Psalm 139:1-24

Vir die musiekleier. Van Dawid. ’n Melodie. 139  O Jehovah, u het my deurvors, en u ken my.+   U het my sit en my opstaan te wete gekom.+U het van ver af op my gedagte gelet.+   My gaan en my lê het u afgemeet,+En met al my weë het u vertroud geraak.+   Want daar is nog geen woord op my tong nie,+Maar kyk! o Jehovah, u weet dit reeds alles.+   Van agter en van voor het u my beleër;En u lê u hand op my.   Sulke kennis is te wonderbaar vir my.+Dit is so verhewe dat ek dit nie kan begryp nie.+   Waarheen kan ek gaan, weg van u gees af,+En waarheen kan ek vlug, weg van u aangesig af?+   As ek na die hemel sou opklim, sou u daar wees;+En as ek my slaapbank in Sjeool sou uitsprei, kyk! u sou daar wees.+   As ek die vleuels+ van die dagbreek sou neem,Sodat ek in die mees afgeleë see+ sou kon woon, 10  Ook daar sou u hand my lei+En u regterhand my vashou.+ 11  En as ek sou sê: “Waarlik, die duisternis sal my gou oorval!”+Dan sou die nag lig wees om my.+ 12  Selfs die duisternis sou vir u nie te donker wees nie,+Maar die nag sou skyn soos die dag;+Die duisternis sou net sowel die lig kon wees.+ 13  Want u het my niere voortgebring;+U het my afgeskerm gehou in die skoot van my moeder.+ 14  Ek sal u prys, omdat ek op ’n vreesinboesemende wyse wonderbaar gemaak is.+U werke is wonderbaar,+Soos my siel alte goed weet.+ 15  My gebeente was nie vir u verborge+Toe ek in die geheim gemaak is,+Toe ek in die diepste dele+ van die aarde geweef is nie. 16  U oë het selfs my embrio gesien,+En in u boek was al die dele daarvan opgeskrywe,Met betrekking tot die dae toe hulle gevorm is+En nog nie een onder hulle daar was nie. 17  Hoe kosbaar is u gedagtes dus vir my!+O God, hoeveel beloop die grootse som daarvan tog nie!+ 18  As ek hulle probeer tel, is hulle meer as selfs die sandkorrels.+Ek het wakker geword, en tog is ek nog by u.+ 19  As u, o God, tog maar die goddelose wou ombring!+Dan sal selfs die bloedskuldige manne+ beslis van my af weggaan, 20  Wat dinge van u sê volgens hulle denkbeeld;+Hulle het u naam op ’n onwaardige wyse gebruik+—u teenstanders.+ 21  Haat ek nie dié wat u intens haat nie, o Jehovah,+En het ek nie ’n weersin in dié wat teen u in opstand kom nie?+ 22  Ek haat hulle met ’n volkome haat.+Hulle het vir my regte vyande geword.+ 23  Deurvors my, o God, en ken my hart.+Ondersoek my, en ken my verontrustende gedagtes,+ 24  En kyk of daar in my enigsins ’n pynlike weg is,+En lei my op die weg+ van onbepaalde tyd.

Voetnote