Joël 2:1-32

 • Jehovah se dag en sy groot leërmag (1-11)

 • Versoek om na Jehovah terug te keer (12-17)

  • “Skeur julle harte” (13)

 • Jehovah antwoord sy volk (18-32)

  • ‘Ek sal my gees uitstort’ (28)

  • Tekens in hemel en op aarde (30)

  • “Elkeen wat die naam van Jehovah aanroep, sal gered word” (32)

2  “Blaas ’n horing in Sion!+ Skree ’n oorlogskreet op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land* bewe,want die dag van Jehovah kom!+ Dit is naby!   Dit is ’n dag van duisternis en donkerte,+’n dag van digte, donker wolke.+ Dit is soos die lig van die dagbreek wat oor die berge uitsprei. Daar is ’n groot en magtige volk.+ Daar was nog nooit so ’n volk nie,en daar sal nooit weer so een wees nie,tot in die verste geslagte.   Voor hom verteer ’n vuur,en agter hom verslind ’n vlam.+ Voor hom is die land soos die tuin van Eden,+maar agter hom is dit ’n verlate wildernis. Niks oorleef nie.   Hulle lyk soos perde,en hulle hardloop soos oorlogsperde.+   Wanneer hulle op die bergtoppe spring,+ klink hulle soos strydwaensen soos ’n vlammende vuur wat stoppels verteer. Dit is soos ’n magtige volk wat in gevegsformasie beweeg.+   Weens hulle sal volke bewe van angs. Elke gesig sal bleek word.   Soos vegters kom hulle aangestorm,soos soldate klim hulle teen ’n muur op. Elkeen gaan reguit vorentoe,en hulle draai nie links of regs nie.   Hulle stamp mekaar nie,en elkeen bly op sy pad. As party weens die wapens val,bly die ander op koers.   Hulle storm die stad binne, hulle hardloop op die mure. Hulle klim teen die huise op, hulle klim deur die vensters soos ’n dief. 10  Voor hulle bewe die land en skud die hemel. Die son en die maan het donker geword,+en die sterre het hulle glans verloor. 11  Jehovah roep hard uit voor sy leërmag,+ want sy kamp is baie groot.+ Die een wat Sy woord uitvoer, is magtig. Die dag van Jehovah is groot en baie ontsagwekkend.+ Wie kan dit verduur?”+ 12  “Daarom moet julle nou met julle hele hart na my terugkeer,” sê Jehovah,+“en julle moet vas+ en huil en treur. 13  Skeur julle harte+ en nie julle klere nie,+en keer terug na Jehovah julle God. Want hy betoon medelye* en is genadig, word nie gou kwaad nie+ en is vol lojale liefde.+ En hy sal oorweeg of hy die rampspoed wel sal bring.* 14  Wie weet of hy sal omdraai en sy besluit sal verander*+en julle sal seën,sodat julle ’n graanoffer en ’n drankoffer vir Jehovah julle God kan bring? 15  Blaas ’n horing in Sion! Roep ’n vas uit.* Kondig ’n heilige vergadering aan.+ 16  Laat die volk bymekaarkom. Heilig die gemeente.+ Bring die ou manne* bymekaar. Bring die kinders en die babas.+ Laat die bruidegom uit sy binnekamer uitgaan en die bruid uit haar bruidskamer. 17  Laat die priesters, die dienaars van Jehovah,tussen die portaal en die altaar+ huil en sê: ‘Voel tog jammer vir u volk, o Jehovah. Moenie u erfdeel ’n bespotting maaken toelaat dat die nasies oor hulle heers nie. Hoekom moet die volke sê: “Waar is hulle God?”’+ 18  Dan sal Jehovah ywerig wees vir sy land,en hy sal medelye* betoon aan sy volk.+ 19  Jehovah sal sy volk antwoord en sê: ‘Ek stuur vir julle graan en nuwe wyn en olie,en julle sal heeltemal versadig wees.+ Ek sal julle nie meer ’n bespotting onder die nasies maak nie.+ 20  Ek sal die een wat uit die noorde kom, ver van julle af wegdryf. Ek sal hom wegjaag na ’n droë en verlate plek,met die voorste deel van sy leërmag na die oostelike see* toeen die agterste deel na die westelike see* toe. En sy slegte reuk sal opstyg,sy stank sal aanhou opstyg,+want Hy sal groot dinge doen.’ 21  Moenie bang wees nie, o land. Wees bly en wees vreugdevol, want Jehovah sal groot dinge doen. 22  Moenie bang wees nie, o diere van die veld,want die weivelde van die wildernis sal groen word,+en die bome sal vrugte dra.+ Die vyeboom en die wingerdstok moet hulle volle opbrengs gee.+ 23  Kinders van Sion, wees bly en wees vreugdevol as gevolg van Jehovah julle God,+want hy sal vir julle genoeg reën in die herfs gee,en hy sal vir julle stortreën stuur,die herfsreën en die lentereën, soos vroeër.+ 24  Die dorsvloere sal vol graan wees,en die wynperse sal oorloop van nuwe wyn, en die olieperse van olie.+ 25  En ek sal julle vergoed vir die jarewaarin julle oeste opgevreet is deur die een swerm sprinkane* ná die ander,my groot leërmag wat ek teen julle gestuur het.+ 26  Julle sal beslis eet totdat julle versadig is,+en julle sal die naam van Jehovah julle God loof,+wat wonders vir julle gedoen het. My volk sal nooit weer verneder word nie.+ 27  En julle sal moet weet dat ek by Israel is+en dat ek Jehovah julle God is+ – daar is geen ander nie! My volk sal nooit weer verneder word nie. 28  Daarna sal ek my gees op alle soorte mense* uitstort,+en julle seuns en julle dogters sal profeteer,julle ou manne sal drome droomen julle jong manne sal visioene sien.+ 29  En in daardie dae sal ek my geesselfs op my slawe en slavinne uitstort. 30  En ek sal tekens* in die hemel en op die aarde gee,bloed en vuur en rookkolomme.+ 31  Die son sal in duisternis verander word en die maan in bloed,+voordat die groot en ontsagwekkende dag van Jehovah kom.+ 32  En elkeen wat die naam van Jehovah aanroep, sal gered word.+ Want op die berg Sion en in Jerusalem sal dié wees wat weggekom het,+die oorlewendes wat deur Jehovah geroep word, net soos Jehovah gesê het.”

Voetnote

Of “aarde”.
Of “hy sal spyt voel oor die rampspoed”.
Of “en sal spyt voel”.
Lett. “Heilig ’n vas”.
Of “die ouermanne”.
Die Dooie See.
Die Middellandse See.
Die Hebreeuse teks gebruik vier verskillende terme vir sprinkane in hierdie vers.
Lett. “vlees”.
Of “wonders”.