Deuteronomium 5:1-33

  • Jehovah se verbond by Horeb (1-5)

  • Herhaling van Tien Gebooie (6-22)

  • Volk is bang by berg Sinai (23-33)

5  Moses het toe die hele Israel bymekaargeroep en vir hulle gesê: “Hoor, o Israel, die wetsvoorskrifte en die regterlike bevele wat ek vandag aan julle bekend maak, en julle moet dit leer en presies doen wat dit sê.  Jehovah ons God het by Horeb ’n verbond met ons gemaak.+  Jehovah het nie hierdie verbond met ons voorvaders gemaak nie, maar met ons, ons almal wat vandag lewe en hier bymekaar is.  Op die berg het Jehovah direk met julle uit die vuur gepraat.+  By daardie geleentheid het ek tussen julle en Jehovah gestaan+ om Jehovah se woorde aan julle oor te dra, want julle was bang vir die vuur en het nie teen die berg+ opgeklim nie. Hy het gesê:  “‘Ek is Jehovah julle God wat julle uit Egipte, uit die huis van slawerny, uitgelei het.+  Jy mag geen ander gode buiten my* hê nie.+  “‘Jy mag nie vir jou ’n beeld+ of ’n afbeelding* maak van enigiets wat bo in die hemel, onder op die aarde of in die waters op die aarde is nie.  Jy mag nie voor hulle neerbuig of verlok word om hulle te dien nie,+ want ek, Jehovah jou God, is ’n God wat uitsluitlike toegewydheid vereis,+ wat straf vir die oortreding van vaders oor kinders bring, oor die derde geslag en oor die vierde geslag van dié wat my haat,+ 10  maar wat lojale liefde* betoon aan die duisendste geslag van dié wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. 11  “‘Jy mag nie die naam van Jehovah jou God op ’n disrespekvolle manier gebruik nie,+ want Jehovah sal niemand ongestraf laat bly wat sy naam op ’n disrespekvolle manier gebruik nie.+ 12  “‘Hou die Sabbatdag sodat dit heilig sal bly, net soos Jehovah jou God jou beveel het.+ 13  Jy het ses dae om te werk en om alles te doen wat jy moet,+ 14  maar die sewende dag is ’n sabbat vir Jehovah jou God.+ Jy mag geen werk doen nie,+ nie jy of jou seun of jou dogter of jou slaaf of jou slavin of jou bul of jou donkie of enige van jou vee of die uitlander wat in julle stede* woon nie,+ sodat jou slaaf en jou slavin kan rus net soos jy.+ 15  Onthou dat julle slawe in Egipte geword het en dat Jehovah julle God julle met ’n magtige hand en ’n uitgestrekte arm daar uitgelei het.+ Daarom het Jehovah julle God julle beveel om die Sabbatdag te hou. 16  “‘Eer* jou pa en jou ma,+ net soos Jehovah jou God jou beveel het, sodat jy lank kan lewe en sodat dit met jou goed kan gaan* in die land wat Jehovah jou God aan julle gee.+ 17  “‘Jy mag nie moord pleeg nie.+ 18  “‘Jy mag ook nie egbreuk pleeg nie.+ 19  “‘Jy mag ook nie steel nie.+ 20  “‘Jy mag ook nie valslik getuig teen jou medemens nie.+ 21  “‘Jy mag ook nie jou medemens se vrou begeer nie.+ Jy mag ook nie jou medemens se huis of sy landery of sy slaaf of sy slavin of sy bul of sy donkie of enigiets wat aan jou medemens behoort, selfsugtig begeer nie.’+ 22  “Jehovah het op die berg hierdie gebooie* met ’n harde stem aan julle almal oorgedra, uit die vuur en uit die digte, donker wolk,+ en hy het niks bygevoeg nie. Daarna het hy dit op twee kliptablette geskryf en dit aan my gegee.+ 23  “Maar die oomblik toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur gebrand het,+ het al die hoofde van julle stamme en die ouermanne na my toe gekom. 24  Toe het julle gesê: ‘Jehovah ons God het ons sy heerlikheid en sy grootheid gewys, en ons het sy stem uit die vuur+ gehoor. Vandag het ons gesien dat die mens kan bly lewe nadat God met hom gepraat het.+ 25  Maar hoekom moet ons sterf? Want hierdie groot vuur kan ons verteer. As ons die stem van Jehovah ons God nog langer hoor, sal ons beslis sterf. 26  Want wie is daar uit die hele mensdom wat soos ons die stem van die lewende God uit die vuur hoor praat het en tog bly lewe het? 27  Gaan jy nader om alles te hoor wat Jehovah ons God sal sê, en jy moet vir ons alles vertel wat Jehovah ons God vir jou sê, en ons sal luister en dit doen.’+ 28  “En Jehovah het gehoor wat julle vir my gesê het, en Jehovah het vir my gesê: ‘Ek het gehoor wat hierdie volk vir jou gesê het. Alles wat hulle gesê het, is goed.+ 29  As hulle maar net altyd ’n hart sal hê wat my vrees+ en al my gebooie gehoorsaam,+ dan sal dit vir ewig met hulle en hulle kinders goed gaan!+ 30  Gaan sê vir hulle: “Keer terug na julle tente.” 31  Maar jy moet hier by my bly, en laat ek al die gebooie, die wetsvoorskrifte en die regterlike bevele aan jou gee wat jy vir hulle moet leer en wat hulle moet gehoorsaam in die land wat ek aan hulle gee om in besit te neem.’ 32  En julle moet sorg dat julle presies doen wat Jehovah julle God julle beveel het.+ Julle mag nie links of regs afwyk nie.+ 33  Julle moet in alles die weg volg wat Jehovah julle God julle beveel het om te volg,+ sodat julle kan lewe en sodat dit met julle goed kan gaan en julle lank sal woon in die land wat julle in besit gaan neem.+

Voetnote

Of “in verset teen my”. Lett. “teen my aangesig”.
Of “vorm”.
Of “liefderyke goedhartigheid”.
Lett. “poorte”.
Of “Respekteer”.
Of “sodat jy voorspoedig kan wees”.
Lett. “woorde”.