Jeremia 23:1-40

  • Goeie en slegte herders (1-4)

  • Veiligheid onder “regverdige spruit” (5-8)

  • Valse profete veroordeel (9-32)

  • “Die las” van Jehovah (33-40)

23  “Dit sal sleg gaan met die herders wat die skape van my weiveld vernietig en verstrooi!” sê Jehovah.+  Daarom sê Jehovah, die God van Israel, die volgende teen die herders wat my volk lei: “Julle het my skape verstrooi. Julle het hulle bly uitmekaardryf, en julle het nie aan hulle aandag geskenk nie.”+ “Daarom sal ek my aandag op julle rig as gevolg van julle slegte dade,” sê Jehovah.  “Dan sal ek die oorblyfsel van my skape bymekaarmaak uit al die lande waarheen ek hulle verstrooi het,+ en ek sal hulle terugbring na hulle weiveld,+ en hulle sal vrugbaar wees en baie word.+  Ek sal herders oor hulle aanstel wat werklik herders sal wees vir hulle.+ Hulle sal nie meer bang wees of vrees nie, en nie een sal vermis word nie,” sê Jehovah.  “Die dae kom,” sê Jehovah, “wanneer ek vir Dawid ’n regverdige spruit*+ sal voortbring. En ’n koning sal regeer+ en insig toon en sal sorg dat daar geregtigheid en regverdigheid in die land is.+  In sy dae sal Juda gered word,+ en Israel sal in veiligheid woon.+ En dít is die naam wat hy genoem sal word: Jehovah Is Ons Regverdigheid.”+  “Maar die dae kom,” sê Jehovah, “wanneer hulle nie meer sal sê: ‘So waar as wat Jehovah lewe, wat die Israeliete uit Egipte uitgelei het!’ nie,+  maar eerder: ‘So waar as wat Jehovah lewe, wat die nakomelinge van die huis van Israel uitgelei het en teruggebring het uit die land van die noorde en uit al die lande waarheen ek hulle verstrooi het,’ en hulle sal in hulle eie land woon.”+  Wat die profete betref: My hart is gebreek binne-in my. Al my bene bewe. Ek is soos ’n man wat dronk is,en soos ’n man wat deur wyn oorweldig is,as gevolg van Jehovah en as gevolg van sy heilige woorde. 10  Want die land is vol egbrekers.+ As gevolg van die vloek het die land begin treur+en het die weivelde van die wildernis opgedroog.+ Hulle weg is goddeloos, en hulle misbruik hulle mag. 11  “Die profeet sowel as die priester het onrein* geword.+ Selfs in my eie huis het ek hulle goddeloosheid gevind,”+ sê Jehovah. 12  “Daarom sal hulle weg glibberig en donker word.+ Hulle sal gestamp word en val. Want ek sal rampspoed oor hulle bringin die jaar van afrekening,” sê Jehovah. 13  “En by die profete van Samariʹa+ het ek iets walgliks gesien. Hulle profesieë kom van Baäl af,en hulle mislei my volk Israel. 14  En by die profete van Jerusalem het ek aaklige dinge gesien. Hulle pleeg egbreuk,+ en hulle lewe is vol leuens.+ Hulle spoor slegte mense aan,*en hulle draai nie weg van hulle goddeloosheid nie. Hulle almal is vir my soos Sodom,+en haar inwoners is soos Gomorʹra.”+ 15  Daarom is dít wat Jehovah van die leërmagte teen die profete sê: “Ek laat hulle als* eet,en ek gee hulle giftige water om te drink.+ Want die profete van Jerusalem het afvalligheid oor die hele land versprei.” 16  Dít is wat Jehovah van die leërmagte sê: “Moenie luister na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie.+ Hulle mislei julle.* Die visioen wat hulle vertel, kom uit hulle eie hart,+nie uit die mond van Jehovah nie.+ 17  Hulle sê keer op keer vir dié wat my nie respekteer nie: ‘Jehovah het gesê: “Julle sal vrede geniet.”’+ En hulle sê vir elkeen wat hardkoppig is en sy eie hart volg: ‘Geen rampspoed sal oor julle kom nie.’+ 18  Want wie is deel van die intieme vriendekring van Jehovah om sy woord te sien en te hoor? Wie het aan sy woord aandag geskenk om dit te hoor? 19  Die windstorm van Jehovah sal met woede losbars. Dit sal soos ’n stormagtige warrelwind oor die goddeloses kom.