Amos 7:1-17

7  Dit het die Soewereine Heer Jehovah my laat sien, en kyk! hy het ’n sprinkaanswerm gevorm toe die laat saaisel begin opkom het.+ En kyk! dit was die laat saaisel ná die gesnyde gras van die koning.  En toe hulle klaar die plante van die land opgeëet het, het ek gesê: “O Soewereine Heer Jehovah, vergewe asseblief.+ Wie van Jakob sal opstaan? Want hy is klein!”+  Jehovah het hieroor spyt gevoel.+ “Dit sal nie gebeur nie”, het Jehovah gesê.  Dit het die Soewereine Heer Jehovah my laat sien, en kyk! die Soewereine Heer Jehovah het geroep om ’n twis deur middel van vuur;+ en dit het die groot waterdiepte verteer en die stuk land verteer.  En ek het gesê: “O Soewereine Heer Jehovah, laat staan asseblief.+ Wie van Jakob sal opstaan? Want hy is klein!”+  Jehovah het hieroor spyt gevoel.+ “Ook dit sal nie gebeur nie”, het die Soewereine Heer Jehovah gesê.  Dit het hy my laat sien, en kyk! Jehovah het op ’n muur gestaan wat met ’n skietlood gemaak is,+ en daar was ’n skietlood in sy hand.  Toe het Jehovah vir my gesê: “Wat sien jy, Amos?” En ek het gesê: “’n Skietlood.” En Jehovah het verder gesê: “Kyk, ek plaas ’n skietlood in die midde van my volk Israel.+ Ek sal hom verder nie meer verskoon nie.+  En die hoogtes van Isak+ sal beslis in puin gelê word, en die heiligdomme+ van Israel sal verwoes word;+ en ek sal met ’n swaard teen die huis van Jeroʹbeam opstaan.”+ 10  En Amaʹsia, die priester van Bet-El,+ het na Jeroʹbeam,+ die koning van Israel, gestuur en gesê: “Amos het binne die huis van Israel ’n sameswering teen u gesmee.+ Die land kan nie al sy woorde verdra nie.+ 11  Want só het Amos gesê: ‘Deur die swaard sal Jeroʹbeam sterf; en Israel sal vir seker uit sy land in ballingskap gaan.’”+ 12  En Amaʹsia het vir Amos gesê: “O siener,+ gaan, maak dat jy wegkom na die land van Juda, en eet daar brood, en daar kan jy profeteer. 13  Maar in Bet-El mag jy verder nie meer profeteer nie,+ want dit is die heiligdom van ’n koning+ en dit is die huis van ’n koninkryk.” 14  Toe het Amos geantwoord en vir Amaʹsia gesê: “Ek was nie ’n profeet nie, en ook was ek nie die seun van ’n profeet nie;+ maar ek was ’n veewagter+ en ’n prikker van die vye van wildevyebome. 15  En Jehovah het my agter die kleinvee weggeneem, en Jehovah het vir my gesê: ‘Gaan, profeteer teen my volk Israel.’+ 16  Hoor dan nou die woord van Jehovah: ‘Sê jy: “Jy mag nie teen Israel profeteer nie,+ en jy mag geen woord teen die huis van Isak laat val nie”?+ 17  Daarom, só het Jehovah gesê: “Jou vrou sal in die stad ’n prostituut word.+ En jou seuns en jou dogters sal deur die swaard val. En jou grond sal met die meetsnoer verdeel word. En jy sal in ’n onrein land sterf;+ en Israel sal vir seker uit sy land in ballingskap gaan.”’”+

Voetnote