Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 LES 14

God se vriende vermy die kwaad

God se vriende vermy die kwaad

Satan bring mense in die versoeking om slegte dinge te doen. As iemand God se vriend wil wees, moet hy haat wat Jehovah haat (Psalm 97:10). Hier is ’n paar dinge wat God se vriende vermy:

Seksuele sondes. “Jy mag nie egbreuk pleeg nie” (Eksodus 20:14). Geslagsomgang voor die huwelik is ook verkeerd.—1 Korintiërs 6:18.

Dronkenskap. “Dronkaards . . . sal [nie] God se koninkryk beërf nie.”—1 Korintiërs 6:10.

Moord, aborsie. “Jy mag nie moord pleeg nie.”—Eksodus 20:13.

Diefstal. “Jy mag nie steel nie.”—Eksodus 20:15.

Leuens. Jehovah haat “’n valse tong”.—Spreuke 6:17.

 Geweld en onbeheerste woede. “[Jehovah] haat beslis elkeen wat geweld liefhet” (Psalm 11:5). ‘Die werke van die vlees sluit vlae van toorn in.’—Galasiërs 5:19, 20.

Dobbelary. ‘Hou op om met enigeen om te gaan wat ’n gierigaard is.’—1 Korintiërs 5:11.

Rasse- en etniese haat. “Hou aan om julle vyande lief te hê en om te bid vir dié wat julle vervolg.”—Matteus 5:43, 44.

Wat God vir ons sê, is vir ons eie beswil. Dit is nie altyd maklik om slegte dinge te vermy nie. Met Jehovah se hulp en met die hulp van sy Getuies kan jy die dinge vermy waarin God geen behae het nie.—Jesaja 48:17; Filippense 4:13; Hebreërs 10:24, 25.