Rein aanbidding van Jehovah – Uiteindelik herstel!

Die boek Esegiël bevat baie profesieë oor die herstelling van rein aanbidding. Hoe raak dit ons?

’n Brief van die Bestuursliggaam

Ons hoop regtig dat hierdie boek jou sal help om Jehovah die rein aanbidding te gee wat hy verdien.

Verduideliking van spesiale kenmerke

Onderrigtingsvensters en tydlyne gee nog inligting wat jou sal help om beter te verstaan.

HOOFSTUK 1

“Jy moet Jehovah jou God aanbid”

Toe Satan die opstand in Eden begin het, het hy nie net Jehovah se soewereiniteit, of reg om te regeer, aangeval nie, maar hy het ook rein aanbidding aangeval.

HOOFSTUK 2

“God het [hulle] gawes goedgekeur”

Die voorbeeld van getroue manne wys dat vier dinge nodig is om ons aanbidding aanvaarbaar te maak.

HOOFSTUK 3

“Ek het visioene van God begin sien”

Esegiël is heeltemal oorweldig deur sy eerste visioen. Wat hy gesien het, is baie betekenisvol vir God se getroue knegte van vandag.

HOOFSTUK 4

Wie is “die lewende wesens met vier gesigte”?

Jehovah het vir Esegiël visuele hulpmiddele gegee wat ons help om dinge te verstaan wat ons andersins nie sou kon verstaan nie.

HOOFSTUK 5

“Sien watter slegte, afskuwelike dinge hulle . . . doen”

Esegiël sien 4 skokkende tonele wat wys in watter slegte geestelike toestand die hele nasie is.

HOOFSTUK 6

“Die einde het nou vir [julle] aangebreek”

Esegiël se profetiese uitbeeldings voorspel hoe Jehovah teen Jerusalem sou optree.

HOOFSTUK 7

Die nasies “sal moet weet dat ek Jehovah is”

Die nasies wat Jehovah se naam deur die modder gesleep het en sy volk vervolg en mislei het, sou die gevolge van hulle dade dra. Watter lesse kan ons leer uit Israel se assosiasie met daardie nasies?

HOOFSTUK 8

“Ek sal een herder . . . aanstel”

God inspireer Esegiël om te profeteer oor die Messias, die toekomstige Heerser en Herder van Jehovah se volk, wat rein aanbidding permanent sal herstel.

HOOFSTUK 9

“Ek sal hulle ’n verenigde hart gee”

Is die profesieë wat vir die lojale Joodse gevangenes gegee is, vandag vir ons belangrik?

HOOFSTUK 10

“Julle sal lewend word”

Esegiël sien ’n visioen van ’n vallei vol droë beendere wat lewend word. Wat beteken dit?

HOOFSTUK 11

“Ek het jou as ’n wag . . . aangestel”

Wat is die rol en verantwoordelikheid van hierdie wagte? Watter boodskap maak hulle bekend?

HOOFSTUK 12

“Ek sal hulle een nasie . . . maak”

Jehovah belowe om sy volk te verenig.

HOOFSTUK 13

“Beskryf die tempel”

Wat beteken die tempel wat Esegiël in ’n visioen gesien het?

HOOFSTUK 14

“Dít is die wet van die tempel”

Watter praktiese lesse het die Joodse gevangenes heel moontlik uit Esegiël se visioen geleer? Wat leer die visioen ons oor rein aanbidding vandag?

HOOFSTUK 15

“Ek sal ’n einde aan jou prostitusie maak”

Wat kan ons leer uit die beskrywing van die prostitute in Esegiël en Openbaring?

HOOFSTUK 16

“Maak ’n merk op die voorkoppe”

Die manier waarop gehoorsame mense in Esegiël se dag gemerk is, beteken baie vir ons.

HOOFSTUK 17

“Ek is teen jou, o Gog”

Wie is Gog van Magog, en watter land val hy binne?

