Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Slot

Slot

‘Wees navolgers van dié wat deur geloof en geduld die beloftes beërf.’—HEBREËRS 6:12.

1, 2. Waarom is dit noodsaaklik dat ons nou geloof opbou? Lig toe.

GELOOF. Dit is ’n pragtige woord, wat ’n baie aantreklike eienskap beskryf. Maar wanneer ons hierdie woord teëkom, kan ons gerus aan nog een dink: “Dringend!” As ons nie geloof het nie, moet ons dit immers dringend verkry. En as ons wel geloof het, moet ons dit dringend beskerm en voed. Waarom?

2 Stel jou voor dat jy deur ’n groot woestyn trek. Jy het water dringend nodig. Wanneer jy water vind, moet jy dit teen die son beskerm. Dan moet jy jou voorraad kan aanvul sodat jy genoeg sal hê totdat jy jou bestemming bereik. Vandag lewe ons almal in ’n geestelike woestyn, ’n wêreld waarin ware geloof—soos daardie water—skaars is en geneig is om maklik te verdamp tensy dit beskerm en aangevul word. Ons het dus ’n dringende behoefte aan geloof; net soos ons nie sonder water kan lewe nie, kan ons in geestelike sin nie sonder geloof aan die lewe bly nie.—Rom. 1:17.

3. Wat het Jehovah voorsien om ons te help om geloof op te bou, en watter twee dinge moet ons onthou om te doen?

3 Jehovah weet hoe dringend ons geloof nodig het, en hy weet hoe moeilik dit is om vandag geloof op te bou en te behou. Dit is ongetwyfeld waarom hy ons voorsien het van voorbeelde om te volg. Jehovah het die apostel Paulus geïnspireer om te skryf: “[Wees] navolgers . . . van dié wat deur geloof en geduld die beloftes beërf” (Heb. 6:12). En dit is waarom Jehovah se organisasie ons aanspoor om ons daarop toe te lê om die voorbeelde te volg van getroue manne en vroue, soos dié wat ons in hierdie boek bespreek het. Maar wat moet ons nou doen? Laat ons twee dinge onthou: (1) Ons moet aanhou om ons geloof te versterk; (2) ons moet ons hoop duidelik in gedagte hou.

4. In watter opsig is Satan ’n vyand van geloof, maar waarom moet ons nie hoop opgee nie?

4 Hou aan om jou geloof te versterk. Geloof het ’n groot vyand—Satan. Die heerser van die wêreld het hierdie stelsel van dinge verander in ’n soort woestyn waarin dit moeilik is om geloof op te bou. Hy is baie sterker as ons. Moet ons alle hoop opgee om geloof aan te kweek en dit te versterk? Nooit! Jehovah is die groot Vriend van almal wat ware geloof wil hê. Hy verseker ons dat ons, met Hom aan ons kant, die Duiwel kan teëstaan en hom selfs van ons kan laat wegvlug! (Jak. 4:7). Ons staan hom teë deur elke dag tyd in te ruim om ons geloof te versterk en dit op te bou. Hoe?

5. Hoe het die Bybel se getroue manne en vroue hulle geloof verkry? Verduidelik.

 5 Soos ons gesien het, is die Bybel se manne en vroue van geloof nie met geloof gebore nie. Hulle het lewende bewyse geword dat geloof ’n produk van Jehovah se heilige gees is (Gal. 5:22, 23). Hulle het vir hulp gebid, en Jehovah het gevolglik hulle geloof bly versterk. Laat ons doen wat hulle gedoen het en nooit vergeet dat Jehovah sy gees mildelik gee aan diegene wat daarvoor vra en wat in ooreenstemming met hulle gebede optree nie (Luk. 11:13). Is daar nog iets wat ons kan doen?

6. Hoe kan ons die meeste baat vind by ons studie van Bybelverslae?

6 In hierdie boek het ons net ’n paar voorbeelde van uitsonderlike geloof bespreek. Daar is nog baie, baie ander! (Lees Hebreërs 11:32.) Elkeen van hierdie voorbeelde bied—op unieke wyse—’n ryk veld vir biddende, hartgrondige studie. As ons Bybelverslae oor mense van geloof net vlugtig lees, sal ons nie ons geloof stewig bevestig nie. As ons ten volle wil baat vind by wat ons lees, moet ons tyd inruim om navorsing te doen oor die konteks en die agtergrond van Bybelverslae. As ons altyd onthou dat daardie onvolmaakte manne en vroue mense was met “gevoelens soos ons s’n”, sal hulle voorbeelde vir ons werkliker word (Jak. 5:17). Met empatie kan ons ons indink hoe hulle moontlik gevoel het toe hulle met uitdagings en probleme te kampe gehad het wat soortgelyk is aan dié wat ons ondervind.

