Deuteronomium 16:1-22

  • Pasga; Fees van Ongesuurde Brode (1-8)

  • Fees van Weke (9-12)

  • Huttefees (13-17)

  • Aanstel van regters (18-20)

  • Verbode voorwerpe van aanbidding (21, 22)

16  “Onthou die maand Abib,* en vier die Pasga vir Jehovah julle God,+ want in die maand Abib het Jehovah julle God julle in die nag uit Egipte uitgelei.+  En julle moet die Pasga-offer vir Jehovah julle God offer,+ uit die kleinvee en die beeste,+ op die plek wat Jehovah vir sy naam uitkies.+  Julle mag niks daarby eet wat met suurdeeg gemaak is nie.+ Julle moet sewe dae lank ongesuurde brood eet, die brood van swaarkry, want julle het haastig uit Egipte getrek.+ Doen dit sodat julle die dag toe julle uit Egipte gekom het, kan onthou solank as wat julle lewe.+  Geen suurdeeg mag sewe dae lank by julle in julle hele gebied gevind word nie,+ en van die vleis wat julle op die eerste dag in die aand sal offer, mag niks die hele nag tot die volgende oggend toe oorbly nie.+  Julle sal nie toegelaat word om die Pasga-offer in sommer enige van die stede te offer wat Jehovah julle God aan julle gee nie.  Maar dit moet gedoen word op die plek wat Jehovah julle God vir sy naam uitkies. Julle moet die Pasga-offer in die aand offer, sodra die son ondergaan,+ op dieselfde dag as wat* julle uit Egipte vertrek het.  Julle moet dit gaarmaak en eet+ op die plek wat Jehovah julle God sal uitkies,+ en in die oggend kan julle na julle tente teruggaan.  Ses dae moet julle ongesuurde brood eet, en op die sewende dag sal daar ’n heilige vergadering vir Jehovah julle God wees. Julle mag geen werk doen nie.+  “Jy moet sewe weke aftel. Jy moet sewe weke begin aftel vandat jy die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan steek.+ 10  Dan moet jy die Fees van die Weke vir Jehovah jou God vier+ met die vrywillige offer van jou hand. Dit moet in verhouding wees tot die seën wat Jehovah jou God jou gee.+ 11  En jy moet bly wees voor Jehovah jou God, jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, die Leviet wat in julle stede* is, die uitlander wat onder julle woon, die weeskind* en die weduwee wat by julle is, op die plek wat Jehovah jou God vir sy naam uitkies.+ 12  Onthou dat jy ’n slaaf in Egipte geword het,+ en jy moet hierdie wetsvoorskrifte gehoorsaam en nakom. 13  “Jy moet die Huttefees*+ sewe dae lank vier wanneer jy die opbrengs van jou dorsvloer, jou oliepers en jou wynpers insamel. 14  Wees bly gedurende jou fees,+ jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, die Leviet, die uitlander wat onder julle woon, die weeskind en die weduwee wat in julle stede is. 15  Sewe dae moet jy die fees+ vir Jehovah jou God vier op die plek wat Jehovah uitkies, want Jehovah jou God sal jou hele opbrengs en alles wat jy doen, seën,+ en jy moet net vreugdevol wees.+ 16  “Drie keer per jaar moet al die mans voor Jehovah jou God verskyn op die plek wat hy uitkies: vir die Fees van die Ongesuurde Brode,+ die Fees van die Weke+ en die Huttefees,*+ en niemand mag met leë hande voor Jehovah verskyn nie. 17  Die gawe wat elkeen bring, moet in verhouding wees tot die seën wat hy van Jehovah sy God ontvang het.+ 18  “Julle moet regters+ en beamptes aanstel vir elke stam in al die stede* wat Jehovah julle God aan julle gee, en hulle moet die volk met regverdigheid oordeel. 19  Julle mag nie die reg verdraai,+ partydig wees+ of ’n omkoopgeskenk aanvaar nie, want die omkoopgeskenk verblind die oë van die wyses+ en verdraai die woorde van die regverdiges. 20  Geregtigheid – geregtigheid moet julle nastreef,+ sodat julle kan bly lewe en die land in besit kan neem wat Jehovah julle God aan julle gee. 21  “Julle mag nie enige soort boom as ’n heilige paal*+ plant naby die altaar wat julle vir Jehovah julle God maak nie. 22  “Julle mag ook nie vir julle ’n heilige pilaar* oprig nie,+ iets wat Jehovah julle God haat.

Voetnote

Of “op die vasgestelde tyd dat”.
Lett. “poorte”.
Lett. “vaderlose seun”.
Of “Fees van Tydelike Skuilings”.
Of “Fees van Tydelike Skuilings”.
Lett. “in al jou poorte”.