Numeri 20:1-29

20  En die kinders van Israel, die hele vergadering, het in die eerste maand in die wildernis Zin+ gekom, en die volk het in Kades+ gebly. Daar het Mirjam+ gesterf en daar is sy begrawe.  En daar was geen water vir die vergadering nie,+ en hulle het teen Moses en Aäron begin bymekaarkom.+  En die volk het met Moses rusie gemaak+ en gesê: “As ons maar gesterf het toe ons broers voor Jehovah gesterf het!+  En waarom het julle Jehovah se gemeente na hierdie wildernis gebring om ons en ons pakdiere hier te laat sterf?+  En waarom het julle ons uit Egipte uitgelei om ons na hierdie bose plek te bring?+ Dit is geen plek van saad en vye en wingerdstokke en granate nie,+ en daar is geen water om te drink nie.”  Toe het Moses en Aäron van die gemeente af weggegaan na die ingang van die tent van samekoms en op hulle gesig geval,+ en Jehovah se heerlikheid het aan hulle begin verskyn.+  Toe het Jehovah met Moses gepraat en gesê:  “Neem die staf+ en roep die vergadering bymekaar, jy en jou broer Aäron, en julle moet voor hulle oë met die groot rots praat sodat hy inderdaad sy water kan gee; en jy moet vir hulle water uit die groot rots laat kom en die vergadering en hulle pakdiere laat drink.”+  Toe het Moses die staf voor Jehovah weggeneem,+ net soos hy hom beveel het. 10  Daarna het Moses en Aäron die gemeente voor die groot rots bymekaargeroep, en hy het vir hulle gesê: “Hoor nou, julle opstandiges!+ Sal ons vir julle water uit hierdie groot rots laat kom?”+ 11  Daarop het Moses sy hand opgehef en die groot rots twee keer met sy staf geslaan; en baie water het begin uitkom, en die vergadering en hulle pakdiere het begin drink.+ 12  Later het Jehovah vir Moses en Aäron gesê: “Omdat julle nie geloof in my getoon het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie,+ daarom sal julle hierdie gemeente nie in die land inbring wat ek beslis aan hulle sal gee nie.”+ 13  Dit is die waters van Meʹriba,+ omdat die kinders van Israel met Jehovah rusie gemaak het, sodat hy onder hulle geheilig is. 14  Daarna het Moses boodskappers uit Kades na die koning van Edom+ gestuur: “Só het u broer Israel+ gesê: ‘U is deeglik bewus van al die teëspoed wat ons oorval het.+ 15  En ons vaders het na Egipte afgetrek,+ en ons het baie dae in Egipte gewoon;+ en die Egiptenaars het ons en ons vaders kwaad begin aandoen.+ 16  Uiteindelik het ons tot Jehovah geroep,+ en hy het ons stem gehoor en ’n engel gestuur+ en ons uit Egipte uitgelei; en hier is ons in Kades, ’n stad aan die rand van u gebied. 17  Laat ons asseblief deur u land trek. Ons sal nie deur lande of wingerde trek nie, en ons sal nie water uit putte drink nie. Op die koningsweg sal ons trek.+ Ons sal nie regs of links afdraai nie,+ totdat ons deur u gebied getrek het.’” 18  Edom het egter vir hom gesê: “Jy mag nie deur my trek nie, sodat ek jou nie met die swaard tegemoettrek nie.” 19  Hierop het die kinders van Israel vir hom gesê: “Met die grootpad sal ons optrek; en as ek en my vee van u water drink, dan sal ek beslis die waarde daarvan gee.+ Ek wil niks anders hê as om te voet deur te trek nie.”+ 20  Nogtans het hy gesê: “Jy mag nie deurtrek nie.”+ Daarop het Edom+ hom tegemoetgetrek met baie manskappe en ’n sterk hand. 21  So het Edom geweier om Israel deur sy gebied te laat trek.+ Israel het derhalwe van hom af weggedraai.+ 22  En die kinders van Israel, die hele vergadering, het van Kades+ af weggetrek en by die berg Hor+ gekom. 23  Toe het Jehovah op die berg Hor, aan die grens van die land Edom, vir Moses en Aäron gesê: 24  “Aäron sal tot sy volk versamel word,+ want hy sal die land wat ek beslis aan die kinders van Israel sal gee, nie ingaan nie, omdat julle in opstand gekom het teen my bevel aangaande die waters van Meʹriba.+ 25  Neem Aäron en sy seun Eleaʹsar en laat hulle teen die berg Hor opklim. 26  En trek Aäron se klere uit,+ en jy moet dit vir sy seun Eleaʹsar+ aantrek; en Aäron sal tot sy volk versamel word en sal daar sterf.”+ 27  En Moses het gedoen net soos Jehovah beveel het; en voor die oë van die hele vergadering het hulle teen die berg Hor opgeklim. 28  Toe het Moses Aäron se klere uitgetrek en dit vir sy seun Eleaʹsar aangetrek, waarna Aäron daar op die top van die berg gesterf het.+ En Moses en Eleaʹsar het van die berg afgekom. 29  En die hele vergadering het gesien dat Aäron gesterf het, en die hele huis van Israel het dertig dae lank oor Aäron gehuil.+

Voetnote