Psalm 150:1-6

150  LOOF Jah!+Loof God in sy heiligdom.+Loof hom in die uitspansel van sy sterkte.+   Loof hom oor sy magtige werke.+Loof hom ooreenkomstig die oorvloed van sy grootheid.+   Loof hom met horinggeskal.+Loof hom met snaarinstrument en harp.+   Loof hom met tamboeryn+ en kringdans.+Loof hom met snarespel+ en fluit.+   Loof hom met welluidende simbale.+Loof hom met galmende simbale.+   Ja, laat alles wat asemhaal, Jah loof.+LOOF Jah!+

Voetnote