Eksodus 24:1-18

24  En vir Moses het hy gesê: “Klim op na Jehovah toe, jy en Aäron, Nadab en Abiʹhu+ en sewentig+ van die ouer manne van Israel, en julle moet julle van ver af neerbuig.  En Moses alleen moet nader kom na Jehovah toe; maar hulle moenie nader kom nie, en die volk moenie saam met hom opklim nie.”+  Toe het Moses gekom en vir die volk al die woorde van Jehovah en al die regterlike beslissings vertel,+ en die hele volk het met een stem geantwoord en gesê: “Al die woorde wat Jehovah gespreek het, is ons bereid om te doen.”+  En Moses het al die woorde van Jehovah opgeskryf.+ Toe het hy die oggend vroeg opgestaan en aan die voet van die berg ’n altaar en twaalf pilare gebou ooreenkomstig die twaalf stamme van Israel.+  Daarna het hy jong manne van die kinders van Israel gestuur, en hulle het brandoffers gebring en bulle as offerandes geoffer, as gemeenskapsoffers+ vir Jehovah.  Toe het Moses die helfte van die bloed geneem en dit in bakke gegooi,+ en die helfte van die bloed het hy op die altaar gesprinkel.+  Uiteindelik het hy die boek van die verbond+ geneem en dit voor die ore van die volk gelees.+ Toe het hulle gesê: “Alles wat Jehovah gespreek het, is ons bereid om te doen, en ons sal gehoorsaam wees.”+  Toe het Moses die bloed geneem en dit op die volk gesprinkel+ en gesê: “Hier is die bloed van die verbond+ wat Jehovah met julle gesluit het met betrekking tot al hierdie woorde.”  En Moses en Aäron, Nadab en Abiʹhu en sewentig van die ouer manne van Israel het opgeklim, 10  en hulle het die God van Israel gesien.+ En onder sy voete was iets soos ’n plaveisel van saffiervloerstene en soos die hemel self wat reinheid betref.+ 11  En hy het nie sy hand teen die vooraanstaandes van die kinders van Israel+ uitgesteek nie, maar hulle het ’n visioen van die ware God gesien+ en het geëet en gedrink.+ 12  Jehovah het toe vir Moses gesê: “Klim teen die berg op na my toe en bly daar, aangesien ek vir jou die kliptafels wil gee en die wet en die gebod wat ek sal skryf om hulle te leer.”+ 13  Toe het Moses en sy dienaar Josua opgestaan, en Moses het teen die berg van die ware God opgeklim.+ 14  Maar vir die ouer manne het hy gesê: “Wag op hierdie plek vir ons totdat ons na julle toe terugkeer.+ En kyk! Aäron en Hur+ is by julle. Elkeen wat ’n regsaak het, moet na hulle toe gaan.”+ 15  So het Moses teen die berg opgeklim terwyl die wolk die berg bedek het.+ 16  En Jehovah se heerlikheid+ het op die berg Siʹnai gebly,+ en die wolk het dit ses dae lank bedek. Eindelik het hy op die sewende dag uit die wolk na Moses geroep.+ 17  En vir die oë van die kinders van Israel was die aanskouing van Jehovah se heerlikheid soos ’n verterende vuur+ op die bergtop. 18  Toe het Moses in die wolk ingegaan en teen die berg opgeklim.+ En Moses het veertig dae en veertig nagte op die berg gebly.+

Voetnote