Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 DEEL 5

Die groot Vloed – Wie het geluister? Wie het nie?

Die groot Vloed – Wie het geluister? Wie het nie?

Die meeste mense in Noag se dag het gedoen wat sleg is. Genesis 6:5

Adam en Eva het kinders gehad, en ná ’n ruk was daar baie mense op die aarde. Later wou party engele nie meer na God luister nie en het hulle Satan se kant gekies.

Hulle het na die aarde toe gekom en hulle geesliggame in menseliggame verander sodat hulle met vroue kon trou. Die vroue het aan seuns geboorte gegee wat baie sterker en wreder as gewone mense was.

Die wêreld het vol mense geword wat slegte dinge gedoen het. Die Bybel sê: ‘Die mense was baie goddeloos en die gedagtes en die begeertes van hulle hart was die hele tyd net sleg.’

 Noag het na God geluister en ’n ark gebou. Genesis 6:13, 14, 18, 19, 22

Noag was ’n goeie man. Jehovah het vir Noag gesê dat Hy die slegte mense met ’n groot vloed gaan vernietig.

God het ook vir Noag gesê om ’n ark te bou. Dit is ’n baie groot boot. Hy, sy familie en diere van elke soort moes daar ingaan.

Noag het die mense gewaarsku dat daar ’n vloed sou kom, maar hulle het nie geluister nie. Party het vir Noag gelag, ander het hom gehaat.

Toe die ark klaar gebou is, het Noag die diere daarin gebring.