Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Die eerste boek van Konings

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Dawid en Abisag (1-4)

  • Adonia probeer koningskap verkry (5-10)

  • Natan en Batseba tree op (11-27)

  • Dawid beveel dat Salomo gesalf word (28-40)

  • Adonia vlug na altaar (41-53)

 • 2

  • Dawid gee Salomo instruksies (1-9)

  • Dawid sterf; Salomo word koning (10-12)

  • Adonia se plan lei tot sy dood (13-25)

  • Abjatar uitgedryf; Joab doodgemaak (26-35)

  • Simeï doodgemaak (36-46)

 • 3

  • Salomo trou met Farao se dogter (1-3)

  • Jehovah verskyn aan Salomo in droom (4-15)

   • Salomo vra vir wysheid (7-9)

  • Salomo oordeel tussen twee ma’s (16-28)

 • 4

  • Salomo se administrasie (1-19)

  • Voorspoed onder Salomo se bewind (20-28)

   • Veiligheid onder wingerdstok en vyeboom (25)

  • Salomo se wysheid en spreuke (29-34)

 •   5

  • Koning Hiram voorsien boumateriaal (1-12)

  • Werkers deur Salomo opgeroep (13-18)

 • 6

  • Salomo bou tempel (1-38)

   • Binneste vertrek (19-22)

   • Gerubs (23-28)

   • Graverings, deure, binneste voorhof (29-36)

   • Tempel in ongeveer sewe jaar voltooi (37, 38)

 • 7

  • Salomo se paleis (1-12)

  • Vaardige Hiram help Salomo (13-47)

   • Die twee koperpilare (15-22)

   • Die See van gegote metaal (23-26)

   • Tien waentjies en komme van koper (27-39)

  • Voorwerpe van goud voltooi (48-51)

 • 8

  • Die Ark in tempel ingebring (1-13)

  • Salomo spreek volk toe (14-21)

  • Salomo se toewydingsgebed vir tempel (22-53)

  • Salomo seën volk (54-61)

  • Offerandes en toewydingsfees (62-66)

 • 9

  • Jehovah verskyn weer aan Salomo (1-9)

  • Salomo se geskenk aan koning Hiram (10-14)

  • Salomo se verskillende projekte (15-28)

 • 10

  • Koningin van Skeba besoek Salomo (1-13)

  • Salomo se groot rykdom (14-29)

 • 11

  • Salomo se vrouens beïnvloed hom (1-13)

  • Teenstanders teen Salomo (14-25)

  • Belofte dat Jerobeam tien stamme sal ontvang (26-40)

  • Salomo sterf; Rehabeam word koning (41-43)

 • 12

  • Rehabeam se harde antwoord (1-15)

  • Tien stamme kom in opstand (16-19)

  • Jerobeam word koning van Israel (20)

  • Rehabeam moenie teen Israel veg nie (21-24)

  • Jerobeam se kalfaanbidding (25-33)

 • 13

  • Profesie teen altaar by Bet-El (1-10)

   • Altaar uitmekaar geskeur (5)

  • Man van God is ongehoorsaam (11-34)

 • 14

  • Ahia se profesie teen Jerobeam (1-20)

  • Rehabeam regeer oor Juda (21-31)

 • 15

  • Abiam, koning van Juda (1-8)

  • Asa, koning van Juda (9-24)

  • Nadab, koning van Israel (25-32)

  • Baäsa, koning van Israel (33, 34)

 • 16

  • Jehovah se oordeel teen Baäsa (1-7)

  • Ela, koning van Israel (8-14)

  • Simri, koning van Israel (15-20)

  • Omri, koning van Israel (21-28)

  • Agab, koning van Israel (29-33)

  • Hiël herbou Jerigo (34)

 • 17

  • Profeet Elia voorspel droogte (1)

  • Kraaie bring vir Elia kos (2-7)

  • Elia besoek weduwee in Sarfat (8-16)

  • Weduwee se seun sterf en word opgewek (17-24)

 • 18

  • Elia gaan na Obadja en Agab (1-18)

  • Elia en Baälprofete by Karmel (19-40)

   • “Hoe lank sal julle besluiteloos bly?” (21)

  • Droogte van drie en ’n half jaar eindig (41-46)

 • 19

  • Elia vlug vir Isebel (1-8)

  • Jehovah verskyn aan Elia by Horeb (9-14)

  • Elia moet Hasael, Jehu en Elisa salf (15-18)

  • Elisa aangestel as Elia se opvolger (19-21)

 • 20

  • Siriërs veg teen Agab (1-12)

  • Agab verslaan Siriërs (13-34)

  • Profesie teen Agab (35-43)

 • 21

  • Agab wil Nabot se wingerd hê (1-4)

  • Isebel reël dat Nabot doodgemaak word (5-16)

  • Elia se boodskap teen Agab (17-26)

  • Agab verneder homself (27-29)

 • 22

  • Josafat ondersteun Agab (1-12)

  • Migaja voorspel nederlaag (13-28)

   • Bedrieglike gees om Agab te mislei (21, 22)

  • Agab doodgemaak by Ramot-Gilead (29-40)

  • Josafat se bewind oor Juda (41-50)

  • Ahasia, koning van Israel (51-53)