Joël 3:1-21

  • Jehovah oordeel al die nasies (1-17)

    • Josafat-vallei (2, 12)

    • Vallei van oordeel (14)

    • Jehovah, ’n vesting vir Israel (16)

  • Jehovah seën sy volk (18-21)

3  “In daardie dae en in daardie tyd,wanneer ek die gevangenes van Juda en Jerusalem terugbring,+   sal ek ook al die nasies bymekaarbringen hulle na die Joʹsafat-vallei* bring. Daar sal ek hulle oordeel+ter wille van my volk en my erfdeel Israel,want hulle het hulle onder die nasies verstrooien hulle het my land onder hulle verdeel.+   Want hulle het oor my volk die lot gewerp.+ Hulle gee ’n seun in ruil vir ’n prostituuten verkoop ’n dogter om wyn te drink.   En wat het julle teen my,o Tirus en Sidon en al die streke van Filisteʹa? Betaal julle my terug vir iets? As julle my wel terugbetaal,sal ek julle baie vinnig vir julle dade terugbetaal.+   Want julle het my silwer en my goud geneem,+en julle het my kosbaarste skatte in julle tempels ingebring.   En julle het die volk van Juda en Jerusalem aan die Grieke verkoop,+om hulle ver weg te neem van hulle gebied.   Ek sal hulle terugbring uit die plek waar julle hulle verkoop het,+en ek sal julle vir julle dade terugbetaal.   Ek sal julle seuns en julle dogters aan* die volk van Juda verkoop.+ En hulle sal hulle aan die manne van Skeba verkoop, aan ’n nasie wat ver weg is. Want dit is wat Jehovah gesê het.   Sê vir die nasies:+ ‘Maak gereed vir oorlog!* Roep die sterk manne! Laat al die soldate optrek en aanval!+ 10  Maak swaarde van julle ploegskare en spiese van julle snoeimesse. Laat die swakke sê: “Ek is sterk.” 11  Kom help, alle nasies van die omgewing, kom bymekaar!’”+ O Jehovah, bring u magtiges* na daardie plek. 12  “Laat die nasies opstaan en na die Joʹsafat-vallei kom,want daar sal ek sit om al die nasies van die omgewing te oordeel.+ 13  Steek ’n sekel in, want die oes is ryp. Kom trap die wynpers, want dit is vol.+ Die vate loop oor, want hulle slegtheid is oorvloedig. 14  Groot skares is in die vallei van oordeel,want die dag van Jehovah is naby in die vallei van oordeel.+ 15  Die son en die maan sal donker word,en die sterre sal hulle glans verloor. 16  En Jehovah sal uit Sion brul,uit Jerusalem sal hy sy stem laat hoor. Die hemel en die aarde sal bewe,maar Jehovah sal ’n skuilplek vir sy volk wees,+’n vesting vir Israel. 17  En julle sal moet weet dat ek Jehovah julle God is, wat op Sion, my heilige berg, woon.+ Jerusalem sal ’n heilige plek word,+en vreemdelinge* sal nie meer daardeur trek nie.+ 18  In daardie dag sal die berge drup van soet wyn,+die heuwels sal vloei van melken al die strome van Juda sal vol water wees. Uit die huis van Jehovah sal die water van ’n fontein vloei,+en dit sal die Vallei* van die Akasiabome natlei. 19  Maar Egipte sal ’n verlate plek word,+en Edom sal ’n verlate wildernis word,+weens die geweld teen die volk van Juda,+in wie se land hulle onskuldige mense doodgemaak* het.+ 20  Maar Juda sal altyd bewoon word,en Jerusalem van geslag tot geslag.+ 21  Ek sal hulle bloed* wat ek nie as onskuldig beskou het nie, as onskuldig beskou.+ En Jehovah sal in Sion woon.”+

Voetnote

Josafat beteken “Jehovah is my Regter”.
Lett. “in die hand van”.
Lett. “Heilig ’n oorlog”.
Of “vegters”.
Of “uitlanders”.
Of “Wadi”. Sien Woordelys.
Of “onskuldige bloed vergiet”.
Of “bloedskuld”.