Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 VERHAAL 57

God kies vir Dawid

God kies vir Dawid

KAN jy sien wat gebeur het? Die seun het hierdie lammetjie van die beer gered. Die beer het die lammetjie weggedra om dit te eet. Maar die seun het agter hulle aan gehardloop en die lammetjie uit die beer se bek gered. En toe die beer op sy agterpote gaan staan, het die seun die beer gegryp en hom doodgeslaan! Op ’n ander keer het hy een van die skape van ’n leeu gered. Hy is ’n dapper seun, nè? Weet jy wie hy is?

Dit is jong Dawid. Hy woon in die dorp Betlehem. Sy oupa was Obed, die seun van Rut en Boas. Onthou jy hulle? En Dawid se pa is Isai. Dawid pas sy pa se skape op. Dawid is gebore 10 jaar nadat Jehovah Saul gekies het om koning te wees.

Op ’n dag sê Jehovah vir Samuel: ‘Vat van die spesiale olie en gaan na die huis van Isai in Betlehem. Ek het een van sy seuns gekies om koning te wees.’ Wanneer Samuel Isai se oudste seun Eliʹab sien, sê hy vir homself: ‘Dit is sekerlik die een wat Jehovah gekies het.’ Maar Jehovah sê vir hom: ‘Moenie kyk hoe lank en aantreklik hy is nie. Ek het hom nie gekies om koning te wees nie.’

Isai roep toe sy seun Abinaʹdab en bring hom na Samuel toe. Maar Samuel sê: ‘Nee, Jehovah het hom ook nie gekies nie.’ Dan bring Isai sy seun Samma. ‘Nee, Jehovah het hom ook nie gekies nie’, sê Samuel. Isai bring sewe van sy seuns na Samuel toe, maar Jehovah kies nie enigeen van hulle nie. ‘Is dit al die seuns?’ vra Samuel.

‘Daar is nog die jongste’, sê Isai. ‘Maar hy pas die skape op.’ Toe Dawid ingebring word, kan Samuel sien dat hy ’n mooi seun is. ‘Dit is hy’, sê Jehovah. ‘Gooi die olie op hom.’ En dit is wat Samuel doen. Eendag sal Dawid koning van Israel word.