Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 22

Hoekom ons nie leuens moet vertel nie

Hoekom ons nie leuens moet vertel nie

SÊ NOU ’n dogtertjie sê vir haar ma: “Ja, ek sal ná skool reguit huis toe kom.” Maar dan bly sy daar en speel met haar maats en sê later vir haar ma: “My juffrou het my ná skool agtergehou.” Sal dit reg wees om so iets te sê?—

Wat het hierdie seuntjie gedoen wat verkeerd is?

Of miskien sê ’n seuntjie vir sy pa: “Nee, ek het nie die bal in die huis geskop nie.” Maar sê nou hy het? Sal dit verkeerd wees om te sê hy het dit nie gedoen nie?—

Die Groot Onderwyser het vir ons gewys wat die regte ding is om te doen. Hy het gesê: ‘Laat julle woord Ja eenvoudig Ja beteken en julle Nee, Nee; want enigiets anders is uit die bose’ (Matteus 5:37). Wat het Jesus hiermee bedoel?— Hy het bedoel dat ons moet doen wat ons sê.

Daar is ’n storie in die Bybel wat wys hoe belangrik dit is om die waarheid te praat. Dit is van twee mense wat gesê het dat hulle dissipels van Jesus is. Kom ons kyk wat het gebeur.

 Minder as twee maande ná Jesus se dood het baie mense van ver af na Jerusalem toe gekom vir ’n belangrike fees wat die Jode Pinkster genoem het. Die apostel Petrus het ’n wonderlike toespraak gehou waarin hy die mense vertel het van Jesus, vir wie Jehovah uit die dode opgewek het. Dit was die eerste keer dat baie van die mense wat na Jerusalem toe gekom het, van Jesus geleer het. Nou wou hulle meer weet. Wat het hulle toe gedoen?

Hulle het langer gebly as wat hulle verwag het. Maar ná ’n rukkie het party se geld opgeraak, en ander moes hulle help sodat hulle kos kon koop. Die dissipels in Jerusalem wou die besoekers help. Baie van hulle het toe van hulle eie goed verkoop en die geld na Jesus se apostels toe gebring. Die apostels het toe die geld vir die mense gegee wat dit nodig gehad het.

Ananias en sy vrou, Saffira, wat lede van die Christengemeente in Jerusalem was, het ’n stuk grond verkoop wat aan hulle behoort het. Niemand het vir hulle gesê om dit te verkoop nie. Hulle het self besluit om dit te doen. Maar hulle het dit nie gedoen  omdat hulle die nuwe dissipels van Jesus liefgehad het nie. Ananias en Saffira wou eintlik hê dat die mense moes dink dat hulle beter is as wat hulle regtig was. Daarom het hulle besluit om te sê dat hulle ál die geld gee om ander te help. Hulle was eintlik van plan om net ’n deel daarvan te gee maar om te sê dat hulle alles gee. Wat dink jy daarvan?—

Wel, Ananias het na die apostels toe gekom. Hy het vir hulle die geld gegee. God het natuurlik geweet dat hy nie alles gee nie. Daarom het God die apostel Petrus laat weet dat Ananias nie eerlik is oor die saak nie.

Watter leuen vertel Ananias vir Petrus?

Toe het Petrus gesê: ‘Ananias, hoekom het Satan jou dit laat doen? Die grond was joune. Dit was nie vir jou nodig om dit te verkoop nie. En selfs nadat jy die stuk grond verkoop het, kon jy self besluit wat jy met die geld gaan doen. Maar hoekom maak jy asof jy al die geld gee terwyl jy net ’n deel daarvan gee? Deur dit te doen, lieg jy nie net vir ons nie, maar ook vir God.’

Só ernstig is dit. Ananias het gelieg! Hy het nie gedoen wat hy gesê het hy doen nie. Hy het net gemaak asof hy dit doen. Die Bybel vertel vir ons wat toe gebeur het. Dit sê: ‘Toe Ananias Petrus se woorde hoor, het hy neergeval en gesterf.’ God het Ananias net daar laat doodgaan! Daarna het hulle sy liggaam uitgedra en begrawe.

Wat het met Ananias gebeur omdat hy gelieg het?

 Omtrent drie uur later het Saffira ingekom. Sy het nie geweet wat met haar man gebeur het nie. Toe het Petrus vir haar gevra: ‘Het julle twee die stuk grond vir die bedrag geld verkoop wat julle vir ons gegee het?’

Saffira het geantwoord: ‘Ja, ons het die stuk grond vir presies soveel geld verkoop.’ Maar dit was ’n leuen! Hulle het van die geld wat hulle gekry het toe hulle die stuk grond verkoop het, vir hulleself gehou. Toe het God ook vir Saffira net daar laat doodgaan.—Handelinge 5:1-11.

Wat moet ons leer uit wat met Ananias en Saffira gebeur het?— Dit leer ons dat God nie van leuenaars hou nie. Hy wil altyd hê dat ons die waarheid moet praat. Maar baie mense sê dat ’n mens maar leuens kan vertel. Dink jy daardie mense is reg?— Het jy geweet dat al die siekte, pyn en dood op die aarde die gevolg van ’n leuen is?—

Wie het Jesus gesê het die eerste leuen vertel, en wat was die gevolg?

Onthou, die Duiwel het vir die eerste vrou, Eva, gelieg. Hy het vir haar gesê dat sy nie sal doodgaan as sy aan God ongehoorsaam is en die vrug eet wat God gesê het sy nie mag eet nie. Eva het die Duiwel geglo en die vrug geëet. Sy het Adam dit ook laat eet. Toe was hulle sondaars, en al hulle kinders sou as sondaars gebore word. En omdat hulle sondaars was, het al Adam se kinders gely en doodgegaan. Hoe het al die moeilikhede begin?— Met ’n leuen.

Dit is geen wonder dat Jesus gesê het dat die Duiwel “’n leuenaar en die vader van die leuen” is nie! Hy was die eerste persoon wat ’n leuen vertel het. Wanneer iemand ’n leuen  vertel, doen hy wat die Duiwel eerste gedoen het. Ons moet hieraan dink as ons ooit ’n leuen wil vertel.—Johannes 8:44.

Wanneer sal jy dalk ’n leuen wil vertel?— Is dit nie wanneer jy iets gedoen het wat verkeerd is nie?— Miskien het jy iets gebreek, selfs al het jy dit nie bedoel nie. Moet jy sê jou boetie of sussie het dit gedoen as iemand jou daaroor vra? Of moet jy maak asof jy nie weet hoe dit gebeur het nie?—

Wanneer sal jy dalk ’n leuen wil vertel?

Sê nou jy moes jou huiswerk gedoen het, maar jy het net ’n deel daarvan gedoen? Moet jy sê jy het dit alles gedoen, al het jy nie?— Ons moet Ananias en Saffira onthou. Hulle het nie die hele waarheid vertel nie. En God het gewys hoe sleg dít is deur hulle net daar te laat doodgaan.

Dit maak nie saak wat ons doen nie, dit sal dinge net erger maak as ons daaroor lieg, en ons moenie eens net ’n halwe waarheid vertel nie. Die Bybel sê: ‘Praat die waarheid.’ Dit sê ook: “Moenie vir mekaar lieg nie.” Jehovah praat altyd die waarheid, en hy verwag dat ons dit ook moet doen.—Efesiërs 4:25; Kolossense 3:9.

Ons moet altyd die waarheid praat. Dit word beklemtoon in Eksodus 20:16; Spreuke 6:16-19; 12:19; 14:5; 16:6 en Hebreërs 4:13.