HOOFSTUK 18

“My groot woede [sal] opvlam”

Gog se aanval maak Jehovah kwaad, en dit veroorsaak dat hy sy aanbidders beskerm.

HOOFSTUK 19

“Waar die rivier ook al gaan, sal alles lewe”

Hoekom kan ons sê dat Esegiël se visioen van ’n rivier wat uit die tempel vloei, in die ou tyd en in ons tyd waar geword het en in die toekoms gaan waar word?

HOOFSTUK 20

“[Wys] die land as ’n erfdeel [toe]”

In ’n visioen sê God vir Esegiël en die ander gevangenes om die Beloofde Land onder die stamme van Israel te verdeel.

HOOFSTUK 21

“Die naam van die stad sal . . . wees: ‘Jehovah Is Daar’”

Watter lesse kan ons leer uit Esegiël se visioen van die stad en die betekenisvolle naam daarvan?

HOOFSTUK 22

“Aanbid God”

Die doel van hierdie publikasie is om ons meer vasbeslote te maak om Jehovah God alleen te aanbid.

’n Opsomming van nuwe verduidelikings

Hoekom verstaan ons sekere profesieë in die boek Esegiël nou anders?

ONDERRIGTINGSVENSTER 1A

Wat is aanbidding?

Hoe kan aanbidding gedefinieer word? Hoe word dit beklemtoon in die boek Esegiël? Wat sluit rein aanbidding in?

ONDERRIGTINGSVENSTER 1B

’n Oorsig van Esegiël

Die boek is chronologies en volgens onderwerp gerangskik.

ONDERRIGTINGSVENSTER 2A

Hoe om Esegiël se profesieë te verstaan

Die boek bevat visioene, illustrasies, gelykenisse en uitbeeldings. Baie van hierdie dinge is boodskappe van God van dinge wat in die toekoms gaan gebeur.

ONDERRIGTINGSVENSTER 2B

Esegiël se lewe

Daar was ook ander profete in Esegiël se tyd. Tydens sy leeftyd was daar belangrike gebeurtenisse in die geskiedenis van sy volk.

ONDERRIGTINGSVENSTER 3A

Die lang reis na Babilonië

Watter roete het die gevangenes heel moontlik tussen Juda en Babilon gevolg?

ONDERRIGTINGSVENSTER 4A

“Ek [het] die lewende wesens dopgehou”

Hoe verskil die massiewe beelde van eertydse Assirië en Babilonië van die vier wesens wat Esegiël in ’n visioen gesien het?

ONDERRIGTINGSVENSTER 5A

“Mensekind, sien jy dit?”

Esegiël sien vier walglike dinge in die tempel en die voorhof.

ONDERRIGTINGSVENSTER 6A

“Skeer jou kop en jou baard”

God het vir Esegiël gesê om profetiese dramas uit te beeld wat wys wat binnekort in Jerusalem sou gebeur.

ONDERRIGTINGSVENSTER 7A

Die nasies om Jerusalem

Daar was baie oorloë in Juda en in die lande om Juda.

ONDERRIGTINGSVENSTER 7B

Belangrike uitdrukkings in die boek Esegiël

Sekere belangrike uitdrukkings kom ’n hele paar keer in hierdie profetiese boek voor.

ONDERRIGTINGSVENSTER 8A

’n Profesie oor die Messias – Die indrukwekkende sederboom

Wat beteken die raaisel in Esegiël hoofstuk 17?

ONDERRIGTINGSVENSTER 8B

Drie profesieë oor die Messias

Esegiël het voorspel dat ons die toekomstige leier van God se volk kan vertrou.

ONDERRIGTINGSVENSTER 9A

Jehovah hou sy beloftes – In die ou tyd

God het Esegiël geïnspireer om vyf profesieë oor bevryding en herstelling te vertel.

ONDERRIGTINGSVENSTER 9B

Hoekom 1919?

Hoekom sê ons dat God se volk in 1919 uit Babilon die Grote bevry is?

