Romeine 11:1-36

11  Ek vra dan: God het sy volk tog nie verwerp nie, of hoe?+ Mag dit nooit gebeur nie! Want ek is ook ’n Israeliet,+ van die saad van Abraham, uit die stam Benjamin.+  God het sy volk, wat hy eerste erken het, nie verwerp nie.+ Weet julle dan nie wat die Skrifgedeelte in verband met Eliʹa sê wanneer hy Israel by God aankla nie?+  “Jehovah, hulle het u profete doodgemaak, hulle het u altare uitgegrawe, en ek alleen het oorgebly, en hulle soek my siel.”+  Maar wat sê die goddelike verklaring+ vir hom? “Ek het seweduisend manne vir myself laat oorbly, manne wat nie die knie voor Baäl gebuig het nie.”+  So het daar dan ook in die teenswoordige tyd ’n oorblyfsel+ verskyn ooreenkomstig ’n verkiesing+ weens onverdiende goedhartigheid.  As dit dan nou deur onverdiende goedhartigheid is,+ is dit nie meer weens werke nie;+ anders is die onverdiende goedhartigheid nie meer onverdiende goedhartigheid nie.+  Wat dan? Juis wat Israel ernstig soek, het hy nie verkry nie,+ maar die uitverkorenes+ het dit verkry. Die res se gevoeligheid is afgestomp;+  net soos daar geskrywe staan: “God het hulle ’n gees van diepe slaap gegee,+ oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.”+  Ook sê Dawid: “Laat hulle tafel vir hulle ’n strik en ’n val en ’n struikelblok en ’n vergelding word;+ 10  laat hulle oë verduisterd word om nie te sien nie, en buig altyd hulle rug krom.”+ 11  Daarom vra ek: Het hulle gestruikel sodat hulle heeltemal geval het?+ Mag dit nooit gebeur nie! Maar deur hulle misstap+ is daar redding vir mense van die nasies,+ om hulle tot jaloesie op te wek.+ 12  As hulle misstap dan nou rykdom vir die wêreld beteken en hulle afname rykdom vir mense van die nasies,+ hoeveel te meer sal hulle volle getal+ dit tog beteken! 13  Ek praat dan nou met julle wat mense van die nasies is. Aangesien ek in werklikheid ’n apostel+ vir die nasies is,+ verheerlik+ ek my bediening,+ 14  as ek tog maar op die een of ander wyse dié wat my eie vlees is, tot jaloesie kan opwek en party uit hulle+ kan red.+ 15  Want as hulle verwerping+ versoening+ vir die wêreld beteken, wat sal hulle aanneming dan anders beteken as lewe uit die dode? 16  En as die deel wat as eerstelinge+ geneem word, heilig is, is die deeg ook; en as die wortel heilig is,+ is die takke ook. 17  As party van die takke egter afgebreek is, maar jy, hoewel ’n wilde olyf, tussen hulle geënt+ is en ’n deelgenoot van die olyf+ se wortel van vetheid+ geword het, 18  moet jy jou nie oor die takke verheug nie. As jy jou egter oor hulle verheug+—dit is nie jy wat die wortel dra nie,+ maar die wortel vir jou.+ 19  Jy sal dan sê: “Takke is afgebreek+ sodat ek geënt kon word.”+ 20  Reg! Weens hulle gebrek aan geloof+ is hulle afgebreek, maar jy staan deur geloof.+ Hou op om hoë idees te koester,+ maar vrees.+ 21  Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou ook nie spaar nie.+ 22  Let dan op God se goedhartigheid+ en strengheid.+ Strengheid teenoor dié wat geval het,+ maar God se goedhartigheid teenoor jou, mits jy in sy goedhartigheid bly;+ anders sal jy ook afgekap word.+ 23  Ook hulle sal, as hulle nie in hulle gebrek aan geloof bly nie, geënt word;+ want God kan hulle weer ent. 24  Want as jy uitgesny is uit die olyfboom wat van nature wild is en teen die natuur op die mak olyfboom geënt is,+ hoeveel te meer sal dié wat natuurlike takke is, dan op hulle eie olyfboom geënt word!+ 25  Want ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees omtrent hierdie heilige geheim+ nie, broers, sodat julle nie in julle eie oë verstandig sal wees nie: dat ’n afstomping van gevoeligheid+ gedeeltelik oor Israel gekom het totdat die volle getal+ mense van die nasies ingekom het,+ 26  en op hierdie manier sal die hele Israel+ gered word. Net soos daar geskrywe staan: “Die verlosser sal uit Sion kom+ en goddelose gebruike van Jakob afwend.+ 27  En dit is van my kant die verbond met hulle,+ wanneer ek hulle sondes wegneem.”+ 28  Met betrekking tot die goeie nuus is hulle weliswaar vyande ter wille van julle,+ maar met betrekking tot God se verkiesing is hulle geliefdes ter wille van hulle voorvaders.+ 29  Want die gawes en die roeping van God is nie dinge waaroor hy sal spyt voel nie.+ 30  Want net soos julle eens aan God ongehoorsaam was,+ maar nou weens hulle ongehoorsaamheid+ barmhartigheid bewys is,+ 31  so was ook hulle nou ongehoorsaam, wat vir julle barmhartigheid tot gevolg gehad het,+ sodat ook hulle nou barmhartigheid bewys kan word. 32  Want God het hulle almal saam in ongehoorsaamheid opgesluit,+ sodat hy aan hulle almal barmhartigheid kon bewys.+ 33  O die diepte van God se rykdom+ en wysheid+ en kennis!+ Hoe ondeurgrondelik is sy oordele+ en hoe onnaspeurlik sy weë! 34  Want “wie het Jehovah se denke leer ken,+ of wie het sy raadgewer geword?”+ 35  Of: “Wie het eers iets vir hom gegee, sodat hy daarvoor vergoed moet word?”+ 36  Want uit hom en deur hom en vir hom is alles.+ Aan hom die heerlikheid tot in ewigheid.+ Amen.

Voetnote