Die tweede boek van Kronieke 16:1-14

  • Asa se ooreenkoms met Sirië (1-6)

  • Hanani bestraf Asa (7-10)

  • Asa sterf (11-14)

16  In die 36ste jaar nadat Asa koning geword het, het koning Baäsa+ van Israel teen Juda opgetrek. Hy het Rama+ begin opbou* om te verhoed dat enigiemand uit die gebied van koning Asa van Juda uitgaan of daar ingaan.+  Toe het Asa silwer en goud uit die skatkamers van Jehovah se huis+ en die koning se paleis geneem en dit na koning Ben-Hadad van Sirië,+ wat in Damaskus gewoon het, gestuur en gesê:  “Daar is ’n ooreenkoms* tussen my en u en tussen my pa en u pa. Ek stuur vir u silwer en goud. Breek u ooreenkoms* met koning Baäsa van Israel, sodat hy van my af sal wegtrek.”  Ben-Hadad het na koning Asa geluister en het die hoofde van sy leërmag gestuur om teen die stede van Israel te veg, en hulle het Ijon,+ Dan,+ Aʹbel-Maʹim en al die stoorplekke van die stede van Nafʹtali verower.+  Toe Baäsa daarvan hoor, het hy onmiddellik opgehou om Rama op te bou* en alles net so gelos.  Koning Asa het toe die hele Juda bymekaargeroep, en hulle het die klippe en balke weggedra wat Baäsa gebruik het om Rama+ op te bou,+ en hy het dit gebruik om Geba+ en Mispa+ op te bou.*  Toe het die siener Hanaʹni+ na koning Asa van Juda gegaan en vir hom gesê: “Omdat u op die koning van Sirië vertrou* het en nie op Jehovah u God vertrou* het nie, het u die kans om die leërmag van die koning van Sirië te verslaan, deur u vingers laat glip.+  Het die Etiopiërs en die Libiërs nie ’n baie groot leërmag en baie strydwaens en perderuiters gehad nie? Maar omdat u op Jehovah vertrou het, het hy hulle in u hand gegee.+  Want die oë van Jehovah deursoek die hele aarde+ om dié te ondersteun* wat met hulle hele hart op hom vertrou.*+ U het onverstandig opgetree. Van nou af sal daar oorloë teen u wees.”+ 10  Maar Asa het hom vir die siener vererg. Hy was so kwaad dat hy hom in die tronk* gegooi het. In daardie tyd het Asa ook ander onder die volk begin mishandel. 11  Die geskiedenis van Asa is van begin tot einde opgeteken in die Boek van die konings van Juda en van Israel.+ 12  In die 39ste jaar nadat Asa koning geword het, het hy ’n voetkwaal ontwikkel en baie siek geword. Selfs toe hy siek was, het hy nie by Jehovah hulp gesoek nie, maar by die genesers. 13  Asa het gesterf*+ in sy 41ste regeringsjaar. 14  Hulle het hom begrawe in die indrukwekkende graf wat hy vir homself in die Stad van Dawid+ gegrawe het. En hulle het hom neergelê op ’n draagbaar wat bedek was met balsemolie en ’n salf wat gemaak is van allerhande speserye en geurige olies.+ Hulle het ook ’n besonder groot begrafnisvuur vir hom gemaak.*

Voetnote

Of “versterk; herbou”.
Of “verbond”.
Of “verbond”.
Of “te versterk; te herbou”.
Of “te versterk; te herbou”.
Lett. “gesteun”.
Lett. “gesteun”.
Of “om sy krag te toon ten behoewe van dié”.
Lett. “wie se hart volkome is teenoor hom”.
Of “blokgevangenis”.
Lett. “is by sy vaders neergelê”.
Verwys blykbaar nie na ’n verassing nie, maar na speserye wat gebrand is.