Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 AANHANGSEL

Hoofbedekkings—Wanneer en waarom?

Hoofbedekkings—Wanneer en waarom?

Wanneer en waarom moet ’n Christenvrou in haar aanbidding ’n hoofbedekking dra? Kom ons kyk na die apostel Paulus se geïnspireerde bespreking van hierdie onderwerp. Hy voorsien die riglyne wat ons nodig het om goeie besluite te neem wat God tot eer strek (1 Korintiërs 11:3-16). Paulus noem drie faktore wat in ag geneem moet word: (1) die bedrywighede wat van ’n vrou vereis om ’n hoofbedekking te dra, (2) die omstandighede waarin sy dit moet doen en (3) die redes waarom sy hierdie standaard moet volg.

Die bedrywighede. Paulus meld twee: gebed en profesie (Verse 4, 5). Soos ons weet, is gebed eerbiedige kommunikasie met Jehovah. Vandag kan profesie verwys na enige Bybelonderrig deur ’n Christenbedienaar. Gee Paulus dan te kenne dat ’n vrou altyd haar hoof moet bedek wanneer sy bid of Bybelwaarheid aan ander leer? Nee. Dit hang alles af van die omstandighede waarin ’n vrou bid of onderrig.

Die omstandighede. Paulus se woorde verwys na twee lewensgebiede—die gesin en die gemeente. Hy sê: “Die man is die hoof van die vrou . . . Elke vrou wat met ’n onbedekte hoof bid of profeteer, doen haar hoof skande aan” (Verse 35). In die gesinsreëling is die man deur Jehovah aangestel as die hoof van die vrou. As die vrou  verantwoordelikhede behartig wat Jehovah aan haar man toevertrou, sou sy haar man skande aandoen as sy nie gepaste erkenning aan sy gesag gee nie. Byvoorbeeld, as dit vir haar nodig sou wees om in haar man se teenwoordigheid ’n Bybelstudie te hou, sou sy sy gesag erken deur ’n hoofbedekking te dra. Sy sal dit doen of hy gedoop is of nie, omdat hy die hoof van die gesin is. * Ook as sy in die teenwoordigheid van haar minderjarige gedoopte seun bid of onderrig, sou sy ’n hoofbedekking dra, nie omdat hy die hoof van die gesin is nie, maar weens die gesag wat aan gedoopte manlike lede van die Christengemeente gegee is.

Wanneer Paulus van die gemeente praat, sê hy: “As dit . . . lyk asof iemand ten gunste van ’n ander gewoonte argumenteer—ons het geen ander nie, en die gemeentes van God ook nie” (Vers 16). In die Christengemeente word hoofskap aan gedoopte mans gegee (1 Timoteus 2:11-14; Hebreërs 13:17). Slegs mans word aangestel as ouer manne en bedieningsknegte, wat die godgegewe verantwoordelikheid het om na die kudde van God om te sien (Handelinge 20:28). Maar soms vereis omstandighede dalk dat ’n Christenvrou iets moet doen wat normaalweg deur ’n gekwalifiseerde gedoopte man gedoen sou word. Byvoorbeeld, sy moet dalk ’n velddiensvergadering hou omdat ’n gekwalifiseerde gedoopte man nie beskikbaar of teenwoordig is nie. Of sy hou dalk ’n voorafgereëlde tuisbybelstudie in die teenwoordigheid van ’n gedoopte man. Omdat sulke bedrywighede in werklikheid ’n uitbreiding van die onderrigtingswerk in die Christengemeente is, moet sy ’n hoofbedekking dra om te erken dat sy iets doen wat normaalweg deur ’n man gedoen sou word.

Aan die ander kant is daar baie aspekte van aanbidding wat nie van ’n suster vereis om ’n hoofbedekking te dra nie. Sy hoef dit byvoorbeeld nie te doen wanneer sy by Christelike vergaderinge kommentaar lewer, saam met haar man  of ’n ander gedoopte man aan die huis-tot-huis-bediening deelneem of met haar ongedoopte kinders studeer of saam met hulle bid nie. Ander vrae kan natuurlik ontstaan, en as ’n suster onseker is oor ’n saak, kan sy verdere navorsing doen. * As sy nog steeds onseker is en haar gewete haar beweeg om ’n hoofbedekking te dra, soos in die foto getoon word, sou dit nie verkeerd wees nie.

Die redes. In vers 10 vind ons twee redes waarom ’n Christenvrou hierdie vereiste moet nakom: “Die vrou [behoort] ’n teken van gesag op haar hoof te hê weens die engele.” Let eerstens op die uitdrukking “’n teken van gesag”. Deur ’n hoofbedekking te dra, toon ’n vrou dat sy die gesag erken wat Jehovah aan gedoopte mans in die gemeente gegee het. Sy openbaar dus haar liefde vir en lojaliteit aan Jehovah God. ’n Tweede rede word gevind in die woorde “weens die engele”. Hoe raak dit daardie magtige geesskepsele as ’n vrou ’n hoofbedekking dra?

Die engele wil graag hê dat goddelike gesag in Jehovah se ganse organisasie, in die hemel en op die aarde, erken moet word. Hulle vind ook baat by die voorbeeld van onvolmaakte mense in dié verband. Ook hulle moet immers onderdanig wees aan Jehovah se reëling—’n toets wat baie engele in die verlede nie geslaag het nie (Judas 6). Vandag sien die engele dalk gevalle waar ’n Christenvrou meer ervare is, meer kennis het en intelligenter is as ’n gedoopte man in die gemeente; nietemin toon sy geredelik haar onderdanigheid aan sy gesag. In party gevalle is die vrou ’n gesalfde Christen wat later een van Christus se mede-erfgename sal word. So ’n vrou  sal uiteindelik in ’n posisie dien wat selfs hoër is as dié van die engele en sal saam met Christus in die hemel regeer. Wat ’n uitstekende voorbeeld stel sy tog vir die engele! Ja, wat ’n voorreg het alle susters tog om nederige gehoorsaamheid te toon deur middel van hulle lojale en onderdanige gedrag voor miljoene getroue engele!

^ par. 3 ’n Christenvrou sou nie normaalweg hardop bid in die teenwoordigheid van haar gelowige man nie, behalwe in buitengewone omstandighede, soos as hy weens siekte nie kan praat nie.

^ par. 2 Vir meer inligting, sien gerus Die Wagtoring van 15 Februarie 2015, bladsy 30; 15 Julie 2002, bladsye 26-7, en The Watchtower van 15 Februarie 1977, bladsye 125-8.