Hebreërs 3:1-19

3  Daarom, heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping,+ beskou die apostel+ en hoëpriester wat ons bely+—Jesus.  Hy was getrou+ aan die Een wat hom as sodanig aangestel het, soos Moses+ ook in die hele huis van daardie Een was.+  Want laasgenoemde word meer heerlikheid+ waardig geag as Moses, aangesien hy+ wat dit bou, meer eer as die huis het.+  Elke huis word natuurlik deur iemand gebou, maar hy wat alles gebou het, is God.+  En Moses was as ’n dienaar+ getrou in die hele huis van daardie Een, as ’n getuienis van die dinge wat later gespreek sou word,+  maar Christus was getrou as ’n Seun+ oor die huis van daardie Een.+ Ons is die huis van daardie Een, as ons tot die einde toe stewig aan ons vrymoedigheid van spraak en ons geroem oor die hoop vashou.+  Daarom, net soos die heilige gees+ sê: “Vandag, as julle na sy stem luister,+  moet julle julle harte nie verhard soos die keer toe bitter toorn veroorsaak is nie,+ soos in die dag van die beproewing+ in die wildernis,+  waarin julle voorvaders my met ’n beproewing op die proef gestel het, en tog het hulle my werke+ veertig jaar lank gesien.+ 10  Daarom het ek ’n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê: ‘Hulle dwaal altyd in hulle harte af,+ en hulle het my weë nie leer ken nie.’+ 11  Ek het dus in my toorn gesweer: ‘Hulle sal in my rus+ nie ingaan nie.’”+ 12  Pas op, broers, dat daar nooit in enigeen van julle ’n goddelose hart met ’n gebrek aan geloof ontwikkel deurdat hy hom van die lewende God terugtrek nie;+ 13  maar hou aan om mekaar elke dag te vermaan,+ solank dit “Vandag”+ genoem kan word, sodat niemand van julle deur die bedrieglike+ krag van die sonde verhard word nie. 14  Want ons word in werklikheid slegs deelgenote van die Christus+ as ons tot die einde toe stewig vashou aan die vertroue wat ons aan die begin gehad het,+ 15  terwyl daar gesê word: “Vandag, as julle na sy stem luister,+ moet julle julle harte nie verhard soos die keer toe bitter toorn veroorsaak is nie.”+ 16  Want wie was dit wat gehoor en tog bitter toorn verwek het?+ Was dit nie in werklikheid almal wat onder Moses uit Egipte uitgegaan het nie?+ 17  En van wie het God veertig jaar lank ’n afkeer gekry?+ Was dit nie van dié wat gesondig het, wie se lyke in die wildernis geval het nie?+ 18  Maar aan wie het hy gesweer+ dat hulle in sy rus nie sou ingaan nie, behalwe aan dié wat ongehoorsaam was?+ 19  Ons sien dus dat hulle weens ’n gebrek aan geloof nie kon ingaan nie.+

Voetnote