Spring na inhoud

Die waarheid—Wil jy dit graag vind?

Die waarheid—Wil jy dit graag vind?

DIE waarheid waaroor? Oor ’n paar van die belangrikste vrae wat mense nog ooit gevra het. Dalk het jy al gewonder oor vrae soos die volgende:

  • Gee God werklik vir ons om?

  • Sal oorlog en lyding ooit tot ’n einde kom?

  • Wat gebeur met ons wanneer ons sterf?

  • Is daar enige hoop vir die dooies?

  • Hoe moet ek bid sodat God my sal verhoor?

  • Hoe kan ek geluk in die lewe vind?

Waar sal jy soek na antwoorde op hierdie vrae? As jy na biblioteke of boekwinkels gaan, sal jy dalk duisende boeke vind wat daarop aanspraak maak dat hulle die antwoorde het. Maar dikwels weerspreek die een boek die ander. Dan is daar boeke wat dalk vir die oomblik geldig lyk, maar gou verouderd raak en bygewerk of vervang word.

Daar is egter een boek wat betroubare antwoorde bevat. Dit is ’n boek van waarheid. Jesus Christus het in gebed tot God gesê: “U woord is die waarheid” (Johannes 17:17). Vandag ken ons daardie Woord as die Heilige Bybel. Op die volgende bladsye sal jy ’n kort oorsig van die Bybel se duidelike, geloofwaardige antwoorde op die vrae hierbo kry.

 Gee God werklik vir ons om?

WAAROM DIE VRAAG ONTSTAAN: Ons lewe in ’n wrede en onregverdige wêreld. Baie godsdienste leer dat die lyding wat ons ervaar, God se wil is.

WAT DIE BYBEL LEER: God is nooit die oorsaak van goddeloosheid nie. “Ver is dit van die ware God om goddeloos te handel, en van die Almagtige om onregverdig te handel!” sê Job 34:10. God het ’n liefdevolle voorneme met die mensdom. Daarom het Jesus ons leer bid: “Ons Vader in die hemele, laat . . . u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde” (Matteus 6:9, 10). God gee soveel vir ons om dat hy groot moeite gedoen het om te verseker dat sy voorneme vervul word.—Johannes 3:16.

Sien ook Genesis 1:26-28; Jakobus 1:13 en 1 Petrus 5:6, 7.

Sal oorlog en lyding ooit tot ’n einde kom?

WAAROM DIE VRAAG ONTSTAAN: Oorlog eis steeds tallose menselewens. Ons is al almal deur menselyding geraak.

WAT DIE BYBEL LEER: God voorspel ’n tyd wanneer hy aardwye vrede tot stand sal bring. Onder sy Koninkryk, ’n hemelse regering, sal mense “nie meer leer om oorlog te voer nie”. Hulle sal eerder “van hulle swaarde ploegskare . . . smee” (Jesaja 2:4). God sal ’n einde maak aan alle onregte en lyding. Die Bybel beloof: “[God] sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal daar nie meer wees nie, en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie. Die vorige dinge [wat vandag se onregte en lyding insluit] het verbygegaan.”—Openbaring 21:3, 4.

Sien ook Psalm 37:10, 11; 46:9 en Miga 4:1-4.

Wat gebeur met ons wanneer ons sterf?

WAAROM DIE VRAAG ONTSTAAN: Die meeste godsdienste in die wêreld leer dat iets binne-in ’n mens ná die dood voortleef. Party glo dat die dooies die lewendes kwaad kan aandoen of dat God die goddeloses straf deur hulle tot ewige pyniging in ’n brandende hel te veroordeel.

WAT DIE BYBEL LEER: By die dood hou ’n mens op om te bestaan. “Die dooies . . . is bewus van hoegenaamd niks”, sê Prediker 9:5. Aangesien die dooies niks kan weet, voel of ondervind nie, kan hulle die lewendes nie kwaad aandoen of help nie.—Psalm 146:3, 4.

Sien ook Genesis 3:19 en Prediker 9:6, 10.

 Is daar enige hoop vir die dooies?

WAAROM DIE VRAAG ONTSTAAN: Ons wil lewe, en ons wil die lewe saam met ons geliefdes geniet. Dit is net natuurlik dat ons daarna smag om ons afgestorwe dierbares weer te sien.

