Daniël 5:1-31

  • Koning Belsasar se feesmaal (1-4)

  • Skrif teen muur (5-12)

  • Daniël gevra om te verduidelik wat skrif beteken (13-25)

  • Verduideliking: Babilon sal val (26-31)

5  Koning Belʹsasar+ het ’n groot feesmaal vir 1 000 van sy belangrike manne gehou, en hy het saam met hulle wyn gedrink.+  Toe Belʹsasar onder die invloed van die wyn was, het hy beveel dat die goue en silwerhouers ingebring moet word wat sy vader Nebukadneʹsar uit die tempel in Jerusalem geneem het,+ sodat die koning en sy belangrike manne, sy byvrouens en sy ondergeskikte vrouens daaruit kon drink.  En hulle het die goue houers ingebring wat uit die tempel van die huis van God in Jerusalem geneem is, en die koning, sy belangrike manne en sy vrouens het daaruit gedrink.  Hulle het wyn gedrink, en hulle het die gode van goud en silwer, van koper, yster, hout en klip geloof.  Op daardie oomblik het die vingers van ’n mensehand verskyn en oorkant die lampstaander op die pleister van die muur van die koning se paleis begin skryf, en die koning het die hand gesien terwyl dit skryf.  Toe het die koning bleek geword, en hy het baie bang geword. Sy bene het lam geword+ en sy knieë het teen mekaar geslaan.  Die koning het hard uitgeroep dat die waarsêers, die Galdeërs* en die sterrevoorspellers ingebring moet word.+ Die koning het vir die wyse manne van Babilon gesê: “As enige mens hierdie skrif kan lees en vir my kan sê wat dit beteken, sal ’n pers* kleed vir hom aangetrek word en ’n goue ketting om sy nek gehang word.+ En hy sal as die derde heerser in die koninkryk regeer.”+  Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle kon nie die skrif lees of vir die koning sê wat dit beteken nie.+  Daarom was koning Belʹsasar baie bang, en hy het bleek geword. En sy belangrike manne was dronkgeslaan.+ 10  Toe die koningin hoor waarvan die koning en sy belangrike manne praat, het sy in die feessaal ingekom. Die koningin het gesê: “O koning, mag u vir ewig lewe. Hoekom het u so bleek geword? Moenie bang wees nie. 11  Daar is ’n man in u koninkryk wat die gees van die heilige gode het. In die tyd van u vader is kennis en insig en wysheid soos die wysheid van die gode in hom gevind.+ Koning Nebukadneʹsar, u vader, het hom as hoof van die towerpriesters, waarsêers, Galdeërs* en sterrevoorspellers aangestel.+ Dit is wat u vader gedoen het, o koning. 12  Want Daniël, aan wie die koning die naam Beltʹsasar+ gegee het, het buitengewone wysheid en kennis en insig om drome te openbaar, om raaisels te verduidelik en om moeilike probleme op te los.*+ Laat Daniël nou geroep word, en hy sal vir u sê wat die skrif beteken.” 13  Toe is Daniël voor die koning ingebring. Die koning het vir Daniël gevra: “Is jy Daniël, wat deur my vader, die koning, saam met die ander ballinge* uit Juda gebring is?+ 14  Ek het gehoor dat die gees van die gode in jou is+ en dat jy kennis en insig en buitengewone wysheid het.+ 15  Die wyse manne en die waarsêers is voor my ingebring om hierdie skrif te lees en vir my te sê wat dit beteken, maar hulle kan nie vir my vertel wat die boodskap beteken nie.+ 16  Maar ek het gehoor dat jy geheime kan openbaar+ en moeilike probleme kan oplos.* As jy dan nou die skrif kan lees en vir my kan sê wat dit beteken, sal ’n pers* kleed vir jou aangetrek word en ’n goue ketting om jou nek gehang word. En jy sal as die derde heerser in die koninkryk regeer.”+ 17  Toe het Daniël die koning geantwoord: “U kan maar u gawes hou en u geskenke aan ander gee. Maar ek sal die skrif vir die koning lees en vir u sê wat dit beteken. 18  Wat u betref, o koning, die allerhoogste God het aan u vader Nebukadneʹsar die koninkryk en grootheid en eer en majesteit gegee.+ 19  Weens die grootheid wat Hy hom gegee het, het alle volke, nasies en taalgroepe van vrees voor hom gebewe.+ Hy kon almal doodmaak wat hy wou doodmaak en almal laat lewe wat hy wou laat lewe. Hy kon mense verhoog en hy kon hulle verneder.+ 20  Maar hy het hoogmoedig en hardkoppig geword,* en toe het hy vermetel* opgetree.+ Hy is van die troon van sy koninkryk verwyder, en sy heerlikheid is van hom weggeneem. 21  Hy is van mense af weggejaag, en sy hart is soos dié van ’n dier gemaak, en hy het by die wildedonkies gewoon. Hy het gras geëet net soos ’n bees, en sy liggaam is deur die dou van die hemel natgemaak. Daarna het hy geweet dat die allerhoogste God die Heerser in die koninkryk van die mensdom is en dat hy daaroor aanstel wie hy ook al wil.+ 22  “Maar u, sy seun Belʹsasar, het nie u hart verneder nie, hoewel u dit alles geweet het. 23  In plaas daarvan het u in opstand gekom teen die Here van die hemel,+ en u het gesê dat die houers van sy huis na u toe gebring moet word.+ Toe het u en u belangrike manne, u byvrouens en u ondergeskikte vrouens wyn daaruit gedrink, en gode van silwer en goud, van koper, yster, hout en klip geloof – gode wat niks sien en niks hoor en niks weet nie.+ Maar u het nie die God verheerlik van wie u lewe en al u weë afhang nie.+ 24  Daarom het hy die hand gestuur om hierdie skrif te skryf.+ 25  En dít is wat geskryf is: MENE, MENE, TEKEL en PARSIN. 26  “Dít is wat die woorde beteken: MENE – God het die dae van u koninkryk getel en ’n einde daaraan gemaak.+ 27  “TEKEL – u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. 28  “PERES – u koninkryk is verdeel en aan die Mede en die Perse gegee.”+ 29  Toe het Belʹsasar die bevel gegee, en hulle het vir Daniël ’n pers* kleed aangetrek en ’n goue ketting om sy nek gehang. En hulle het aangekondig dat hy die derde heerser in die koninkryk sou word.+ 30  Daardie selfde nag is Belʹsasar, die Galdese koning, doodgemaak.+ 31  En Darius+ die Meder het die koninkryk ontvang. Hy was ongeveer 62 jaar oud.

Voetnote

D.w.s. ’n groep waarsêers en sterrevoorspellers.
Pers is destyds met koningskap, rykdom en eer geassosieer.
D.w.s. ’n groep waarsêers en sterrevoorspellers.
Lett. “om knope los te maak”.
D.w.s. mense wat uit hulle land weggevoer is.
Lett. “en knope kan losmaak”.
Pers is destyds met koningskap, rykdom en eer geassosieer.
Of “sy hart het hoogmoedig geword en sy gees het hard geword”.
Iemand is vermetel as hy iets doen wat hy nie die reg of gesag het om te doen nie.
Pers is destyds met koningskap, rykdom en eer geassosieer.