekom,en julle sal soos ’n kosbare houer val! 35  Die herders het geen plek waarheen hulle kan vlug nie,en die magtiges van die kudde kan nie ontsnap nie. 36  Luister! Die geskree van die herders en die getreur van die magtiges van die kudde,want Jehovah verwoes hulle weivelde. 37  En die vreedsame woonplekke is leweloos gemaakas gevolg van die brandende woede van Jehovah. 38  Hy het sy skuilplek verlaat net soos ’n jong leeu,*+want hulle land het iets skokkends gewordas gevolg van die wrede swaarden as gevolg van sy brandende woede.”

Voetnote

Lett. “Nebukadresar”, ’n wisselvorm van die naam.
Of “aan”.
Lett. “het vroeg opgestaan en”.
Lett. “het vroeg opgestaan en”.
Lett. “Nebukadresar”, ’n wisselvorm van die naam.
Blykbaar ’n kriptografiese naam vir Babel (Babilon).
Of “jong maanhaarleeu”.