Die eerste boek van Konings 11:1-43

  • Salomo se vrouens beïnvloed hom (1-13)

  • Teenstanders teen Salomo (14-25)

  • Belofte dat Jerobeam tien stamme sal ontvang (26-40)

  • Salomo sterf; Rehabeam word koning (41-43)

11  Maar koning Salomo het buiten die dogter van Farao+ baie uitlandse vrouens+ liefgehad: Moabitiese,+ Ammonitiese,+ Edomitiese, Sidoniese+ en Hetitiese+ vrouens.  Hulle was van die nasies waarvan Jehovah vir die Israeliete gesê het: “Julle mag nie met hulle meng nie,* want hulle sal vir seker julle hart beïnvloed om hulle gode te volg.”+ Maar Salomo het hulle aangekleef en liefgehad.  Hy het 700 vrouens gehad wat prinsesse was en 300 byvrouens, en sy vrouens het sy hart geleidelik beïnvloed.*  Op Salomo se oudag+ het sy vrouens sy hart beïnvloed* om ander gode te volg,+ en hy het Jehovah sy God nie met sy hele hart gedien soos sy pa, Dawid, nie.  Salomo het Astoʹret,+ die godin van die Sidoniërs, en Milkom,+ die walglike god van die Ammoniete, gevolg.  En Salomo het gedoen wat sleg was in die oë van Jehovah, en hy het Jehovah nie ten volle gevolg soos sy pa, Dawid, nie.+  Toe het Salomo op die berg voor Jerusalem ’n offerhoogte+ gebou vir Kamos, die walglike god van Moab, en vir Molog,+ die walglike god van die Ammoniete.+  Dit is wat hy gedoen het vir al sy uitlandse vrouens wat vir hulle gode offerrook laat opgaan het en offerandes aan hulle geoffer het.  Jehovah het woedend geword vir Salomo omdat hy ontrou geword het aan* Jehovah, die God van Israel,+ wat twee keer aan hom verskyn het+ 10  en wat hom gewaarsku het dat hy nie ander gode moet volg nie.+ Maar hy was nie gehoorsaam aan Jehovah se bevel nie. 11  Jehovah het toe vir Salomo gesê: “Omdat jy dít gedoen het en jy nie gebly het by my verbond en my wetsbepalings wat ek jou gegee het nie, sal ek vir seker die koninkryk van jou af wegskeur, en ek sal dit aan een van jou knegte gee.+ 12  Maar ter wille van jou pa, Dawid, sal ek dit nie in jou leeftyd doen nie. Ek sal dit uit die hand van jou seun wegskeur,+ 13  maar ek sal nie die hele koninkryk wegskeur nie.+ Ek sal een stam aan jou seun gee,+ ter wille van my kneg Dawid en ter wille van Jerusalem, wat ek uitgekies het.”+ 14  Jehovah het toe ’n teenstander teen Salomo laat opstaan,+ naamlik Hadad, die Edomiet, van die koninklike familie van Edom.+ 15  Toe Dawid Edom verslaan het,+ het Joab, die hoof van die leërmag, die mense gaan begrawe wat doodgemaak is, en hy het almal wat manlik is in Edom, probeer doodmaak. 16  (Want Joab en die hele Israel het ses maande lank daar gebly totdat hy almal wat manlik is in Edom, doodgemaak het.) 17  Maar Hadad het saam met ’n paar van sy pa se Edomitiese knegte gevlug, en hulle het na Egipte gegaan. Hadad was toe ’n jong seun. 18  Hulle het dus uit Miʹdian vertrek en in Paran aangekom. Hulle het manne van Paran+ saam met hulle geneem en na Egipte gegaan. Hulle het by Farao, die koning van Egipte, aangekom, wat hom ’n huis, ’n kostoelaag en grond gegee het. 19  Farao het so baie van Hadad gehou dat hy hom laat trou het met die suster van sy eie vrou, koningin* Tagʹpenes. 20  Ná verloop van tyd het die suster van Tagʹpenes aan ’n seun, Genuʹbat, geboorte gegee, en Tagʹpenes het hom in die huis van Farao grootgemaak,* en Genuʹbat het in die huis van Farao gebly, tussen die kinders van Farao. 21  Hadad het in Egipte gehoor dat Dawid gesterf het*+ en dat Joab, die hoof van die leërmag, ook gesterf het.+ Toe het Hadad vir Farao gesê: “Laat my na my eie land gaan.” 22  Maar Farao het vir hom gevra: “Wat het jy kortgekom terwyl jy by my was dat jy nou na jou eie land wil gaan?” Toe het hy gesê: “Niks nie, maar laat my asseblief gaan.” 23  God het nog ’n teenstander teen Salomo laat opstaan,+ naamlik Reson, die seun van Eljaʹda, wat vir sy heer Hadadeʹser,+ die koning van Soba, gevlug het. 24  Toe Dawid die manne van Soba verslaan* het,+ het Reson vir hom manne bymekaargemaak en die leier van ’n rowerbende geword. Hulle het toe na Damaskus+ gegaan en daar gaan woon en in Damaskus begin regeer. 