Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Deuteronomium

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Israel verlaat berg Horeb (1-8)

  • Hoofmanne en regters aangestel (9-18)

  • Ongehoorsaamheid by Kades-Barnea (19-46)

   • Israel weier om in land in te gaan (26-33)

   • Onsuksesvolle poging om Kanaän te verower (41-46)

 • 2

  • Israel 38 jaar lank in wildernis (1-23)

  • Oorwinning oor koning Sihon van Hesbon (24-37)

 • 3

  • Oorwinning oor koning Og van Basan (1-7)

  • Land oos van Jordaan verdeel (8-20)

  • Moses sê vir Josua om nie bang te wees nie (21, 22)

  • Moses sal nie in land ingaan nie (23-29)

 •   4

  • Volk aangespoor om gehoorsaam te wees (1-14)

   • Moenie God se dade vergeet nie (9)

  • Jehovah vereis uitsluitlike toegewydheid (15-31)

  • Geen ander God buiten Jehovah nie (32-40)

  • Vrystede oos van Jordaan (41-43)

  • Inleiding tot die Wet (44-49)

 • 5

  • Jehovah se verbond by Horeb (1-5)

  • Herhaling van Tien Gebooie (6-22)

  • Volk is bang by berg Sinai (23-33)

 • 6

  • Jy moet Jehovah met jou hele hart liefhê (1-9)

   • “Luister, o Israel” (4)

   • Ouers moet hulle kinders leer (6, 7)

  • Moenie Jehovah vergeet nie (10-15)

  • Moenie Jehovah toets nie (16-19)

  • Vertel die volgende geslag (20-25)

 • 7

  • Sewe nasies wat vernietig moet word (1-6)

  • Waarom Israel uitgekies is (7-11)

  • Gehoorsaamheid lei tot sukses (12-26)

 • 8

  • Oorsig van seëninge van Jehovah (1-9)

   • “Nie van brood alleen lewe nie” (3)

  • Moenie Jehovah vergeet nie (10-20)

 • 9

  • Waarom land aan Israel gegee is (1-6)

  • Israel maak Jehovah vier keer kwaad (7-29)

   • Die goue kalf (7-14)

   • Moses pleit vir Israeliete (15-21, 25-29)

   • Nog drie gevalle van opstand (22)

 • 10

  • Twee kliptablette vervang (1-11)

  • Wat Jehovah vereis (12-22)

   • Vrees Jehovah en wees lief vir hom (12)

 • 11

  • Julle het Jehovah se grootheid gesien (1-7)

  • Die Beloofde Land (8-12)

  • Belonings vir gehoorsaamheid (13-17)

  • God se woorde moet in harte bewaar word (18-25)

  • “’n Seën en ’n vloek” (26-32)

 • 12

  • Aanbidding by plek wat God uitkies (1-14)

  • Mag vleis eet, maar nie bloed nie (15-28)

  • Moenie deur ander gode verstrik word nie (29-32)

 • 13

  • Hoe om afvalliges te behandel (1-18)

 • 14

  • Ongepaste maniere om te rou (1, 2)

  • Rein en onrein voedsel (3-21)

  • Tiende vir Jehovah (22-29)

 • 15

  • Skuld elke sewende jaar afgeskryf (1-6)

  • Hulp vir armes (7-11)

  • Slawe elke sewende jaar vrygelaat (12-18)

   • Els deur slaaf se oor (16, 17)

  • Eersgebore diere geheilig (19-23)

 • 16

  • Pasga; Fees van Ongesuurde Brode (1-8)

  • Fees van Weke (9-12)

  • Huttefees (13-17)

  • Aanstel van regters (18-20)

  • Verbode voorwerpe van aanbidding (21, 22)

 • 17

  • Offerandes moet sonder gebrek wees (1)

  • Hoe afvalligheid hanteer moet word (2-7)

  • Moeilike regsake (8-13)

  • Riglyne vir toekomstige koning (14-20)

   • Koning moet afskrif van Wet maak (18)

 • 18

  • Priesters en Leviete se deel (1-8)

  • Toorkuns verbode (9-14)

  • Profeet soos Moses (15-19)

  • Hoe om valse profete te identifiseer (20-22)

 • 19

  • Bloedskuld en vrystede (1-13)

  • Mag nie grensmerkers skuif nie (14)

  • Getuies in hof (15-21)

   • Twee of drie getuies nodig (15)

 • 20

  • Reëls in verband met oorlogvoering (1-20)

   • Vrystelling van militêre diens (5-9)

 • 21

  • Onopgeloste moorde (1-9)

  • Huwelike met vroue wat gevange geneem is (10-14)

  • Reg van eersgeborene (15-17)

  • Hardkoppige seun (18-21)

  • Man wat aan paal gehang is, vervloek (22, 23)

 •  22

  • Respek vir medemens se diere (1-4)

  • Mag nie klere van teenoorgestelde geslag dra nie (5)

  • Goedheid teenoor diere (6, 7)

  • Muurtjie om dak (8)

  • Ongepaste kombinasies (9-11)

  • Tossels aan klere (12)

  • Wette oor seksuele oortredings (13-30)

 • 23

  • Dié wat nie in God se gemeente mag kom nie (1-8)

  • Reinheid van kamp (9-14)

  • Slawe wat ontsnap het (15, 16)

  • Prostitusie verbode (17, 18)

  • Rente en geloftes (19-23)

  • Wat verbygangers mag eet (24, 25)

 • 24

  • Huwelik en egskeiding (1-5)

  • Respek vir lewe (6-9)

  • Bedagsaamheid teenoor armes (10-18)

  • Reëls oor oesoorblyfsels (19-22)

 • 25

  • Slaan van oortreders (1-3)

  • Moenie bul se bek toebind nie (4)

  • Swaershuwelik (5-10)

  • Straf vir gryp van geslagsdele gedurende gevegte (11, 12)

  • Eerlike gewigte en maathouers (13-16)

  • Amalekiete moet vernietig word (17-19)

 • 26

  • Offer van eerstelinge (1-11)

  • Tweede tiende (12-15)

  • Israel, Jehovah se spesiale eiendom (16-19)

 • 27

  • Wet moet op klippe geskryf word (1-10)

  • By berg Ebal en berg Gerisim (11-14)

  • Vloeke uitgespreek (15-26)

 • 28

  • Seëninge vir gehoorsaamheid (1-14)

  • Vloeke vir ongehoorsaamheid (15-68)

 • 29

  • Verbond met Israel in Moab (1-13)

  • Waarskuwing teen ongehoorsaamheid (14-29)

   • Geheime dinge, geopenbaarde dinge (29)

 • 30

  • Terugkeer na Jehovah (1-10)

  • Jehovah se gebooie nie te moeilik nie (11-14)

  • Keuse tussen lewe en dood (15-20)

 • 31

  • Moses op punt om te sterf (1-8)

  • Openbare voorlesing van Wet (9-13)

  • Josua aangestel (14, 15)

  • Israel se opstandigheid voorspel (16-30)

   • Lied wat Israel moes leer (19, 22, 30)

 • 32

  • Lied van Moses (1-47)

   • Jehovah, die Rots (4)

   • Israel vergeet sy Rots (18)

   • “Die wraak is myne” (35)

   • “Wees bly, o nasies, saam met sy volk” (43)

  • Moses sal op berg Nebo sterf (48-52)

 • 33

  • Moses seën stamme (1-29)

   • Jehovah se “ewige arms” (27)

 • 34

  • Jehovah wys vir Moses die land (1-4)

  • Moses sterf (5-12)