Spreuke 30:1-33

30  Die woorde van Agur, die seun van Jake, die gewigtige boodskap.+ Die woorde van die man tot Iʹtiël, tot Iʹtiël en Ugal.  Want ek is redeloser as enigiemand anders,+ en ek het nie die verstand van die mens nie;+  en ek het nie wysheid geleer nie;+ en die kennis van die Allerheiligste ken ek nie.+  Wie het na die hemel opgevaar sodat hy kan neerdaal?+ Wie het die wind+ in die holte van al twee hande versamel? Wie het die waters in ’n mantel toegedraai?+ Wie het al die eindes van die aarde opgerig?+ Wat is sy naam+ en wat is die naam van sy seun, as jy weet?+  Elke woord van God is gelouter.+ Hy is ’n skild vir dié wat hulle toevlug tot hom neem.+  Voeg niks by sy woorde nie,+ sodat hy jou nie teregwys nie, en sodat jy nie as ’n leuenaar geopenbaar word nie.+  Twee dinge het ek van u gevra.+ Moet dit nie van my terughou voordat ek sterf nie.+  Verwyder onwaarheid en die leuenagtige woord ver van my af.+ Gee my nie armoede of rykdom nie.+ Laat my die voedsel verslind wat vir my voorgeskryf is,+  sodat ek nie versadig word en u verloën+ en sê: “Wie is Jehovah?”+ nie, en sodat ek nie in armoede verval en steel en die naam van my God skend nie.+ 10  Moenie ’n kneg by sy heer belaster nie,+ sodat hy nie ’n vloek oor jou uitspreek nie en sodat jy nie skuldig geag hoef te word nie.+ 11  Daar is ’n geslag wat selfs oor sy vader ’n vloek uitspreek en wat selfs sy moeder nie seën nie.+ 12  Daar is ’n geslag wat rein is in sy eie oë+ maar wat nie van sy ontlasting gewas is nie.+ 13  Daar is ’n geslag wie se oë tog so trots geword het, en wie se stralende oë verhewe is.+ 14  Daar is ’n geslag wie se tande swaarde is en wie se kakebene slagmesse is,+ om die geteisterdes van die aarde af te verteer en die armes onder die mensdom uit.+ 15  Die bloedsuiers het twee dogters wat roep: “Gee! Gee!” Daar is drie dinge wat nie versadig raak nie, vier wat nie gesê het: “Genoeg!” nie. 16  Sjeool+ en ’n toegeslote moederskoot,+ ’n land wat nie genoeg water+ gekry het nie en vuur+ wat nie gesê het: “Genoeg!”+ nie. 17  Die oog wat ’n vader bespot en wat gehoorsaamheid aan ’n moeder verag+—die rawe van die stroomvallei sal dit uitpik en die kuikens van die arend sal dit opeet. 18  Daar is drie dinge wat vir my te wonderbaar was, en vier wat ek nie te wete gekom het nie: 19  die weg van ’n arend in die hemel, die weg van ’n slang op ’n rots, die weg van ’n skip in die hart van die see+ en die weg van ’n man met ’n meisie.+ 20  Dít is die weg van ’n owerspelige vrou: sy het geëet en haar mond afgevee en gesê: “Ek het niks verkeerds gedoen nie.”+ 21  Onder drie dinge het die aarde in beroering geraak, en onder vier kan hy dit nie uithou nie: 22  onder ’n slaaf wanneer hy as koning heers,+ en ’n verstandelose wanneer hy genoeg voedsel het;+ 23  onder ’n gehate vrou wanneer sy as eggenote in besit geneem word,+ en ’n diensmeisie wanneer sy haar meesteres uit haar besitting verdryf.+ 24  Daar is vier dinge wat die kleinste van die aarde is, maar hulle is instinktief wys:+ 25  die miere is ’n volk wat nie sterk is nie,+ en tog berei hulle hulle voedsel in die somer voor;+ 26  die klipdassies+ is ’n volk wat nie magtig is nie, en tog maak hulle hulle huis in ’n krans;+ 27  die sprinkane+ het geen koning nie, en tog trek hulle almal uit, in groepe verdeel;+ 28  die geitjie+ gryp met sy hande vas en hy is in die grootse paleis van ’n koning. 29  Daar is drie wat hulle treë goed plaas, en vier wat goed voortbeweeg: 30  die leeu, wat die magtigste onder die diere is en wat voor niemand wegdraai nie;+ 31  die windhond of die bokram, en ’n koning van ’n afdeling soldate van sy eie volk.+ 32  As jy verstandeloos opgetree het deur jou te verhef,+ en as jy jou gedagte daarop gevestig het, lê die hand op die mond.+ 33  Want as melk gekarring word, bring dit botter voort, en as die neus gedruk word, bring dit bloed voort, en as toorn uitgepers word, bring dit rusie voort.+

Voetnote