Hebreërs 2:1-18

2  Daarom is dit nodig dat ons meer as die gewone aandag skenk aan die dinge wat ons gehoor het,+ sodat ons nooit sal wegdryf nie.+  Want as die woord wat deur middel van engele gespreek is,+ vasgestaan het, en elke oortreding en ongehoorsame daad ’n vergelding in ooreenstemming met geregtigheid ontvang het,+  hoe sal ons dan ontkom+ as ons so ’n groot redding+ verontagsaam+ het, wat immers eers deur middel van ons Here gespreek is+ en vir ons bevestig is+ deur dié wat hom gehoor het,  terwyl God ook saam getuig het met tekens sowel as voortekens en allerhande kragtige werke+ en met uitdelings+ van heilige gees volgens sy wil?+  Want dit is nie aan engele dat hy die toekomstige bewoonde aarde,+ waarvan ons praat, onderwerp het nie.  Maar ’n sekere getuie het êrens bewys gelewer en gesê: “Wat is die mens dat u aan hom dink,+ of die mensekind dat u vir hom sorg?+  U het hom ’n bietjie laer as engele gemaak; met heerlikheid en eer+ het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.+  U het alles onder sy voete onderwerp.”+ Want deurdat hy alles aan hom onderwerp het,+ het God niks oorgelaat wat nie aan hom onderworpe is nie.+ Nou sien ons egter nog nie dat alles aan hom onderworpe is nie;+  maar ons sien Jesus, wat ’n bietjie laer as engele gemaak is,+ met heerlikheid en eer gekroon+ omdat hy die dood ondergaan het,+ sodat hy deur God se onverdiende goedhartigheid vir elke mens die dood sou smaak.+ 10  Want dit was gepas vir die een ter wille van wie alles is+ en deur wie alles is, deurdat hy baie kinders tot heerlikheid bring,+ om die Hoofbewerker+ van hulle redding deur lyding tot volmaaktheid te bring.+ 11  Want hy wat heilig sowel as dié wat geheilig word,+ stam almal van een af,+ en om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle “broers” te noem nie,+ 12  want hy sê: “Ek sal u naam aan my broers bekend maak; in die midde van die gemeente sal ek u met sang loof.”+ 13  En weer: “Ek sal my vertroue in hom stel.”+ En weer: “Kyk! Ek en die jong kinders, wat Jehovah my gegee het.”+ 14  Aangesien die “jong kinders” dan deelgenote van bloed en vlees is, het hy ook eweneens dieselfde dinge deelagtig geword,+ om deur sy dood+ die een tot niet te maak+ wat die vermoë het om die dood te veroorsaak,+ dit is die Duiwel;+ 15  en om almal te bevry+ wat uit vrees vir die dood+ hulle hele lewe lank aan slawerny onderworpe was.+ 16  Want hy staan engele in werklikheid glad nie by nie, maar hy staan Abraham se saad by.+ 17  Gevolglik was hy verplig om in alle opsigte soos sy “broers” te word,+ sodat hy ’n barmhartige en getroue hoëpriester in die dinge in verband met God kon word,+ om ’n soenoffer+ vir die sondes van die volk te bring.+ 18  Want deurdat hy self gely het toe hy op die proef gestel is,+ kan hy dié wat op die proef gestel word, te hulp kom.+

Voetnote