Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 LES 14

Hoekom het God ’n organisasie?

Hoekom het God ’n organisasie?

1. Hoekom het God eertydse Israel georganiseer?

God het Abraham se nageslag in ’n nasie georganiseer en hulle wette gegee. Hy het die nasie “Israel” genoem en hulle die werk gegee om ware aanbidding en sy woord te beskerm (Psalm 147:19, 20). So, mense van alle nasies kon deur Israel bevoordeel word. – Lees Genesis 22:18.

God het die Israeliete gekies om sy getuies te wees. Hulle geskiedenis wys hoe dit mense help as hulle gehoorsaam is aan God se wette (Deuteronomium 4:6). Daarom kon ander mense deur middel van die Israeliete die ware God leer ken. – Lees Jesaja 43:10, 12.

2. Hoekom is ware Christene georganiseer?

Israel het later God se goedkeuring verloor, en Jehovah het hierdie nasie met die Christengemeente vervang (Matteus 21:43; 23:37, 38). Nou dien ware Christene as Jehovah se getuies in plaas van die Israeliete. – Lees Handelinge 15:14, 17.

Jesus het sy volgelinge georganiseer om in al die nasies te preek en dissipels te maak (Matteus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Hierdie werk bereik nou ’n hoogtepunt aan die einde van hierdie wêreldstelsel. Vir die eerste keer in die geskiedenis verenig Jehovah miljoene mense uit alle nasies in ware aanbidding (Openbaring 7:9, 10). Ware Christene is georganiseer om mekaar aan te moedig en te help. Hulle geniet wêreldwyd dieselfde Bybelonderrigprogram by hulle vergaderinge. – Lees Hebreërs 10:24, 25.

 3. Hoe het die organisasie van Jehovah se Getuies in moderne tye begin?

In die 1870’s het ’n klein groepie Bybelstudente Bybelwaarhede ontdek waarvan mense al lank nie meer bewus was nie. Hulle het geweet dat Jesus die Christengemeente georganiseer het om te preek. Daarom het hulle met ’n internasionale predikingswerk oor die Koninkryk begin. In 1931 het hulle die naam Jehovah se Getuies aangeneem. – Lees Handelinge 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Hoe is Jehovah se Getuies georganiseer?

In die eerste eeu is die Christengemeentes in baie lande gehelp deur middel van ’n sentrale bestuursliggaam wat erken het dat Jesus die Hoof van die gemeente is (Handelinge 16:4, 5). Vandag word Jehovah se Getuies regoor die wêreld ook gehelp deur middel van ’n Bestuursliggaam van ervare ouermanne. Die Bestuursliggaam hou toesig oor die takkantore van Jehovah se Getuies wat Bybelstudiemateriaal in meer as 800 tale vertaal, druk en versprei. Só kan die Bestuursliggaam aanmoediging en raad uit die Bybel vir meer as 110 000 gemeentes in die wêreld gee. In elke gemeente dien manne wat kwalifiseer as ouermanne, of opsieners. Hierdie manne sien liefdevol om na God se kudde. – Lees 1 Petrus 5:2, 3.

Jehovah se Getuies is georganiseer om die goeie nuus te verkondig en dissipels te maak. Soos die apostels, preek ons van huis tot huis (Handelinge 20:20). Ons bied ook aan om die Bybel te studeer met mense wat lief is vir die waarheid. Maar Jehovah se Getuies is nie net ’n organisasie nie. Ons is ’n gesin met ’n liefdevolle Vader. Ons is broers en susters wat vir mekaar omgee (2 Tessalonisense 1:3). Omdat Jehovah se volk georganiseer is om hom gelukkig te maak en ander te help, is hulle die gelukkigste gesin op die aarde. – Lees Psalm 33:12; Handelinge 20:35.