25  En hy was ’n teenstander van Israel so lank as wat Salomo gelewe het, en net soos Hadad het hy baie probleme veroorsaak, en hy het Israel gehaat terwyl hy oor Sirië regeer het. 26  Dan was daar Jeroʹbeam,+ die seun van Nebat, ’n Efraimiet uit Sereʹda. Hy was ’n kneg van Salomo,+ en sy ma se naam was Seruʹa, en sy was ’n weduwee. Hy het ook teen die koning in opstand gekom.*+ 27  Hy het teen koning Salomo in opstand gekom omdat Salomo die Wal*+ gebou het en die Stad van Dawid, sy pa,+ versterk het. 28  Jeroʹbeam was ’n bekwame man. Toe Salomo sien dat die jong man ’n harde werker is, het hy hom opsiener gemaak+ oor al die opgeroepte werkers uit die huis van Josef. 29  Op ’n dag het Jeroʹbeam uit Jerusalem gegaan, en die profeet Ahiʹa,+ die Siloniet, het hom op die pad gekry. Ahiʹa het ’n nuwe kleed aangehad, en hulle twee was alleen in die veld. 30  Ahiʹa het die nuwe kleed wat hy aangehad het, geneem en dit in 12 stukke geskeur. 31  Toe het hy vir Jeroʹbeam gesê: “Neem vir jou tien stukke, want dít is wat Jehovah, die God van Israel, sê: ‘Ek skeur die koninkryk uit die hand van Salomo, en ek sal vir jou tien stamme gee.+ 32  Maar een stam sal syne bly+ ter wille van my kneg Dawid+ en ter wille van Jerusalem, die stad wat ek uit al die stamme van Israel uitgekies het.+ 33  Ek sal dit doen omdat hulle my verlaat het+ en omdat hulle neerbuig voor Astoʹret, die godin van die Sidoniërs, voor Kamos, die god van Moab, en voor Milkom, die god van die Ammoniete, en omdat hulle nie my weë gevolg het deur te doen wat reg is in my oë en deur my wetsbepalings en my oordele te gehoorsaam soos Salomo se pa, Dawid, nie. 34  Maar ek sal nie die hele koninkryk uit sy hand neem nie, en ek sal hom ’n hoofman laat bly so lank as wat hy lewe, ter wille van my kneg Dawid wat ek gekies het+ omdat hy my gebooie en my wetsbepalings gehoorsaam het. 35  Maar ek sal die koningskap uit die hand van sy seun neem en tien stamme aan jou gee.+ 36  Ek sal een stam aan sy seun gee, sodat my kneg Dawid altyd ’n lamp voor my kan hê in Jerusalem,+ die stad wat ek vir my uitgekies het om my naam daar te vestig. 37  Ek sal jou laat regeer oor alles wat jy begeer, en jy sal koning oor Israel word. 38  En as jy alles gehoorsaam wat ek jou beveel en my weë volg en doen wat reg is in my oë deur my wetsbepalings en my gebooie te gehoorsaam, net soos my kneg Dawid gedoen het,+ dan sal ek ook met jou wees. Ek sal ’n blywende koningshuis aan jou gee, net soos ek aan Dawid gegee het,+ en ek sal Israel aan jou gee. 39  En ek sal die nageslag van Dawid om hierdie rede verneder,+ maar nie vir altyd nie.’”+ 40  Salomo het Jeroʹbeam toe probeer doodmaak, maar Jeroʹbeam het na Egipte gevlug, na Sisak,+ die koning van Egipte,+ en hy het tot Salomo se dood in Egipte gebly. 41  Wat die res van die geskiedenis van Salomo betref, alles wat hy gedoen het en sy wysheid, dit is opgeteken in die boek met die geskiedenis van Salomo.+ 42  Salomo het 40 jaar lank in Jerusalem oor die hele Israel regeer. 43  Toe het Salomo gesterf,* en hy is begrawe in die Stad van Dawid, sy pa. En sy seun Rehaʹbeam+ het in sy plek koning geword.

Voetnote

Of “met hulle ondertrou nie”.
Of “sy vrouens het ’n kragtige invloed op hom gehad”.
Of “weggedraai”.
Of “sy hart afgewyk het van”.
Nie ’n koningin wat regeer nie.
Of moontlik “gespeen”.
Lett. “by sy vaders neergelê is”.
Lett. “hulle doodgemaak”.
Lett. “sy hand gelig”.
Of “Millo”. ’n Hebreeuse woord wat “opvulling” beteken.
Lett. “is Salomo by sy vaders neergelê”.