Die eerste boek van Kronieke 28:1-21

  • Dawid praat oor bou van tempel (1-8)

  • Dawid gee instruksies en bouplan vir Salomo (9-21)

28  Dawid het al die leiers van Israel in Jerusalem bymekaar laat kom: die leiers van die stamme, die hoofde oor die afdelings+ wat die koning gedien het, die hoofde oor 1 000, die hoofde oor 100,+ die hoofde wat toesig gehou het oor al die besittings en vee van die koning+ en van sy seuns,+ sowel as die hofbeamptes en elke sterk en bekwame man.+  Toe het koning Dawid opgestaan en gesê: “Luister na my, my broers en my volk. Dit was my hartsbegeerte om ’n permanente huis vir die ark van die verbond van Jehovah te bou wat as die voetbank van ons God sou dien,+ en ek het voorbereidings getref om dit te bou.+  Maar die ware God het vir my gesê: ‘Jy sal nie ’n huis vir my naam bou nie,+ want jy is ’n man van oorlog en het baie mense doodgemaak.’*+  Tog het Jehovah, die God van Israel, my uit die hele huis van my vader gekies om vir ewig koning oor Israel te wees.+ Hy het Juda as leier gekies,+ en van die huis van Juda het hy my vader se huis gekies,+ en van my vader se seuns het hy my goedgekeur om koning oor die hele Israel te wees.+  En van al my seuns – want Jehovah het my baie seuns gegee+ – het hy my seun Salomo+ gekies om koning oor Israel te word en op die troon van die koningskap van Jehovah te sit.+  “Hy het vir my gesê: ‘Jou seun Salomo is die een wat my huis en my voorhowe sal bou, want ek het hom as my seun gekies, en ek sal sy vader word.+  Ek sal sy koningskap vir ewig stewig vestig+ as hy vasbeslote bly om my gebooie en my regterlike bevele te gehoorsaam,+ net soos hy nou doen.’  Daarom sê ek in die teenwoordigheid van die hele Israel, Jehovah se gemeente, en met ons God as getuie: Studeer al die gebooie van Jehovah julle God, en julle moet streng gehoorsaam wees daaraan, sodat julle die goeie land+ kan besit en dit as ’n permanente erfdeel aan julle kinders kan oordra.  “En jy, my seun Salomo, jy moet die God van jou vader leer ken, en jy moet hom met jou hele hart*+ en ’n vreugdevolle* siel* dien, want Jehovah deursoek alle harte,+ en hy sien elke begeerte* en gedagte.+ As jy hom soek, sal hy sorg dat jy hom vind,+ maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir ewig verwerp.+ 10  Jy moet besef dat Jehovah jou gekies het om ’n huis as ’n heiligdom te bou. Wees moedig, en begin met die werk.” 11  Dawid het toe vir sy seun Salomo die bouplan+ gegee van die voorportaal+ en die kamers van die tempel, insluitende die stoorkamers, die dakvertrekke, die binnekamers en die vertrek van versoening.*+ 12  Hy het vir hom die bouplan van alles gegee wat hy deur inspirasie* ontvang het: vir die voorhowe+ van Jehovah se huis, vir al die eetkamers rondom die voorhowe, vir die skatkamers van die huis van die ware God en vir die skatkamers van die dinge wat geheilig* was.+ 13  Hy het ook vir hom instruksies gegee vir die afdelings van die priesters+ en die Leviete, vir al die pligte in verband met die diens by die huis van Jehovah en vir al die voorwerpe vir die diens by die huis van Jehovah. 14  Hy het gesê hoeveel goud nodig sou wees vir al die voorwerpe vir die verskillende dienste en hoeveel silwer nodig sou wees vir al die silwervoorwerpe en al die voorwerpe vir die verskillende dienste. 15  Hy het gesê hoeveel goud nodig sou wees vir die verskillende goue lampstaanders+ en hulle lampe en hoeveel silwer nodig sou wees vir die verskillende silwerlampstaanders en hulle lampe, afhangende van hoe elkeen gebruik sou word. 16  Hy het ook gesê hoeveel goud nodig sou wees vir elkeen van die tafels waarop die stapelbrode*+ gesit moes word en hoeveel silwer nodig sou wees vir die silwertafels. 17  Hy het gesê hoeveel goud nodig sou wees vir die vurke, die bakke en die kanne van suiwer goud en vir die goue bakkies+ en hoeveel silwer nodig sou wees vir die silwerbakkies. 18  Hy het ook gesê hoeveel suiwer goud nodig sou wees vir die reukaltaar+ en vir dit wat die strydwa afbeeld,+ naamlik die goue gerubs+ wat hulle vlerke uitsprei oor die ark van die verbond van Jehovah. 19  Dawid het gesê: “Die hand van Jehovah was met my, en hy het vir my die insig gegee om al die besonderhede van die bouplan+ neer te skryf.”+ 20  Toe het Dawid vir sy seun Salomo gesê: “Wees moedig en sterk, en begin met die werk. Moenie bang wees of vrees nie, want Jehovah God, my God, is met jou.+ Hy sal jou nie in die steek laat of jou verlaat nie,+ maar hy sal met jou wees totdat al die werk in verband met Jehovah se huis klaar is. 21  En hier is die afdelings van die priesters+ en die Leviete+ vir die diens by die huis van die ware God. Jy het gewillige ambagsmanne vir elke soort werk,+ asook die leiers+ en die hele volk wat al jou instruksies sal uitvoer.”

Voetnote

Lett. “het bloed vergiet”.
Of “’n hart wat ten volle toegewyd is”.
Of “gewillige”.
Of “neiging”.
Of “die versoendeksel”.
Lett. “deur die gees”.
Of “toegewy”.
D.w.s. die offerbrode.