Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Kry die antwoorde op hierdie vrae

Kry die antwoorde op hierdie vrae
  1. 1. Hoe kan ons vriende van vrede identifiseer? (Luk. 10:6)

  2. 2. Hoe kan ons vriende van vrede help om vriende van God te word? (Matt. 10:11)

  3. 3. Hoe help die Prins van Vrede ons om vriende van vrede te vind? (Jes. 9:6, 7; Matt. 28:20)

  4. 4. Hoe kan ons wys dat ons vriende van vrede is? (Ps. 11:5; 2 Tim. 2:24; Jak. 3:17, 18)

  5. 5. Hoe help vriende van vrede mekaar? (2 Kor. 6:13)

  6. 6. Hoe kan ons aanhou “om die slegte met die goeie te oorwin”? (Rom. 12:2, 6, 10, 18)

© 2022 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

CA-brpgm23-AF