ONDERRIGTINGSVENSTER 9C

Jehovah hou sy beloftes – In moderne tye

Hoe het van God se beloftes twee vervullings gehad?

ONDERRIGTINGSVENSTER 9D

Profesieë oor gevangenskap en herstelling

Profesieë oor die gevangenskap van die Joodse volk in eertydse Babilon hulle herstelling het ’n groter vervulling gehad toe die Christengemeente later gevangenes was en toe herstel is.

ONDERRIGTINGSVENSTER 9E

“Die tyd wanneer alle dinge herstel word”

Die apostel Petrus voorspel ’n tydperk wat sou begin wanneer Christus Koning word en wat sou aanhou tot aan die einde van die duisend jaar.

ONDERRIGTINGSVENSTER 10A

Rein aanbidding word geleidelik herstel

Wat het gelei tot die predikingswerk van vandag?

ONDERRIGTINGSVENSTER 10B

Wat is die verband tussen die “droë beendere” en die “twee getuies”?

Hoe is hierdie profesieë in moderne tye vervul?

ONDERRIGTINGSVENSTER 10C

Jehovah kan ons help om weer op te staan

Soms is ons oorweldig en uitgeput, maar die visioen van die droë beendere wat weer lewend geword het, gee ons krag.

ONDERRIGTINGSVENSTER 11A

’n Paar voorbeeldige wagte

Hulle was vervolg, het lojaal aan Jehovah gebly en het waarskuwings en goeie nuus bekend gemaak.

ONDERRIGTINSVENSTER 12A

Die twee stokke word een

Wat het hierdie stokke in die ou tyd en in moderne tye afgebeeld?

ONDERRIGTINGSVENSTER 13A

Verskillende tempels, verskillende lesse

Hoe het die tempel in Esegiël se visioen verskil van die tempel wat die apostel Paulus beskryf het?

ONDERRIGTINGSVENSTER 14A

Lesse uit Esegiël se tempelvisioen

Watter lesse uit Esegiël se tempelvisoen wil jy graag in jou aanbidding toepas?

ONDERRIGTINGSVENSTER 15A

Twee onsedelike susters

Jehovah se uitbeelding van Ohola en Oholiba wys hoe hy voel oor dié wat sy heilige naam ontheilig en wat nie gehoorsaam is aan sy standaarde vir rein aanbidding nie.

ONDERRIGTINGSVENSTER 16A

Stel die Christendom Jerusalem voor?

Hoekom verstaan ons dit nou anders?

ONDERRIGTINGSVENSTER 16B

Sug en steun, maak ’n merk, slaan stukkend – Wanneer en hoe?

Die visioen in Esegiël hoofstuk 9 kan ons help om nie bang te wees wanneer die einde van hierdie wêreld kom nie.

ONDERRIGTINGSVENSTER 18A

Jehovah waarsku dat daar binnekort ’n groot oorlog sal wees

Die Bybel waarsku dat daar binnekort ’n oorlog sal wees waarin God almal sal vernietig wat hom teëstaan.

ONDERRIGTINGSVENSTER 19A

Riviere vol seëninge van Jehovah af

Baie Bybelskrywers het dieselfde illustrasie gebruik om Jehovah se seëninge af te beeld.

ONDERRIGTINGSVENSTER 19B

’n Straaltjie water word ’n rivier!

Wat stel die rivier voor wat uit God se heiligdom vloei?

ONDERRIGTINGSVENSTER 20A

Die verdeling van die land

Esegiël se visioen van hoe die land verdeel is, was nie net aanmoedigend vir die Joodse gevangenes in Babilon nie, maar ook vir God se volk van vandag.

ONDERRIGTINGSVENSTER 21A

“Die bydrae wat julle [opsy moet sit]”

Uit watter 5 gebiede het die land bestaan wat God opsygesit het? Wat was die doel van hierdie gebiede?

ONDERRIGTINGSVENSTER 22A

Die laaste toets

Wat wag op dié wat die laaste toets slaag?