Deuteronomium 30:1-20

  • Terugkeer na Jehovah (1-10)

  • Jehovah se gebooie nie te moeilik nie (11-14)

  • Keuse tussen lewe en dood (15-20)

30  “Wanneer al hierdie dinge oor julle kom, die seën en die vloek, wat ek aan julle voorgehou het,+ en julle weer daaraan terugdink*+ in al die nasies waarheen Jehovah julle God julle verstrooi het,+  en julle tot Jehovah julle God terugkeer+ en na sy stem luister volgens alles wat ek julle vandag beveel, julle en julle kinders, met julle hele hart en julle hele siel,*+  dan sal Jehovah julle God julle gevangenes terugbring+ en genadig wees teenoor julle+ en julle weer bymekaarmaak uit al die volke waarheen Jehovah julle God julle verstrooi het.+  Selfs al is julle tot aan die einde van die aarde verstrooi, sal Jehovah julle God julle daarvandaan bymekaarmaak en julle terugbring.+  Jehovah julle God sal julle in die land inbring wat julle vaders in besit geneem het, en julle sal dit besit. En hy sal sorg dat dit met julle goed gaan en hy sal julle meer laat word as julle vaders.+  Jehovah jou God sal jou hart en die hart van jou nageslag reinig,*+ sodat jy Jehovah jou God met jou hele hart en jou hele siel* sal liefhê en sodat jy kan lewe.+  Dan sal Jehovah julle God al hierdie vloeke bring oor julle vyande, deur wie julle gehaat en vervolg is.+  “Julle sal dan terugkeer en na die stem van Jehovah luister en al sy gebooie gehoorsaam wat ek julle vandag beveel.  Jehovah julle God sal julle baie voorspoedig maak in alles wat julle doen.+ Hy sal julle kinders en julle vee en die opbrengs van julle grond laat vermeerder, want dit sal weer vir Jehovah ’n vreugde wees om julle voorspoedig te maak, net soos dit vir hom ’n vreugde was om julle voorvaders voorspoedig te maak.+ 10  Want dan sal julle na die stem van Jehovah julle God luister en sy gebooie en wetsbepalings gehoorsaam wat in hierdie Wetboek geskryf is, en julle sal met julle hele hart en julle hele siel* na Jehovah julle God terugkeer.+ 11  “En hierdie gebod wat ek julle vandag beveel, is nie te moeilik vir julle nie, en dit is ook nie vir julle onbereikbaar nie.*+ 12  Dit is nie in die hemel, sodat julle moet sê: ‘Wie sal na die hemel opvaar en dit vir ons gaan haal, sodat ons dit kan hoor en kan uitvoer?’ nie.+ 13  Dit is ook nie aan die oorkant van die see, sodat julle moet sê: ‘Wie sal na die oorkant van die see gaan en dit vir ons gaan haal, sodat ons dit kan hoor en kan uitvoer?’ nie. 14  Want die woord is baie naby julle, in julle eie mond en in julle eie hart,+ sodat julle dit kan doen.+ 15  “Kyk, ek gee julle vandag ’n keuse: die lewe en wat goed is of die dood en wat sleg is.+ 16  As jy luister na die gebooie van Jehovah jou God wat ek jou vandag beveel, deur Jehovah jou God lief te hê,+ deur sy weë te volg en deur sy gebooie en sy wetsbepalings en sy regterlike bevele te gehoorsaam, dan sal jy lewe+ en vermeerder, en Jehovah jou God sal jou seën in die land wat jy gaan besit.+ 17  “Maar as jou hart afwyk+ en jy nie luister nie, en jy verlei word en voor ander gode neerbuig en hulle dien,+ 18  dan sê ek vandag vir jou dat jy sekerlik sal sterf.+ Jy sal nie lank lewe in die land wat jy gaan besit nadat jy deur die Jordaanrivier getrek het nie. 19  Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, dat ek jou tussen die lewe en die dood laat kies, tussen die seën en die vloek.+ En jy moet die lewe kies sodat jy kan lewe,+ jy en jou nageslag,+ 20  deur Jehovah jou God lief te hê,+ deur na sy stem te luister en deur lojaal aan hom te bly,+ want hy is jou lewe en deur middel van hom sal jy ’n lang tyd in die land kan woon wat Jehovah aan julle voorvaders, Abraham, Isak en Jakob, met ’n eed belowe het om aan hulle te gee.”+

Voetnote

Lett. “en jy dit na jou hart terugbring”.
Lett. “besny”.
Lett. “en dit is ook nie ver weg nie”.