+ 20  Die woede van Jehovah sal nie terugdraaitotdat hy uitgevoer en gedoen het wat hy hom in sy hart voorgeneem het nie. Aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan. 21  Ek het nie die profete gestuur nie, en tog het hulle gehardloop. Ek het nie met hulle gepraat nie, en tog het hulle geprofeteer.+ 22  Maar as hulle deel was van my intieme vriendekring,sou hulle my volk my woorde laat hoor het,en sou hulle gesorg het dat hulle hulle slegte weë en goddelose dade los.”+ 23  “Is ek net ’n God wat naby is,” sê Jehovah, “en nie ook ’n God van ver af nie?” 24  “Kan enige mens in ’n skuilplek wegkruip waar ek hom nie kan sien nie?”+ sê Jehovah. “Vul ek nie die hemel en die aarde nie?”+ sê Jehovah. 25  “Ek het gehoor hoe die profete wat in my naam leuens profeteer, sê: ‘Ek het ’n droom gehad! Ek het ’n droom gehad!’+ 26  Hoe lank sal dit in die hart van die profete wees om leuens te profeteer? Hulle is profete van die bedrog van hulle eie hart.+ 27  Hulle wil my volk laat vergeet van my naam deur middel van die drome wat hulle vir mekaar vertel, net soos hulle vaders my naam as gevolg van Baäl+ vergeet het. 28  Laat die profeet wat ’n droom het, die droom vertel, maar die een wat my woord het, moet my woord getrou oordra.” “Wat het die strooi met die graan in gemeen?” sê Jehovah. 29  “Is my woord nie soos ’n vuur nie,”+ sê Jehovah, “en soos ’n hamer* wat die groot rots stukkend slaan nie?”+ 30  “Daarom is ek teen die profete,” sê Jehovah, “wat my woorde by mekaar steel.”+ 31  “Ek is teen die profete,” sê Jehovah, “wat hulle tong gebruik om te sê: ‘Hy sê!’”+ 32  “Ek is teen die profete van valse drome,” sê Jehovah. “Hulle vertel dit oor en mislei my volk met hulle leuens en hulle grootpratery.”+ “Maar ek het hulle nie gestuur of vir hulle ’n opdrag gegee nie. Hulle sal hierdie volk dus glad nie bevoordeel nie,”+ sê Jehovah. 33  “En wanneer hierdie volk of ’n profeet of ’n priester vir jou vra: ‘Wat is die las* van Jehovah?’ dan moet jy vir hulle sê: ‘“Julle is die las! En ek sal julle verwerp,”+ sê Jehovah.’ 34  As ’n profeet of ’n priester of die volk sê: ‘Dít is die las* van Jehovah!’ sal ek my aandag op daardie man en sy huisgesin rig. 35  Dít is wat elkeen vir sy naaste en vir sy broer vra: ‘Wat het Jehovah geantwoord? En wat het Jehovah gesê?’ 36  Maar julle moenie meer van die las* van Jehovah praat nie, want die las* is elkeen se eie woord, en julle het die woorde van die lewende God, Jehovah van die leërmagte, ons God, verander. 37  “Dít is wat jy vir die profeet moet vra: ‘Watter antwoord het Jehovah jou gegee? En wat het Jehovah gesê? 38  En as julle bly sê: “Die las* van Jehovah!” dan is dít wat Jehovah sê: “Omdat julle sê: ‘Hierdie woord is die las* van Jehovah’ nadat ek vir julle gesê het: ‘Moenie sê: “Die las* van Jehovah!” nie,’ 39  daarom sal ek julle oplig en ver van my af weggooi, julle sowel as die stad wat ek aan julle en julle voorvaders gegee het. 40  En ek sal ewige skande en ewige vernedering oor julle bring, wat nie vergeet sal word nie.”’”+

Voetnote

Of “erfgenaam”.
Of “afvallig”.
Lett. “Hulle versterk die hande van kwaaddoeners”.
’n Soort bitter plant.
Of “Hulle gee julle leë hoop”.
Of “smeehamer”.
Of “boodskap wat ’n swaar las is”. Die Hebreeuse woord het ’n dubbele betekenis: “’n gewigtige verklaring van God” of “iets wat ’n las is”.
Of “boodskap wat ’n swaar las is”.
Of “boodskap wat ’n swaar las is”.
Of “boodskap wat ’n swaar las is”.
Of “boodskap wat ’n swaar las is”.
Of “boodskap wat ’n swaar las is”.
Of “boodskap wat ’n swaar las is”.