Deuteronomium 19:1-21

  • Bloedskuld en vrystede (1-13)

  • Mag nie grensmerkers skuif nie (14)

  • Getuies in hof (15-21)

    • Twee of drie getuies nodig (15)

19  “Wanneer Jehovah julle God die nasies vernietig wie se land Jehovah julle God aan julle gee en julle hulle verdryf het en in hulle stede en huise gaan woon het,+  moet julle drie stede afsonder in die land wat Jehovah julle God aan julle gee om te besit.+  Julle moet die land wat Jehovah julle God aan julle gegee het om te besit, in drie dele verdeel en die paaie voorberei sodat enigeen wat iemand doodgemaak het, na een van hierdie stede kan vlug.  “En dít is wat moet gebeur in die geval van ’n persoon wat iemand doodgemaak het en wat daarheen vlug om te bly lewe: Sê nou hy maak sy medemens onopsetlik dood en het hom nie voorheen gehaat nie.+  Dalk gaan hy saam met sy medemens in die woud in om hout bymekaar te maak, en wanneer hy sy hand lig om ’n boom af te kap, vlieg die kop van die byl van die handvatsel af en tref dit sy medemens, en hy sterf. In so ’n geval moet die persoon na een van hierdie stede vlug om te bly lewe.+  Anders kan die bloedwreker in sy woede die persoon wat iemand doodgemaak het,+ agternasit, hom inhaal en hom doodmaak omdat die stad te ver was. Maar hy het nie verdien om te sterf nie omdat hy nie sy medemens voorheen gehaat het nie.+  Daarom beveel ek julle: ‘Julle moet drie stede afsonder.’  “As Jehovah julle God julle gebied uitbrei soos hy vir julle voorvaders gesweer het+ en hy die hele land aan julle gegee het wat hy belowe het om aan julle voorvaders te gee+  – omdat julle hierdie hele gebod getrou gehoorsaam wat ek julle vandag beveel, naamlik om Jehovah julle God lief te hê en altyd sy weë te volg+ – dan moet julle vir julle drie ander stede by hierdie drie voeg.+ 10  Op hierdie manier sal geen onskuldige bloed vergiet word+ in julle land wat Jehovah julle God aan julle as ’n erfdeel gee nie, en geen bloedskuld sal op julle kom nie.+ 11  “Maar as ’n man sy medemens gehaat het+ en hy hom voorgelê en hom* dodelik gewond het en hy gesterf het en die man na een van hierdie stede gevlug het, 12  dan moet die ouermanne van sy stad hom daarvandaan laat roep en hom in die hand van die bloedwreker gee, en hy moet sterf.+ 13  Julle* mag nie vir hom jammer voel nie, en julle moet die skuld weens onskuldige bloed uit Israel verwyder,+ sodat dit met julle goed kan gaan. 14  “Wanneer julle julle erfdeel ontvang in die land wat Jehovah julle God aan julle gee om te besit, mag julle nie julle medemens se grensmerker skuif+ van die plek waar julle voorouers die grense vasgestel het nie. 15  “’n Enkele getuie is nie genoeg om iemand skuldig te bevind aan* ’n oortreding of ’n sonde wat hy dalk gepleeg het nie.+ Die saak moet deur* twee of drie getuies bevestig word.+ 16  As ’n getuie met slegte bedoelings teen ’n man getuig en hom van die een of ander oortreding aankla,+ 17  moet die twee manne wat by die saak betrokke is, voor Jehovah verskyn, en voor die priesters en die regters wat in daardie dae sal dien.+ 18  Die regters moet deeglik ondersoek instel,+ en as die man wat getuig het, ’n valse getuie is en ’n valse aanklag teen sy broer ingebring het, 19  moet julle aan hom doen net soos hy beplan het om aan sy broer te doen,+ en julle moet wat sleg is, onder julle uit verwyder.+ 20  Dié wat oorbly, sal dit hoor en sal bang wees, en niemand onder hulle sal ooit weer so ’n slegte ding doen nie.+ 21  Julle* mag nie jammer voel nie:+ Lewe* moet vir lewe* wees, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet.+

Voetnote

Of “sy siel”.
Lett. “Jou oog”.
Lett. “om op te staan teen iemand weens”.
Of “uit die mond van”.
Lett. “Jou oog”.
Of “Siel”.
Of “siel”.