7-9. (a) Hoe sou party van die manne en vroue van geloof in Bybeltye moontlik daaroor gevoel het om Jehovah te aanbid soos ons dit vandag doen? (b) Waarom moet ons ons geloof deur dade versterk?

7 Ons versterk ook ons geloof deur ons dade. Onthou, “geloof sonder werke [is] dood” (Jak. 2:26). Dink net hoe verheug die manne en vroue wat ons bespreek het, sou gewees het as hulle die soort werk gegee is wat Jehovah ons vandag vra om te doen!

8 Byvoorbeeld, sê nou daar is vir Abraham gesê dat hy Jehovah kon aanbid, nie by ruwe klipaltare wat in die wildernis opgerig is nie, maar saam met georganiseerde groepe mede-aanbidders in aangename Koninkryksale en by groot byeenkomste, waar die beloftes wat hy net “van ver gesien” het, in wonderlike besonderhede bespreek en verduidelik word? (Lees Hebreërs 11:13.) En sê nou daar is vir Elia gesê dat dit sy werk is, nie om goddelose Baälprofete tereg te stel terwyl hy Jehovah onder die bewind van ’n goddelose afvallige koning probeer dien nie, maar om mense vreedsaam te besoek om ’n boodskap van vertroosting en hoop aan hulle oor te dra? Ja, sou die Bybel se manne en vroue van geloof nie die geleentheid met albei hande aangegryp het om Jehovah te aanbid soos ons dit vandag doen nie?

9 Laat ons dus aanhou om ons geloof deur  dade te versterk. As ons dit doen, sal ons die voorbeelde van manne en vroue van geloof in God se geïnspireerde Woord in ons daaglikse lewe volg. Soos in die Inleiding gemeld is, sal ons al hoe nader aan hulle voel, soos ou vriende. Maar hierdie vriendskappe sal moontlik binnekort baie werkliker word.

10. Watter vreugde sal ons in die Paradys smaak?

10 Hou jou hoop duidelik in gedagte. Getroue manne en vroue het nog altyd krag uit hulle godgegewe hoop geput. Is dit met jou die geval? Stel jou byvoorbeeld voor wat ’n vreugde dit sal wees om getroue knegte van God te ontmoet wanneer hulle in die “opstanding van die regverdiges” terugkom. (Lees Handelinge 24:15.) Watter vrae sal jy hulle graag wil vra?

11, 12. Watter vrae sal jy dalk in die nuwe wêreld vra vir (a) Abel? (b) Noag? (c) Abraham? (d) Rut? (e) Abigail? (f) Ester?

11 Sal jy, wanneer jy Abel ontmoet, gretig wees om hom te vra watter soort mense sy ouers was? Of jy sal dalk vra: “Het jy ooit met die gerubs gepraat wat die weg na Eden bewaak het? Het hulle geantwoord?” Wat van Noag? Jy sal hom miskien vra: “Was jy ooit bang vir die Nefilim? Hoe het jy gedurende die jaar in die ark al daardie diere versorg?” As jy Abraham ontmoet, sal jy dalk vra: “Het jy enige kontak met Sem gehad? Wie het jou omtrent Jehovah geleer? Was dit moeilik om Ur te verlaat?”

12 Dink ook aan vrae wat jy dalk vir die getroue vroue wat opgewek word, wil vra. “Rut, wat het jou beweeg om ’n aanbidder van Jehovah te word?” “Abigail, was jy bang om vir Nabal te vertel hoe jy Dawid gehelp het?” “Ester, wat het met jou en Mordegai gebeur nadat die verhaal in die Bybel geëindig het?”

13. (a) Watter soort vrae sal verresenes jou moontlik wil vra? (b) Hoe voel jy oor die vooruitsig om getroue manne en vroue van die ou tyd te ontmoet?

13 Daardie getroue manne en vroue sal moontlik ook baie vrae hê wat hulle jou wil vra. Hoe opwindend sal dit tog wees om hulle te vertel van die kritieke laaste dae en van hoe Jehovah sy volk gedurende moeilike tye geseën het! Dit sal ongetwyfeld vir hulle aangrypend wees om uit te vind hoe Jehovah al sy beloftes vervul het. In daardie toekomstige dae sal dit nie meer moeilik wees om God se lojale knegte in die Bybelverslag in ons gedagtes te laat lewe nie. Hulle sal daar saam met ons wees, in die Paradys! Hou dus aan om alles in jou vermoë te doen om hierdie mense vir jou werklik te maak. Hou aan om hulle geloof na te volg. Mag jy dit geniet om Jehovah vir ewig saam met hulle as jou dierbare vriende te dien!