Deuteronomium 33:1-29

  • Moses seën stamme (1-29)

    • Jehovah se “ewige arms” (27)

33  Dít is die seën wat Moses, die man van die ware God, voor sy dood oor die Israeliete uitgespreek het.+  Hy het gesê: “Jehovah – van Siʹnai het hy gekom,+en hy het uit Seïr op hulle geskyn. Hy het vanuit die bergstreek Paran in heerlikheid gestraal,+en saam met hom was tienduisende heiliges,+aan sy regterhand sy vegters.+   Hy het sy volk liefgehad.+Al hulle heiliges is in u hand.+Hulle het aan u voete gesit.+Hulle het na u woorde begin luister.+   (Moses het aan ons ’n bevel gegee, ’n wet,+as ’n besitting van die gemeente van Jakob.)+   En Hy het koning geword in Jesuʹrun*+toe die hoofde van die volk bymekaargekom het+saam met al die stamme van Israel.+   Laat Ruben lewe en nie uitsterf nie,+en laat sy manne nie min word nie.”+   En hy het hierdie seën oor Juda uitgespreek:+ “Hoor, o Jehovah, die stem van Juda,+en mag u hom na sy volk toe terugbring. Sy arms het verdedig* wat syne is,en mag u hom help teen sy vyande.”+   Van Levi het hy gesê:+ “O God, u Tummim en u Urim+ behoort aan die man wat lojaal is aan u,+wat by Massa deur u getoets is.+U het by die waters van Meʹriba met hom begin stry,+   die man wat van sy pa en sy ma gesê het: ‘Ek het hulle nie in ag geneem nie.’ Selfs sy broers het hy nie erken nie,+en hy het nie sy eie seuns se kant gekies nie. Want hulle het u woord bewaar,en hulle het u verbond gehou.+ 10  Laat hulle Jakob in u regterlike bevele onderrig,+en Israel in u Wet.+Laat hulle reukwerk offer as ’n aangename geur vir u,*+en ’n heeloffer op u altaar.+ 11  Seën, o Jehovah, sy krag,en mag u tevrede wees met die werk van sy hande. Breek die bene* van diegene wat teen hom opstaansodat dié wat hom haat, nie meer kan opstaan nie.” 12  Van Benjamin het hy gesê:+ “Laat die geliefde van Jehovah in veiligheid by hom woon. Hy sal hom die hele dag beskerm,en hy sal tussen sy skouers woon.” 13  Van Josef het hy gesê:+ “Mag sy land deur Jehovah geseën word+met die heel beste dinge van die hemel,met dou en die waters van die fonteine onder die aarde,+ 14  met die heel beste dinge wat die son laat groei,en die heel beste opbrengs elke maand,+ 15  met die heel beste dinge van die ou berge,*+en die heel beste dinge van die ewige heuwels, 16  met die heel beste dinge van die aarde en wat daarop is,+en met die goedkeuring van die Een wat in die doringbos woon.+Mag dit op die kop van Josef kom,op die kroon van die kop van die een wat onder sy broers uitgesonder is.+ 17  Sy prag is soos dié van ’n eersgebore bul,en sy horings is die horings van ’n wilde bul. Daarmee sal hy volke stoot,*al die volke tot aan die eindes van die aarde. Hulle is die tienduisende van Eʹfraim,+en hulle is die duisende van Manasʹse.” 18  Van Seʹbulon het hy gesê:+ “Wees bly, o Seʹbulon, wanneer jy uitgaan,en jy, o Isʹsaskar, in jou tente.+ 19  Hulle sal volke na die berg roep. Daar sal hulle die offerandes van regverdigheid offer. Want hulle sal voordeel trek uit die oorvloedige rykdom van die seë*en die versteekte skatte van die sand.” 20  Van Gad het hy gesê:+ “Geseënd is hy wat die grense van Gad uitbrei.+Hy lê daar soos ’n leeu,gereed om die arm en selfs die kop te verskeur. 21  Hy sal die eerste deel vir hom kies,+want daar is die toegewese deel wat ’n wetgewer vir hom bewaar.+Die hoofde van die volk sal bymekaarkom. Die regverdigheid van Jehovah sal hy uitvoer,en sy regterlike bevele in verband met Israel.” 22  Van Dan het hy gesê:+ “Dan is ’n leeuwelpie.+Hy sal uit Basan uitspring.”+ 23  Van Nafʹtali het hy gesê:+ “Nafʹtali is versadig met die goedkeuring van Jehovahen word ryklik deur hom geseën. Neem die weste en die suide in besit.” 24  Van Aser het hy gesê:+ “Geseënd met seuns is Aser. Mag hy sy broers se goedkeuring geniet,en mag hy sy voete in olie bad.* 25  Die slotte van jou poorte is yster en koper,+en jy sal al jou dae veilig wees.* 26  Daar is niemand soos die ware God+ van Jesuʹrun+ nie,wat deur die hemel ry om jou te helpen wat op die wolke ry in sy majesteit.+ 27  God is van die ou tyd af ’n beskerming,+sy ewige arms is onder jou.+En hy sal die vyand voor jou uit verdryf,+en hy sal sê: ‘Vernietig hulle!’+ 28  Israel sal in veiligheid woon,en die fontein van Jakob sal afgesonder wees,in ’n land van graan en nuwe wyn,+waar die dou van die hemel drup.+ 29  Gelukkig is jy, o Israel!+ Wie is soos jy,+’n volk wat redding geniet in Jehovah,+jou beskermende skild,+en jou indrukwekkende swaard? Jou vyande sal voor jou kruip,+en jy sal op hulle rug* trap.”

Voetnote

’n Eretitel vir Israel wat “die opregte” beteken.
Of “het gestry vir”.
Lett. “in u neus”.
Of “heupe”.
Of moontlik “die berge van die ooste”.
Of “deurboor”.
Lett. “sal die oorvloed van die seë suig”.
Of “doop”.
Lett. “en jou krag sal soos jou dae wees”.
Of moontlik “hoë plekke”.