Genesis 5:1-32

5  Dit is die boek van Adam se geskiedenis. Die dag toe God Adam geskep het, het hy hom na die gelykenis van God gemaak.+  Man en vrou het hy hulle geskep.+ Daarna het hy hulle geseën en hulle Mens genoem,+ die dag toe hulle geskep is.+  En Adam het honderd-en-dertig jaar gelewe en toe die vader geword van ’n seun na sy gelykenis, na sy beeld, en hom Set+ genoem.  En die dae van Adam nadat hy die vader van Set geword het, was agthonderd jaar. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword.+  En al die dae van Adam wat hy gelewe het, was negehonderd-en-dertig jaar, en hy het gesterf.+  En Set het honderd-en-vyf jaar gelewe en toe die vader van Enos+ geword.  En nadat Set die vader van Enos geword het, het hy nog agthonderd-en-sewe jaar gelewe. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword.  En al die dae van Set was negehonderd-en-twaalf jaar, en hy het gesterf.  En Enos het negentig jaar gelewe en toe die vader van Kenan+ geword. 10  En nadat Enos die vader van Kenan geword het, het hy nog agthonderd-en-vyftien jaar gelewe. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword. 11  En al die dae van Enos was negehonderd-en-vyf jaar, en hy het gesterf. 12  En Kenan het sewentig jaar gelewe en toe die vader van Mahalaʹlel+ geword. 13  En nadat Kenan die vader van Mahalaʹlel geword het, het hy nog agthonderd-en-veertig jaar gelewe. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword. 14  En al die dae van Kenan was negehonderd-en-tien jaar, en hy het gesterf. 15  En Mahalaʹlel het vyf-en-sestig jaar gelewe en toe die vader van Jared+ geword. 16  En nadat Mahalaʹlel die vader van Jared geword het, het hy nog agthonderd-en-dertig jaar gelewe. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword. 17  En al die dae van Mahalaʹlel was agthonderd-vyf-en-negentig jaar, en hy het gesterf. 18  En Jared het honderd-twee-en-sestig jaar gelewe en toe die vader van Henog+ geword. 19  En nadat Jared die vader van Henog geword het, het hy nog agthonderd jaar gelewe. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword. 20  En al die dae van Jared was negehonderd-twee-en-sestig jaar, en hy het gesterf. 21  En Henog het vyf-en-sestig jaar gelewe en toe die vader van Metuʹsalag+ geword. 22  En nadat Henog die vader van Metuʹsalag geword het, het hy nog driehonderd jaar met die ware God gewandel. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword. 23  En al die dae van Henog was driehonderd-vyf-en-sestig jaar. 24  En Henog het met die ware God+ bly wandel.+ Toe was hy nie meer daar nie, want God het hom geneem.+ 25  En Metuʹsalag het honderd-sewe-en-tagtig jaar gelewe en toe die vader van Lameg+ geword. 26  En nadat Metuʹsalag die vader van Lameg geword het, het hy nog sewehonderd-twee-en-tagtig jaar gelewe. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword. 27  En al die dae van Metuʹsalag was negehonderd-nege-en-sestig jaar, en hy het gesterf. 28  En Lameg het honderd-twee-en-tagtig jaar gelewe en toe die vader van ’n seun geword. 29  En hy het hom Noag+ genoem en gesê: “Hý sal vir ons vertroosting bring van ons werk en van die pyn van ons hande as gevolg van die grond wat Jehovah vervloek het.”+ 30  En nadat Lameg die vader van Noag geword het, het hy nog vyfhonderd-vyf-en-negentig jaar gelewe. Intussen het hy die vader van seuns en dogters geword. 31  En al die dae van Lameg was sewehonderd-sewe-en-sewentig jaar, en hy het gesterf. 32  En Noag het vyfhonderd jaar oud geword. Daarna het Noag die vader van Sem,+ Gam+ en Jafet+ geword.

Voetnote