WAT DIE BYBEL LEER: Die meeste mense wat gesterf het, sal opgewek word. Jesus het beloof dat dié “wat in die gedenkgrafte is, . . . sal uitkom” (Johannes 5:28, 29). In ooreenstemming met God se oorspronklike voorneme sal mense wat opgewek word, die geleentheid hê om op ’n paradysaarde te lewe (Lukas 23:43). Hierdie beloofde toekoms sluit volmaakte gesondheid en die ewige lewe vir gehoorsame mense in. Die Bybel sê: “Die regverdiges sal die aarde besit, en hulle sal vir ewig daarop woon.”—Psalm 37:29.

Sien ook Job 14:14, 15; Lukas 7:11-17 en Handelinge 24:15.

Hoe moet ek bid sodat God my sal verhoor?

WAAROM DIE VRAAG ONTSTAAN: Mense in feitlik alle godsdienste bid. Maar baie voel dat hulle gebede nie beantwoord word nie.

WAT DIE BYBEL LEER: Jesus het ons geleer om nie altyd dieselfde uitdrukkings in ons gebede te herhaal nie. “Wanneer julle bid”, het hy gesê, “moet julle nie dieselfde dinge oor en oor sê . . . nie” (Matteus 6:7). As ons wil hê dat God na ons gebede moet luister, moet ons bid op die manier wat hy goedkeur. Om dít te kan doen, moet ons uitvind wat God se wil is en dan in ooreenstemming daarmee bid. Eerste Johannes 5:14 verduidelik: ‘God hoor ons, ongeag wat ons volgens sy wil vra.’

Sien ook Psalm 65:2; Johannes 14:6, 14 en 1 Johannes 3:22.

Hoe kan ek geluk in die lewe vind?

WAAROM DIE VRAAG ONTSTAAN: Baie mense glo dat geld, roem of fisiese skoonheid hulle gelukkig sal maak. Daarom streef hulle hierdie dinge na—maar vind dat geluk hulle steeds ontwyk.

WAT DIE BYBEL LEER: Jesus het die sleutel tot geluk geïdentifiseer toe hy gesê het: “Gelukkig is dié wat bewus is van hulle geestelike behoefte” (Matteus 5:3). Ons kan alleenlik ware geluk vind as ons stappe doen om ons grootste behoefte te bevredig—ons honger na geestelike waarheid oor God en sy voorneme met ons. Daardie waarheid word in die Bybel gevind. As ons weet wat daardie waarheid is, kan dit ons help om te onderskei tussen wat werklik belangrik is en wat nie belangrik is nie. Deur toe te laat dat ons besluite en dade deur Bybelwaarheid gerig word, sal ons ’n sinvoller lewe kan geniet.—Lukas 11:28.

Sien ook Spreuke 3:5, 6, 13-18 en 1 Timoteus 6:9, 10.

 Dit was net ’n vlugtige kykie na die Bybel se antwoorde op ses vrae. Wil jy graag meer weet? As jy onder diegene is wat “bewus is van hulle geestelike behoefte”, sal jy ongetwyfeld meer wil leer. Jy wonder dalk oor ander vrae, soos: ‘As God vir ons omgee, waarom het hy deur die geskiedenis heen soveel goddeloosheid en lyding toegelaat? Hoe kan ek die gehalte van my gesinslewe verbeter?’ Die Bybel gee volledige en bevredigende antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae.

Maar vandag is baie mense huiwerig om die Bybel te ondersoek. Hulle beskou dit as ’n dik boek wat soms moeilik is om te verstaan. Wil jy graag hulp hê om die antwoorde in die Bybel te vind? Jehovah se Getuies bied jou twee hulpmiddele aan.

Eerstens is daar die boek Wat leer die Bybel werklik?, wat bedoel is om besige mense te help om die Bybel se duidelike antwoorde op lewensbelangrike vrae te ondersoek. Die tweede hulpmiddel is ’n gratis tuisbybelstudieprogram. Een van Jehovah se Getuies wat ’n bekwame Bybelonderrigter is, kan jou by jou huis of op ’n ander geleë plek besoek en elke week ’n bietjie tyd saam met jou deurbring om die Bybel kosteloos met jou te bespreek. Miljoene mense regoor die wêreld het al by hierdie program baat gevind. Baie van hulle het tot dié opwindende slotsom gekom: “Ek het die waarheid gevind!”

’n Mens kan geen groter skat vind nie. Bybelwaarheid bevry ons van bygelowigheid, verwarring en morbiede vrees. Dit gee ons hoop, ’n doel en vreugde. Jesus het gesê: “Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.”—Johannes 8:32.