Deuteronomium 7:1-26

  • Sewe nasies wat vernietig moet word (1-6)

  • Waarom Israel uitgekies is (7-11)

  • Gehoorsaamheid lei tot sukses (12-26)

7  “Wanneer Jehovah julle God julle in die land inbring waarheen julle op pad is en wat julle in besit sal neem,+ sal hy groot nasies voor julle uit verdryf:+ die Hetiete, die Girgasiete, die Amoriete,+ die Kanaäniete, die Perissiete, die Hewiete en die Jebusiete,+ sewe nasies wat groter en magtiger is as julle.+  Jehovah julle God sal hulle aan julle oorgee, en julle sal hulle verslaan.+ Julle moet hulle vir seker vernietig.+ Julle mag geen verbond met hulle maak nie, en julle mag glad nie vir hulle jammer voel nie.+  Julle mag nie met hulle trou nie.* Moenie julle dogters aan hulle seuns gee of hulle dogters vir julle seuns neem nie.+  Want hulle sal maak dat julle seuns my verlaat en ander gode dien.+ Dan sal Jehovah vir julle woedend word, en hy sal julle gou vernietig.+  “Julle moet eerder só met hulle maak: Breek hulle altare af, breek hulle heilige pilare stukkend,+ kap hulle heilige pale* af+ en verbrand hulle beelde.+  Want julle is ’n heilige volk vir Jehovah julle God, en Jehovah julle God het julle uitgekies om sy volk te word, sy spesiale eiendom,* uit al die volke wat op die oppervlak van die aarde is.+  “Dit was nie omdat julle die grootste van al die volke was dat Jehovah liefde aan julle betoon het en julle uitgekies het nie,+ want julle was die kleinste van al die volke.+  Maar dit was omdat Jehovah julle liefgehad het en getrou gebly het aan die eed wat hy aan julle voorvaders gesweer het.+ Daarom het Jehovah julle met ’n magtige hand uitgelei, om julle te verlos uit die huis van slawerny,+ uit die greep* van Farao, die koning van Egipte.  Julle weet goed dat Jehovah julle God die ware God is, die getroue God, wat sy verbond hou en lojale liefde betoon aan ’n duisend geslagte van dié wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam.+ 10  Maar hy sal diegene wat hom haat, terugbetaal deur hulle te vernietig.+ Hy sal sonder huiwering afreken met dié wat hom haat. Hy sal hulle openlik terugbetaal. 11  Daarom moet julle sorg dat julle die gebooie en die wetsvoorskrifte en die regterlike bevele wat ek julle vandag beveel, gehoorsaam deur dit na te kom. 12  “As julle na hierdie regterlike bevele bly luister en dit gehoorsaam en dit uitvoer, sal Jehovah julle God die verbond hou en die lojale liefde betoon wat hy aan julle voorvaders met ’n eed belowe het. 13  Hy sal julle liefhê en julle seën en julle laat vermeerder. Ja, hy sal julle seën met baie kinders*+ en met die opbrengs van julle grond, julle graan, julle nuwe wyn, julle olie,+ die kalwers van julle troppe en die lammers van julle kuddes, in die land wat hy aan julle voorvaders met ’n eed belowe het om aan julle te gee.+ 14  Julle sal die geseëndste van al die volke word.+ Geen man of vrou onder julle sal kinderloos wees nie, en julle vee sal nie sonder kleintjies wees nie.+ 15  Jehovah sal alle siekte van julle verwyder, en hy sal nie enige van die verskriklike siektes oor julle laat kom wat julle in Egipte geken het nie.+ Hy sal dit eerder laat kom oor almal wat julle haat. 16  Julle moet al die volke vernietig* wat Jehovah julle God aan julle oorgee.+ Julle* mag nie vir hulle jammer voel nie,+ en julle mag nie hulle gode dien nie,+ want dit sal vir julle ’n strik wees.+ 17  “As julle in julle hart sê: ‘Hierdie nasies is baie meer as ons. Hoe sal ons hulle kan verdryf?’+ 18  dan moet julle nie vir hulle bang wees nie.+ Julle moet terugdink aan wat Jehovah julle God aan Farao en die hele Egipte gedoen het,+ 19  die groot oordele* wat julle oë gesien het, en die tekens en die wonderwerke+ en die magtige hand en die uitgestrekte arm waarmee Jehovah julle God julle uitgelei het.+ Dit is wat Jehovah julle God sal doen aan al die volke vir wie julle bang is.+ 20  Jehovah julle God sal ’n gevoel van hopeloosheid* oor hulle bring totdat dié wat nog oor is+ en wat vir julle wegkruip, sterf. 21  Moenie vir hulle bang wees nie, want Jehovah julle God is met julle,+ ’n groot en ontsagwekkende God.+ 22  “Jehovah julle God sal hierdie nasies bietjie vir bietjie voor julle uit verdryf.+ Julle sal nie toegelaat word om binne ’n kort tydjie ’n einde aan hulle te maak nie, sodat die wilde diere van die veld nie sal vermeerder en vir julle ’n gevaar sal word nie. 23  Jehovah julle God sal hulle aan julle oorlewer en hulle heeltemal verslaan totdat hulle vernietig is.+ 24  Hy sal hulle konings in julle hand gee,+ en julle sal hulle naam onder die hemel uitwis.+ Niemand sal teen julle staande kan bly nie.+ Julle sal hulle vernietig.+ 25  Julle moet die beelde van hulle gode met vuur verbrand.+ Moenie die silwer en die goud wat daaraan is, begeer of dit vir julle neem nie,+ sodat julle nie daardeur verstrik word nie, want dit is iets afskuweliks vir Jehovah julle God.+ 26  Julle mag niks afskuweliks in julle huis inbring en sodoende ook iets word wat vernietig moet word nie. Julle moet dit verafsku en absoluut haat, want dit is iets wat vernietig moet word.

Voetnote

Of “nie huweliksverbintenisse met hulle aangaan nie”.
Of “kosbare besitting”.
Lett. “hand”.
Lett. “hy sal die vrug van jou baarmoeder seën”.
Lett. “verslind”.
Lett. “Jou oog”.
Of “beproewinge”.
Of moontlik “paniek; vrees”.